Dienstleistungen - 235056-2019

Nem javított gépi fordítás

21/05/2019    S97

Románia-Satu Mare: Közvilágítás-karbantartási szolgáltatások

2019/S 097-235056

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Municipiul Satu Mare
4038806
Str. 25 Octombrie nr. 1
Satu Mare
440026
Románia
Kapcsolattartó személy: Andrea Szilagyi
Telefon: +40 261807517
E-mail: achizitii@primariasm.ro
Fax: +40 261807510
NUTS-kód: RO115

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.satu-mare.ro

A felhasználói oldal címe: www.e-licitatie.ro

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.e-licitatie.ro
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A „Public Luminaire” („Public Luminaire”) működési rendjének fenntartása és fenntartása Satu Mare önkormányzatánál

Hivatkozási szám: 4038806/2019/S06
II.1.2)Fő CPV-kód
50232100
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tekintettel az önkormányzatok kötelezettségére, amely a 230/2006 sz. törvényből következik, hogy biztosítani kell a települések optimális megvilágítását, és szem előtt tartva, hogy a keretmegállapodásnak a szatmárnémeti önkormányzat köztéri világításának és díszközvilágítás fenntartására irányuló legutóbbi szerződése 30.6.2019-én lejár, közbeszerzési eljárást kell indítani egy új keretmegállapodás megkötése érdekében. A köztéri világításra és a díszítésre a következők biztosítása érdekében:

A) a civilizáció, a kényelem és az életminőség javítása,

A helyi közösségek, valamint a közúti és gyalogos közlekedés egyéni és közös biztonságának növelése;

A települések építészeti és tájképi jellemzőinek megfelelő megvilágítása, valamint az ünnepi rendezvények, illetve a jogi vagy vallási levéltárosok jelölése;

A (z) [...] adatainak részletezése vagy támogatása www.e-licitatie.ro

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 046 326.56 RON
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: RO115
A teljesítés fő helyszíne:

Satu Mare település.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tekintettel az önkormányzatok kötelezettségére, amely a 230/2006 sz. törvényből következik, hogy biztosítani kell a települések optimális megvilágítását, és szem előtt tartva, hogy a keretmegállapodásnak a szatmárnémeti önkormányzat köztéri világításának és díszközvilágítás fenntartására irányuló legutóbbi szerződése 30.6.2019-én lejár, közbeszerzési eljárást kell indítani egy új keretmegállapodás megkötése érdekében. A köztéri világításra és a díszítésre a következők biztosítása érdekében:

A) a civilizáció, a kényelem és az életminőség javítása,

A helyi közösségek, valamint a közúti és gyalogos közlekedés egyéni és közös biztonságának növelése;

A települések építészeti és tájképi jellemzőinek megfelelő megvilágítása, valamint az ünnepi rendezvények, illetve a jogi vagy vallási levéltárosok jelölése;

D) a települések gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatása és ösztönzése,

A közvilágítási szolgáltatáshoz kapcsolódó infrastruktúra biztonságos, nyereséges és gazdaságos üzemeltetése és üzemeltetése.

Az akvizíció értéke – amely becslések szerint 4 év alatt 15 046 326,56 RON és ÁFA nélkül RON, és a közbeszerzésről szóló 98/2016 sz. törvény 14. cikk rendelkezéseivel összhangban úgy becsülték, hogy „az összes olyan későbbi közbeszerzési szerződés héa nélküli maximális becsült értéke, amelyet a keretmegállapodás alapján várhatóan odaítélnek (...) annak teljes időtartamára”.

A későbbi, évente legalább 4 szerződést tartalmazó szerződéseket a keretmegállapodás alapján ítélik oda. Az egy későbbi szerződés tárgyát képező maximális összeg a következő lehet: 940 395,41 RON (héa nélkül).

