There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 235185-2022

04/05/2022    S87

Czechia-Olomouc: Motor vehicles

2022/S 087-235185

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Olomoucký kraj
National registration number: 60609460
Postal address: Jeremenkova 1191/40a
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 77900
Country: Czechia
Contact person: Ing. Stanislava Gadlenová
E-mail: s.gadlenova@olkraj.cz
Telephone: +420 585508281
Internet address(es):
Main address: http://www.olkraj.cz
Address of the buyer profile: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://tenderarena.cz/dodavatel
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ - II.

Reference number: KÚOK/37233/2022/OKŘ/7923
II.1.2)Main CPV code
34100000 Motor vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 vozidel v provedení plug-in hybrid a 15 vozidel na elektronický pohon z akumulátorů pro potřeby vybraných příspěvkových organizací Olomouckého kraje, včetně jejich dopravy do místa plnění veřejné zakázky.

Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je sestavena dle požadavků příspěvkových organizací Olomouckého kraje.

Předmětem veřejné zakázky je i zaškolení obsluhy v délce 3 hodin pro každého uživatele předmětu koupě. Více viz zadávací dokumentace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 20 247 933.90 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

vozidla kategorie B

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34100000 Motor vehicles
34110000 Passenger cars
34115200 Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 4 ks vozidel v provedení PHEV. Více viz ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 892 562.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Additional information

Dle nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel musí dodávaná vozidla splňovat dle Přílohy č. 1 min. emisní limit EURO a dle Přílohy č. 2 maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz (pro část 1 VZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

vozidla kategorie C1

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34100000 Motor vehicles
34136100 Light vans
34115200 Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 1 ks maximálně 3-místného vozidla v provedení EV. Více viz ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dojezd na elektrický pohon, kombinovaný dle WLTP (km) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 157 024.80 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

vozidla kategorie C2

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34100000 Motor vehicles
34136100 Light vans
34115200 Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 3 ks 6-7 místných vozidel v provedení EV. Více viz ZD.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dojezd na elektrický pohon, kombinovaný dle WLTP (km) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 471 074.40 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

vozidla kategorie C3

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34100000 Motor vehicles
34136100 Light vans
34115200 Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání a převzetí dodávek, jsou sídla vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 11 ks 8-9 místných vozidel v provedení EV.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dojezd na elektrický pohon, kombinovaný dle WLTP (km) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 727 272.70 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

projekt „Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016524

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

dle § 77 odst. 1 zákona: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - min.: předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/05/2022
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2022