Radovi - 234875-2021

11/05/2021    S91

Hrvatska-Sisak: Građevinski radovi na osnovnim školama

2021/S 091-234875

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 066-170273)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Sisak
Nacionalni registracijski broj: 08686015790
Poštanska adresa: Rimska 26
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Šušnjar, Sanja Stojaković Aleksić
E-pošta: sanja.stojakovic@sisak.hr
Telefon: +385 5827187/+355 989752955
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sisak.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na izgradnji odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo

Referentni broj: 2/21-5
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214210 Građevinski radovi na osnovnim školama
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izvođenje radova na izgradnji odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/05/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 066-170273

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 07/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 07/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: