A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 234746-2021

11/05/2021    S91

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 091-234746

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bicske IMCS építése és rakodó áthelyezése

Hivatkozási szám: EKR000713412020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása, a pályaudvar és a közösségi közlekedés fejlesztése, kapcsolódó létesítményeik kivitelezése és tervezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 924 882 416.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111213 Eltakarítási munka
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45112100 Árokásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
45112730 Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon
45221213 Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés
45221220 Közműalagutak
45221230 Aknák
45221243 Gyalogos alagút építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45233120 Közút építése
45233123 Alárendelt út építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233127 Úttorkolat építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45233294 Közúti jelzések szerelése
45233320 Közút alapozása
45234100 Vasútépítés
45234113 Pályabontás
45234115 Vasúti jelzések szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, 2060 Bicske

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bicske vasútállomás területén az alább részletezésre kerülő építési beruházások és kapcsolódó létesítményeik kivitelezése és tervezése.

1. Kiviteli tervek elkészítése az alábbi elemek tekintetében:

— Közműhálózat kialakítása,

— Vasúti rakodórámpa kialakítása, ahhoz kapcsolódó rakodóvágányok jelenlegi vágányképbe történő bekötése, figyelembe véve az üzemeltetői, hatósági előírásokat,

— Közvilágítás,

— Vasútépítéshez tartozó zajvédőfal terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése,

— AT feladata, hogy a meglévő építési engedélyek – a szakaszos forgalomba helyezés érdekében – az egyes projektelemekre vonatkozóan megbontásra kerüljenek, figyelembe véve az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásait. Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.

2. Egy új nyugati elkerülő, 2*1 sávos, 7,5 méter széles út építése ~1 300 méter hosszon (1+1 méter széles padkával), ami összeköti a 8101 j. és a 8126 j. utakat, tehermentesítve ezzel a Csákvári utat.

3. Az új elkerülő út kialakítása során a meglévő, de közúti forgalom részére át nem adott vasúti felüljárót fel kell újítani, a szakági terveknek megfelelően ~50 méter hosszon, majd ennek meghosszabbításaként kell az elkerülő utat kiépíteni. Az út melletti vízelvezető árkokat a tervek alapján ki kell alakítani.

4. A Móricz Zs. utca nyomvonalának folytatásaként új összekötő, 2*1 sávos, külterületen 7,5 méter széles, belterületen 6,5 méter széles út építése ~ 1 500 méter hosszon, amely így kapcsolatot teremt a vasútállomás és az új elkerülő út között. A nyugati elkerülő út vasúti hídja előtt egy új körforgalom létesítése (0+540 kmsz-ben), amelybe csatlakozik a tervezett állomásra vezető összekötő út. Az út melletti vízelvezető szikkasztóárkokat a tervek alapján ki kell alakítani.

5. A Szent István utca ~ 50 méter hosszon épül át. A Móricz Zs. utca, valamint a Szent István utca átépítése keretében az úttal párhuzamosan elválasztott ~ 1 100 m gyalogos- és ~ 130 m kerékpárút építése.

6. A Móricz Zs. utca átépítése az állomás előtti területen, a felvételi épület vonaláig, kialakítva ezzel az új állomási előteret, 5 db autóbusz indulási hellyel, 2 db taxiállással, 12 db K+R és 10 db akadálymentes parkolóállással, gyalogosfelületekkel, gyalogosátvezetéssel, növénytelepítéssel. Ezen projektelem kapcsán ki kell alakítani a leendő felvételi épület közműcsatlakozásait is, oly módon, hogy annak jövőbeni bekötése a legkisebb bontással és újraépítéssel járjon. A Móricz Zs. utcában található ingatlanokhoz vezető kapubehajtók felújítása (összesen 26 db).

7. Az állomás melletti rakodó, illetve a XII. és XIII. vágányok helyére autóbusz parkolóállások (Móricz Zs. utca 0+890 kmsz-ben behajtó, 1+007 kmsz-ben kihajtó) és P+R parkoló (1+081 kmsz-ben) kialakítása. A hosszútávú buszparkolóban 8 db autóbusz tárolására elegendő hely, a P+R parkolóban 136 db férőhely (melyből 3 db akadálymentes) kerül kialakításra.