A keretmegállapodást és az azt követő szerződéseket egyetlen gazdasági szereplővel kötik meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek/a kapcsolódó ajánlattevőnek/alvállalkozónak/támogató félnek benyújtott 98/2016 sz. törvény 164. cikk foglalt rendelkezések be nem tartása. A 98/2016 sz. törvény 164. cikk említett területek valamelyikébe történő besorolás az ajánlattevő ezen eljárásból való kizárásához vezet,

A 98/2016 sz. törvény 165. cikk való megfelelés elmulasztása az ajánlattevő/társult ajánlattevő/alvállalkozó/támogató fél számára. A 98/2016 sz. törvény 165. cikk említett területek valamelyikébe történő besorolás az ajánlattevő ezen eljárásból való kizárásához vezet,

A 98/2016 sz. törvény 167. cikk való megfelelés elmulasztása az ajánlattevő/társult ajánlattevő/alvállalkozó/támogató fél számára. A 98/2016 sz. törvény 167. cikk említett területek valamelyikébe történő besorolás az ajánlattevő ezen eljárásból való kizárásához vezet,

A 98/2016 sz. törvény 59. cikk (az összeférhetetlenség elkerülése) való meg nem felelés a kapcsolódó ajánlattevő/ajánlattevő/alvállalkozó/ter esetében.

Az ajánlatkérő szerv által az odaítélési eljárás megszervezése, lefolytatása és véglegesítése tekintetében döntéshozatali feladatokkal megbízott személyek a következők:

Polgármester: Keeskényi Gábor,

— polgármester-helyettes: Albaru, Feher Daine,

Helyi önkormányzati képviselők: Ardelan Octavian, Bertici Stefan, Craciun Ciprian, Fanea Dumitru, Gátti Stefan, Günthner Tieru, Vaszilij Huzău, Maurer Róbert Liviu, Pop Romeo Liviu, Pop Romeo Liviu, Pop Romeo Ligu, Ressione Manuela Bianca, Szzejke Ottilia, Szzejke Ottilia, Szoks Peter Levente, ZSOK Janos Csaba, Zazula Bela,

Közigazgatási tisztviselő – Massuilic Csaba

— Mihaela Mihaela,

Executive dir – Ursu Lucica,

Szolgálat vezetője – Jogi Szolgálat, Litigation, Arreș Corina Mihaela,

Tanácsadó – Pénzügyi szolgálat,

Számvitel – Rus Liana Loredana,

Service of Public Procurement – Szilagyi Andrea;

Szolgálat vezetője – Köz- és magánszféra-igazgatás, ideiglenes gyakorlat – Haiu Zsolt.

Az értékelő bizottság (a tartalék tagjait is beleértve):

Osztályvezető – A köz- és magánszférához tartozó hivatali terület adminisztrációja – Haiu Zsolt,

Tanácsadó – utcai világítóegység – Pp Sorin,

— tanácsadó – utcai világítással foglalkozó osztály – Murgu Adrian Florin,

Tanácsadó – Állami és magánterület – Stestl-Toader Dan,

A zöld övezetekkel és a városi bútorokkal foglalkozó osztály tanácsosa, Monica Marminban,

Tanácsadó – Zöld zónák és városi bútorok osztálya – Criste Ramona Carla,

Önkormányzati képviselő – Zöld zónák és városi bútorok osztálya – China Florica,

Ellenőr – környezetvédelmi és környezetvédelmi osztály – NyagDaniela,

Tanácsadó – Közúti-állomások és -jelek – Calin Ioan tatár,

Tanácsadó – Környezetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály – Pop Razvan,

Tanácsadó – Közbeszerzési Szolgálat – Caras Antonela Ioana,

Tanácsadó – Közbeszerzési Szolgálat – Greater Daniela Claudia,

Service of Public Procurement – Szilagyi Andrea;

Tanácsadó – Közbeszerzési Szolgálat – Ioana Ioana Cezara,

Tanácsadó – Közbeszerzési Szolgálat – Mureșan Tima;

Tanácsadó – Közbeszerzési Szolgálat – Turcanu Alexandru,

Tanácsadó – Közbeszerzési Szolgálat – ITI Ionela Gábor.

