Supplies - 235385-2022

04/05/2022    S87

România-Iași: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

2022/S 087-235385

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SC ARBORVITAE SRL
Număr naţional de înregistrare: 33738943
Adresă: Strada: Amurgului, nr. 8
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Țară: România
Persoană de contact: eugeniu tataru
E-mail: etataru1@gmail.com
Telefon: +40 725499650
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.arborvitaero.simplesite.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142318
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de echipamente pentru cercetare, pentru punerea în practică a rezultatelor cercetării și pentru investiții inițiale în inovare

Număr de referinţă: PAAP1045703
II.1.2)Cod CPV principal
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

LOTUL 1: Utilaje pentru industria chimică; b. LOTUL 2: Echipamente de laborator, optice și de precizie; LOTUL 3: Aparate de sterilizare, distilare, filtrare, redresare sau conservare; LOTUL 4: Veselă chimică ; LOTUL 5 – Mobilier pentru laborator; LOTUL 6 – Reactivi și consumabile de laborator.

In conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) si art. 161, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) si art. 161, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare cu cel putin 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata mai sus, va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat; drept urmare, orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera TARDIVA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 918 317.94 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 6
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Nu este cazul

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 5 – Mobilier pentru laborator

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
33192000 Mobilier medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Laborator 1

Masa - 1500/750/900 mm - 2 buc.;

Masa - 2000/750/900 mm - 1 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1500/820/2200 mm - 4 buc.;

Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat, 1800/820/2200 mm - 2 buc.;

Masa - 1200/750/900 mm - 2 buc.;

Masa - 1200/750/900 mm - 2 buc.;

Scaun de laborator - 5 buc.;

Taburet de laborator - 5 buc.;

Laborator 2

Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat, 1800/820/2200 mm - 2 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1500/820/2200 mm - 2 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1800/820/2200 mm - 2 buc.;

Masa - 1500/750/900 mm, corpuri sub blat - 3 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1200/820/2200 mm - 1 buc.;

Scaun de laborator - 5 buc.;

Taburet de laborator - 5 buc.;

Laborator 3

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1500/820/2200 mm - 3 buc.;

Masa - 1500/750/900 mm - 2 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1800/820/2200 mm - 1 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 1 buc.;

Masa - 1800/750/900 - 1 buc.;

Corp suspendat de depozitare, 800/300/700 mm - 2 buc.;

Corp suspendat de depozitare, 800/300/700 mm - 7 buc.;

Scaun de laborator - 7 buc.;

Taburet de laborator - 7 buc.;

Laborator 4

Masa de laborator - 2600/750/900 mm cu cadru suprainaltat - 1 buc.;

Masa - 2300/750/900 mm - 2 buc.;

Masa - 2400/750/900 mm - 2 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1800/820/2200 mm - 1 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 3 buc.;

Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 1 buc.;

Scaun de laborator - 4 buc.;

Taburet de laborator - 4 buc.;

Laborator 5

Masa de laborator - 2600/750/900 mm cu cadru suprainaltat - 1 buc.;

Masa - 2300/750/900 mm - 2 buc.;

Masa - 2400/750/900 mm - 2 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1800/820/2200 mm - 1 buc.;

Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 3 buc.;

Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 1 buc.;

Scaun de laborator - 3 buc.;

Taburet de laborator - 3 buc.;

Alte dotări/alte spații

Masa p/u balanta/microscopie - 4 buc.;

Masa pentru dulap de uscat - 4 buc.;

Dulap metalic p/u vesela chimica - 10 buc.;

Dulap chimicale și protecția mediului ignifug pentru reactivi acizi baze substanțe inflamabile/periculoase - 4 buc.;

Scara dubla cu urcare pe 2 tronsoane - 2 buc.;

Set de coșuri pentru sortarea deșeurilor: 5 recipiente - 3 buc.;

Dulap metalic de siguranță pentru chei - 1 buc.;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie suplimentara produse (fata de garantia minima de 24 luni, solicitata prin Caietul de sarcini) / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 730 410.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Titlul proiectului: „Extracte din microalge pentru industria alimentara – EMA”, Cod MySmis 121823, finantat in cadrul Acțiuni: 1.2.1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 4: Veselă chimică

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
33793000 Sticlărie pentru laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 25 ML - 35 buc.;

PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 50 ML - 35 buc.;

PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 100 ML - 16 buc.;

PAHAR BERZELIUS 500 ML - 35 buc.;

PAHAR BERZELIUS 1000 ML - 16 buc.;

PAHAR BERZELIUS 2000 ML - 16 buc.;

PAHAR BERZELIUS polipropilena 1000 ML - 8 buc.;

PAHAR BERZELIUS polipropilena 5000 ML - 8 buc.;

PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 500 ML - 16 buc.;

PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 1000 ML - 16 buc.;

PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 3000 ML - 10 buc.;

PAHAR ERLENMEYER GAT INGUST 100 ML - 150 buc.;

PAHAR ERLENMEYER GAT INGUST 250 ML - 150 buc.;

PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 100 ML - 150 buc.;

PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 200 ML - 150 buc.;

PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 300 ML - 150 buc.;

BALON FUND ROTUND GAT INGUST 100 ML - 30 buc.;

BALON FUND ROTUND GAT INGUST 250 ML - 30 buc.;

BALON FUND PLAT GAT INGUST 100 ML - 30 buc.;

BALON FUND PLAT GAT INGUST 250 ML - 30 buc.;

BALON FUND PLAT GAT INGUST 1000 ML - 30 buc.;

BALON KJELDAHL 250 ML - 60 buc.;

MOJAR CU PISTIL 100 ML - 4 buc.;

MOJAR CU PISTIL 275 ML - 4 buc.;

VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 80 ML - 4 buc.;

VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 300 ML - 4 buc.;

VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 600 ML - 4 buc.;

VAS DE EVAPORARE FUND ROTUND 75 ML - 10 buc.;

CILINDRU GRADAT CLASA A 15 ml - 16 buc.;

CILINDRU GRADAT CLASA A 25 ml - 16 buc.;

CILINDRU GRADAT CLASA A 50 ML - 8 buc.;

CILINDRU GRADAT CLASA A 100 ML - 8 buc.;

CILINDRU GRADAT CLASA A 250 ML - 8 buc.;

VARFURI MICROPIPETE 100 - 1000 MICROLITRI VARIANTA GILSON 96x5 DE BUC - 16 buc.;

VARFURI MICROPIPETE 10 - 100 MICROLITRI VARIANTA GILSON 96x5 DE BUC - 16 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 0,1 ML CLASA A - 8 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 0,2 ML CLASA A - 8 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 0,5 ML CLASA A - 8 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 1 ML CLASA A - 8 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 2 ML CLASA A - 8 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 5 ML CLASA A - 8 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 10 ML CLASA A - 8 buc.;

PIPETA GOLIRE TOTALA 20 ML CLASA A - 8 buc.;

STAND PIPETE - 6 buc.;

BIURETA 10 ML CU ROBINET DREPT DIN STICLA - 8 buc.;

BIURETA 50 ML CU ROBINET DREPT DIN STICLA - 8 buc.;

EXICATOR CU CAPAC - 6 buc.;

MICROTUBURI CENTRIFUGA COLORATE 1,5 ML, 500 buc/set - 16 seturi;

EPRUBETA 5 ML 12/75 MM, 250 buc/set - 8 seturi;

EPRUBETA 13 ML 16/100 MM, 250 buc/set - 8 seturi;

EPRUBETA 19 ML 16/150 MM, 100 buc/set - 16 seturi;

EPRUBETE CU CAPAC FILETAT 15 ML, 100 buc/set - 8 seturi;

PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 40 MM - 8 buc.;

PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 60 MM - 8 buc.;

PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 100 MM - 8 buc.;

PALNIE FILTRARE TIJA LUNGA Ø 50 MM - 8 buc.;

PALNIE FILTRARE TIJA LUNGA Ø 90 MM - 8 buc.;

CAMERA STICLA PT CROMATOGRAFIE - 2 buc.;

STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 50 ML - 60 buc.;

STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 250 ML - 60 buc.;

STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 500 ML - 60 buc.;

STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 1000 ML - 30 buc.;

STICLA BRUNA 60 ML - 200 buc.;

STICLA BRUNA 125 ML - 200 buc.;

STICLA BRUNA 250 ML - 200 buc.;

DOP FILETAT PP28 NEGRU - 900 buc.;

SPATULA CU LINGURA 120 MM OTEL INOX - 8 buc.;

SPATULA CU LINGURA 210 MM OTEL INOX - 8 buc.;

PENSETA VARF DREPT CU PIN GHIDARE - 6 buc.;

CLESTE PAHAR CU DOUA DEGETE - 4 buc.;

CLESTE PAHAR ERLENMEYER - 4 buc.;

BAGHETA AGITARE STICLA 200 MM - 16 buc.;

BAGHETA AGITARE STICLA 400 MM - 16 buc.;

STATIV ABS 175 x 300 MM - 10 buc.;

CLESTE CREUZET 250 MM - 4 buc.;

TAVA OTEL INOX CU CAPAC + MANER 200 x 100 x 50 MM - 4 buc.;

TREPIED LABORATOR 175 MM - 4 buc.;

PUNGA SIGILARE 60X80 MM, 100 buc/set - 150 seturi;

STRIPURI pH 1-14, 100 buc/set - 22 seturi;

MARKER LABORATOR tip EDDING 8014 - 20 buc.;

PARAFILM M 75MX5CM - 8 buc.;

FOLII PENTRU TLC 200x200 MM, 20 buc/set - 4 seturi;

PLACI PETRI STICLA BOROSILICATA 60 MM - 75 buc.;

PLACI PETRI STICLA BOROSILICATA 150 MM - 75 buc.;

ANSE CU MANER KOLLE 200 MM - 6 buc.;

LAME MICROSCOP MARGINI SLEFUITE, 50 buc/set - 16 seturi;

LAME MICROSCOP 76X26 MM cu extremitate mata, 50 buc/set- 8 seturi;