8. A Móricz Zsigmond utcában a felvételi épület mellett 132 db fedett B+R tároló létesítése.

9. A rakodó áthelyezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése az AT feladata (az 1 sz. vasútvonal fejlesztésének figyelembevételével). A vasúti rakodórámpát és rakodóvágányt a vasútvonal mentén Tatabánya irányába át kell helyezni, a meglévő vágányképhez igazítottan. Kapcsolatát az új összekötő úttal ki kell alakítani. A rakodóvágányhoz tervezett közvilágítást ki kell építeni, illetve a meglévő rakodót és hozzá kapcsolódó vágányokat szükséges mértékben el kell bontani. Bicske állomás jelenlegi rakodókapacitásának elbontását az új rakodó és rakterület kiépítését követően lehet megkezdeni. A jelenlegi, építési engedéllyel rendelkező tervek alapján a rakodóvágány építési hossza ~ 700 méter. A régi vágány bontási hossza ~ 900 méter.

10. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások elvégzése, az AT által készített kiviteli tervek alapján.

11. A vasúti gyalogos aluljáró meghosszabbítása a déli P+R parkolóig ~30 méter hosszon, valamint az így kialakított új vasúti gyalogos aluljáró végén a déli P+R parkoló lifttel való megközelítésének kialakítása.

12. A tervdokumentációnak megfelelően, támfal építése szükséges az állomás melletti új P+R parkoló és a vágányok közötti magasságkülönbség miatt. A támfal kiépítése egyben a zajárnyékoló fal alapozását is adja.

13. A vasútállomás déli oldalán a Csákvári úton egy körforgalmi csomópont építése (0+572 kmsz-ben), amelyből megközelíthető a Csákvári út, a Kinizsi utca, az új, déli P+R parkolóba vezető út, valamint a tervezésre kerülő közúti aluljáró. A Kinizsi utcai ághoz csatlakozik a Szondi utcai szervizút. A kivitelezés során az új közúti aluljáró tervezőjével folyamatos egyezetetés szükséges. A Csákvári út ~60 méter, a Kinizsi Pál u. ~110 méter hosszon épül át. A vasútállomás déli oldalán 200 férőhelyes P+R parkoló (melyből 8 db akadálymentes) építése, valamint 40 db B+R kerékpártároló építése, növénytelepítéssel. A déli P+R parkoló építését megelőzően a terület rendezése fakivágással, épületbontással. A kivitelezés minden ütemében az 1. sz. vasútvonal folyamatos üzemét biztosítani szükséges.

14. ~50 méter hosszon, balra kanyarodó sáv építése a 8126 j. Söréd–Csákvár–Bicske összekötő úton, melyhez ~160 méter hosszon, 4,7 méter szélességben burkolatszélesítés szükséges az út jobb oldalán.

15. A 8101 j. Biatorbágy–Tatabánya összekötő úton ~70 méter hosszon (+ 10-10 méter kifuttatással) kopóréteg csere szükséges.

16. A kivitelező feladata továbbá az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése.

A kivitelezés minden ütemében az 1. számú vasútvonalon az átmenő vágányoknál a 80 km/h, a megelőző vágányoknál a 40 km/h sebesség folyamatos biztosítása szükséges.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, valamint az áttervezés sajátosságai következtében változhatnak.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Folytatás a II.2.14) pontban karakterkorlátra tekintettel

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. b) pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.2. b) pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Az M.2.3. b) pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0, max. 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2019-00034 (Támogatás intenzitása 100 %)

II.2.14)További információk

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése – folytatása karakterkorlátra tekintettel

PST kód: I000.07.82.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

Releváns jogszabályok:

1996. évi LVIII. törvény,

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-391586
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződéses megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32314863
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 900 810 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 924 882 416.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Általános tételek, Közművezetékek, Előkészítő-és földmunkák, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés, Vízépítés,

Híd- és műtárgyépítés, Növénytelepítés, környezetvédelem, Vasútépítés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

— STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.) 11705053-4-44

— V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) 25302990-2-44,

— Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2.)10229105-2-11.; Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.) 24824040-2-08., és Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-–189.) 24657998-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/05/2021