A 98/2016 sz. törvény 193. cikk összhangban az ajánlatkérő elfogadja az Egyesült Arab Emírségek álláspontját (egységes közbeszerzési dokumentum) annak érdekében, hogy előzetes bizonyítékként mutassa be a képesítési követelményeket, beleértve azok gyakorlásának képességét is.

Az ajánlatkérő szerv köteles elfogadni, hogy elegendő és releváns annak bizonyítása, hogy a kapcsolódó ajánlattevő/alvállalkozó/alvállalkozó nem áll a 98/2016 sz. törvény 164., 165. és 167. cikkében említett helyzetek egyikében sem a származási országban vagy abban az országban, ahol a kapcsolódó ajánlattevő/alvállalkozó/alvállalkozó/alvállalkozó [...] adatai www.e-licitatie.ro

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: a meghatározott típusú szolgáltatások teljesítése. Az ajánlattevőnek bizonyítania kell, hogy az utolsó 3 évben nyújtott szolgáltatásokat az ajánlatok benyújtásának határidejekor, amelynek minimális teljes értéke 900 000,00 RON (héa) nélkül.

Az alvállalkozási elem. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely részo (ka) t és a szerződés százalékát kívánják alvállalkozásba adni, valamint a javasolt alvállalkozókat, amennyiben azok ismertek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőnek bizonyítania kell, hogy a szerződés céljából – a szerződés céljából – ugyanazt a jelleget és összetettséget, valamint az eredményre vagy a funkcióra vonatkozó összetettséget és összetettséget nyújtotta a szerződés céljából, amelynek kedvezményezettjei az ajánlatkérő szervek vagy magánügyfelek, például: a közbeszerzés tárgyát képező karbantartási és karbantartási szolgáltatások, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásokhoz hasonlóan. A módosított 98/2016 sz. törvény 182. cikk (1) bekezdés összhangban az ajánlattevő jogosult harmadik fél/harmadik fél által nyújtott támogatásra a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó kritériumok teljesítése során, függetlenül a gazdasági szereplő és az érintett harmadik fél/harmadik fél között fennálló jogviszony jellegétől. A 182. cikk (2) bekezdés értelmében a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó kritériumok teljesítése tekintetében az ajánlattevő csak a harmadik fél azon képességére támaszkodhat, hogy el tudja végezni a képesítést igénylő munkát. E tekintetben a támogatott harmadik felek benyújtják a DUAE -t kiegészítő, érdeklődésre számot tartó információkat. A konzorcium esetében az ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy a csoport valamennyi tagja által bemutatott egyéni vagy közös tapasztalatok összegyűjtése révén teljesítse a hasonló tapasztalatok követelményét. E célból a csoport minden tagja benyújtja az érdekeltségi információkat a DUAE. A DUAE a szolgáltatási szerződés számának és dátumának, a szolgáltatás tárgyának és megnevezésének, a köz- vagy magánkedvezményezettnek a megjelölése, a szerződés összértéke, a nyújtott szolgáltatások arányának értéke. A társulás egyes tagjai által egyénileg benyújtott közös szerződéseket csak egyszer kell számításba venni. A 98/2016 sz. törvény 193. cikk összhangban az ajánlatkérő elfogadja az Egyesült Arab Emírségeket a minősítési követelmények igazolására benyújtott egységes közbeszerzési dokumentum (egységes közbeszerzési dokumentum), beleértve az előzetes bizonyítás képességét is. A DUAE a módosított 98/2016 sz. törvény 182. cikk (3) bekezdés és (4) bekezdésének megfelelően történő benyújtása során a támogató félnek be kell nyújtania a támogató félnek a harmadik fél/harmadik fél által a harmadik fél/harmadik fél támogatói/támogatói által átadott dokumentumokat, bemutatva, hogy a harmadik fél/harmadik fél (harmadik fél) támogatói/támogatói milyen tényleges módon fogják vállalni a támogatás iránti elkötelezettségét, mely dokumentumokat csatolták e kötelezettségvállaláshoz. A szerződés odaítélését megelőzően az ajánlatkérő szerv az odaítélési kritérium alkalmazása után az első helyre sorolt ajánlattevőt kéri fel az igazoló dokumentumok benyújtására: a szerződések vonatkozó részeinek másolata arról, hogy teljesítették/megkapták a teljesítési igazolásokat/ajánlásokat/a jó teljesítésről szóló igazolást/igazolást és más, annak bizonyítására, hogy a DUAE által megadott információk alapján valamennyi minősítési kritérium teljesül. A 395/2016 sz. kormányhatározattal összhangban az ajánlatkérő által előírt valamennyi dokumentumot – kizárólag a nyilvántartásba vett gazdasági szereplők által kiállított minősített tanúsítvány alapján – a jogszabályoknak megfelelően akkreditált és az információtechnológiai rendszerbe feltöltött specifikus szakaszokban az SEAP-ba feltöltött minősített tanúsítványon alapuló, kiterjesztett elektronikus aláírással kell ellátni. A RON/deviza egyenértékes egyenértékét illetően figyelembe kell venni a Román Nemzeti Bank által minden egyes évre közölt éves átlagos kamatlábat.

