Palvelut - 235140-2019

21/05/2019    S97    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Hyvinkää: Posti- ja televiestintäpalvelut

2019/S 097-235140

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
2844969-4
PL 46
Hyvinkää
05801
Suomi
Yhteyshenkilö: Seija Alaräihä
Puhelin: +358 408416878
Sähköpostiosoite: seija.alaraiha@keusote.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.keski-uudenmaansote.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/keusote
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=231384&tpk=5dd5ce8f-c684-4127-b14f-a2175cb895c5
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän kuriiripalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta käsittää Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen postin kuljetus- ja noutopalvelun sekä postinkuljetusvälineet/salkut tms. Kuljetettavalla postilla tarkoitetaan kirje- ja pakettipostia sekä pienehköjä tavarakuljetuksia (esim. rollaattorit, pyörätuolit, instrumentit yms.). Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän toimipaikkoja ovat Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten sotetoimipisteet.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö koskee sisäisen ja ulkoisen postin kuljetus- ja noutopalvelua sekä postin kuljetusvälineitä/salkkuja tms. kuntayhtymän jäsenkuntien välillä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Postilla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä kirje- ja pakettipostia sekä pieniä tavarakuljetuksia (kuten esim. rollaattorit, pyörätuolit). Kuljetusvälineillä tarkoitetaan postin kuljettamiseen tarkoitettuja suljettuja ja vesitiiviitä salkkuja tai vastaavia. Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymään kuuluu Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten sosiaali- ja terveystoimet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kyseessä oleva palvelu muodostaa soteyksiköiden käyttöön yhden (1) toiminnallisen kokonaisuuden, jossa posteja kuljetetaan sote-yksiköstä toiseen sovitun järjestyksen ja aikataulun mukaisesti.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/06/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/06/2019
Paikallinen aika: 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/05/2019