Varer - 235106-2022

04/05/2022    S87

Danmark-Valby: Medicinske forbrugsmaterialer

2022/S 087-235106

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Østergaard
E-mail: heo@ski.dk
Telefon: +45 51717649
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/homepage
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Diabetesprodukter

Sagsnr.: 50.97
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

På vegne af de danske kommuner skal SKI udbyde en rammeaftale om diabetesprodukter. Udbuddet forventes at blive offentliggjort i Q4 2022.

Denne meddelelse har til fomål at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på den tekniske dialog, der er påbegyndt uge 17 2022. Den afholdes via Ethics.

Ifm den tekniske dialog vil potentielle tilbudsgivere og andre interesserede kunne give forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser. Materialet indeholder derudover en række spørgsmål, som SKI håber at få svar på. Spørgsmålene er ikke en udtømmende angivelse af de forhold, der kan kommenteres på i forbindelse med den tekniske dialog. SKI værdsætter alle kommentarer til materialet. SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. SKI er dog ikke forpligtet til at imødekomme forslag og kommentarer fra den tekniske dialog

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Diabetesprodukter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33615000 Lægemidler mod diabetes
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33141220 Kanyler
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
33141900 Blodlancetter
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen forventes at omfatte:

• Blodsukkerapparat

• Teststrimler

• Fingerprikkere

• Lancetter

• Flergangs-insulinpenne

• Penkanyler

• Insulinsprøjte

• Tilbehør

II.2.14)Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Produkter til kontinuerlig glukosemåling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33615000 Lægemidler mod diabetes
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33141900 Blodlancetter
33141220 Kanyler
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver skal byde ind med et system til kontinuerlig glukosemåling, der kan anvendes uden insulinpumpe (CGM).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/12/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2022