A 98/2016 sz. törvény 193. cikk összhangban az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtásakor elfogadja a kitöltött ajánlat azon részét, amely a szerződés alvállalkozásba adásra vonatkozó részére és az alvállalkozói szerződésre vonatkozó információkat tartalmazza. A 98/2016 sz. törvény 164., 165. és 167. cikkében említett, a kizárási helyzetekről szóló tájékoztatást is magában foglaló külön álláshelyet, valamint az ajánlattevő alapjául szolgáló kapacitás szempontjából releváns alvállalkozókat is be kell fejezniük. Ha az alvállalkozó nem felel meg a minősítési követelménynek, az alvállalkozó csak a kizárási okok figyelmen kívül hagyása céljából mutatja be a DUAE. A gazdasági szereplő az elfogadható ajánlatok odaítélési kritériuma után az első helyen áll, és az ajánlatkérő kérésére az igazoló dokumentumok benyújtásával bizonyítja, hogy az alvállalkozók az igazoló dokumentumok benyújtásával eleget tettek a követelményeknek. Az ajánlatkérő elutasíthatja a javasolt alvállalkozót, ha az nem felel meg a minősítési követelményeknek, vagy nem tartozik a kizárási okok közé, és egy alkalommal felkéri a részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt, hogy helyettesítse őt és mutasson be egy másik alvállalkozót. A szerződés odaítélése előtt az ajánlatkérő szerv – a DUAE által megadott információk alapján valamennyi minősítési kritérium teljesülésének igazolása céljából – az első helyen rangsorolt ajánlattevőt kéri fel az ajánlatok értékelésének végén meghatározott időközi rangsorolásra, hogy a következő dokumentumokat nyújtsa be az alvállalkozónak:

(a) a vám, vám vagy a konszolidált általános költségvetéshez való hozzájárulások befizetésével kapcsolatos tartozás hiányára vonatkozó (helyi költségvetés, állami költségvetés stb.) igazolások a bemutatás időpontjában,

B) a gazdasági szereplő és az adott gazdasági szereplő ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének tagjai, vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező tagok bűnügyi nyilvántartásai, az NTRO/alapító okirat által kiadott utasítás-bizonyítványban foglaltak szerint,

Adott esetben olyan dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a gazdasági szereplő élhet a 166. cikk (2) bekezdés, a 98/2016 sz. törvény 167. cikk (2) bekezdés, valamint a közbeszerzésről szóló sz. törvény foglalt eltérések lehetőségével,

Adott esetben egyéb vonatkozó dokumentumok.

A melegnek megfelelően. 395/2016 Az ajánlatkérő által előírt valamennyi dokumentumot – a jogszabályoknak megfelelően akkreditált és az informatikai rendszerben rendelkezésre álló konkrét mezőkbe feltöltött és kizárólag nyilvántartásba vett gazdasági szereplők által hitelesített, minősített tanúsítvány alapján – a kiterjesztett elektronikus aláírással kell aláírni.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/07/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Román
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 09/01/2020
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/07/2019
Helyi idő: 15:00
Hely:

SEAP-ban.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az értékelő bizottság és adott esetben a felhatalmazott személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. megjegyzés: a DUAE és az ajánlat benyújtásának elmulasztása (ideértve a társult/harmadik fél támogatását/alvállalkozóit is) azt jelenti, hogy a kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánították. A következő dokumentumokkal együtt nyújtsák be a következő dokumentumokat: a vállalkozásnak a támogatás, az alvállalkozói szerződés és/vagy a társulási megállapodás hatékony támogatása iránti szilárd elkötelezettsége, az adott esettől függően. A DULA-tevékenységekben szereplő információk – mind az ajánlattevő, mind az ajánlattevő (k) és az alvállalkozó (k) – információtartalma formai pontatlanságának tisztázása érdekében a DUAE az eljárás megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében nem nyújtja be azokat.

2. megjegyzés: abban az esetben, ha 2 vagy annál több ajánlat van jelen az első helyen az egyenlő ajánlat következtében, az ajánlatkérő a SICAAP útján először az első helyezett ajánlattevők pályáztatására fog jelentkezni. E célból az értékelő bizottság kérésére az ajánlattevő a határidőn belül új árat tartalmazó pénzügyi ajánlatot nyújt be.

3. megjegyzés: abban az esetben, ha az ajánlattevőnek nehézségei támadtak az ajánlat benyújtásának technikai jellege miatt (a DUAE által tartalmazott információk igazolására szolgáló igazoló dokumentumok, a technikai ajánlat és a pénzügyi ajánlat dokumentumai, valamint az ajánlat ára a kijelölt területen), kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SIAP-szolgáltatás üzemeltetőjével.

4. megjegyzés: ha a biztosítékot biztosító által kibocsátott kezességvállalási okmány nyújtja, a biztosítási kötvény és biztosítási kötvény/általános feltételek, a biztosító által aláírt, a biztosító által biztosított egyedi feltételek.

5. megjegyzés: az eljárás teljes egészében elektronikus úton történik, a közbeszerzési szerződések odaítélésének nyomonkövethetőségét az SSICAP biztosítja, így a pontosítások iránti kérelmeket, valamint az ajánlattételhez szükséges dokumentációra vonatkozó felvilágosítást a SICAAP fogja kérni, és a válaszokat a SIAP-on keresztül is továbbítani fogják.

6. megjegyzés: több gazdasági szereplőnek jogában áll csatlakoznia annak érdekében, hogy közös ajánlatukat hivatalosan is össze lehessen kapcsolni. A társulási megállapodásba legalább a következőket bele kell foglalni: a szerződés teljesítéséért minden társulásnak kollektív felelősséget kell vállalnia; a szervezet vezetőjéhez hasonlóan arra kényszerül, hogy valamennyi egyesület nevében utasításokat kapjon; az eljárás során, valamint abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során a párt és a szelídgesztenye szerepel, a szerződés teljesítéséért saját nevében és az egyesület nevében a vezető felelős; az egyes szövetségek által elvégzendő munkák/szolgáltatások kategóriáiból álló részeket kötelezővé fogják tenni.

7. megjegyzés: A díjakat az ajánlattevő/társult vállalkozás/alvállalkozó/támogató nyújtja be.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Románia
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetcím: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A fellebbezési eljárásra vonatkozó határidő (k) meghatározása:

A fellebbezés benyújtására a 101/2016 sz. törvény 8. cikk (1) bekezdés a) pont megállapított határidők vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2019