LAMELE MICROSCOP 18X18 MM, 200 buc/set - 8 seturi;

STATIV MICROTUBURI 0,5/1,5 ML - 8 buc.;

STATIV TUBURI CU DIAMETRU 13 MM - 16 buc.;

STATIV TUBURI CU DIAMETRU 16 MM - 16 buc.;

VAS PENTRU APA DISTILATA 5000 ml - 6 buc.;

VAS CANTARIRE CU CAPAC 20X40 cm - 16 buc.;

VAS CANTARIRE CU CAPAC 25X40 cm - 16 buc.;

VAS CANTARIRE CU CAPAC 30X50 cm - 16 buc.;

CREUZETE CU CAPAC, 15 ml, 6 buc/set - 2 seturi;

CREUZETE CU CAPAC, 15 ml, 6 buc/set- 2 seturi;

MICROSPATULA CU LINGURA DIN OTEL INOX, L 140mm, D5 mm - 6 buc.;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 46 513.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Titlul proiectului: „Extracte din microalge pentru industria alimentara – EMA”, Cod MySmis 121823, finantat in cadrul Acțiuni: 1.2.1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Termen de livrare: 30 zile, de la data comenzii ferme.

Produsele se vor livra în maximum 4 tranșe.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 6 – Reactivi și consumabile de laborator

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
33696300 Reactivi chimici
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

NaNO3 - 15 kg;

NaHCO3 - 150 kg;

NaCl chimic pur - 15 kg;

Citrat de Zn - 4 kg;

Acetat de Zn - 4 kg;

Citrat de Fe(III) - 4 kg;

Acetat de Fe(III) - 4 kg;

Sodium ethylendiamintetraacetat acid EDTA E 9884 ED Sigma - 2 kg;

Acetona - 15 l;

Eter dietilic - 15 l;

Alcool etilic - 32 l;

K2SO4 - 15 kg;

Na2HPO4 - 7,5 kg;

CaCl2 - 5 kg;

Sarea Mor (sulfat de amoniu si fier) - 8 kg;

Trilon B - 1,7 kg;

KOH - 20 kg;

Na2CO3 - 15 kg;

NaOH - 15 kg;

NaCl - 50 kg;

MnCl2 - 4 kg;

H2SO4 - 15 l;

HCl - 7,5 l;

HClO4 - 2 L;

K2HPO4 - 7,5 kg;

KH2PO4 - 7,5 kg;

KNO3 - 7,5 kg;

CuSO4•5H2O - 7,5 kg;

FeSO4•2H2O - 4 kg;

Na2MoO4 - 1,5 kg;

Cr2O3 - 1 kg;

CoCl2 - 1 kg;

NaH2PO4 - 1 kg;

Na3PO4 - 1 kg;

K3PO4 - 1 kg;

MgSO4 X 5 H2O - 3 kg;

ZnSO4 - 3 kg;

Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O - 0,4 kg;

Greiss reagent - 0.4 L;

Folin-Ciocalteu reagent - 10 l;

Acid tricloracetic - 6 kg;

Acid tiobarbituric - 1,5 kg;

(NH₄)₂SO₄ - 3 kg;

H3BO3 - 1 kg;

MoO3 - 1 kg;

Bovine serum albumin - 0,1 kg;

Antrone reagent - 0.4 kg;

H3PO4(c) - 4 kg;

Vanillin - 2 kg;

(NH4)6Mo7O24 · H2O - 0.4 kg;

1,1 difenil-2-picril hydrazil - 2 g;

2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline-6-sulfonic acid - 4 g;

K2S2O8 - 0.4 kg;

Trolox ((±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid) - 2 gr;

Acid ascorbic - 50 g;

Trizma base - 2 kg;

Trizma HCl - 2 kg;

Acetonitril pur. ≥ 98% - 15 l;

Izo-propanol pur. ≥ 98% - 15 kg;

n-Hexan pur ≥ 98% - 15 l;

Astaxantin natural pur. ≥ 99% - 4 g;

c-Phycocyanin - 450 mg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 279 078.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Titlul proiectului: „Extracte din microalge pentru industria alimentara – EMA”, Cod MySmis 121823, finantat in cadrul Acțiuni: 1.2.1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 2: Echipamente de laborator, optice și de precizie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
38310000 Balanţe de precizie
38433000 Spectrometre
38436100 Agitatoare mecanice
38437100 Pipete
38510000 Microscoape
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Rotaevaporator - 2 buc.; Agitator magnetic cu încălzire - 1 buc.; Agitator pentru eprubete - 1 buc.; Agitator - 1 buc.; Titrator automat - 1 buc.; Termobalanta - 1 buc.; Balanta analitica cu verificare metrologica inclusa - 4 buc.; Biureta digitala - 1 buc.; Centrifuga - 1 buc.; Centrifuga de laborator cu racire - 1 buc.; Incubator - 1 buc.; Spectrofotometre - 4 buc.; Controler electronic pentru pipete - 1 buc.; Multimetru - 1 buc.; Lampa - 6 buc.; Pipete automate (cu vârfuri) - 24 buc.; Microscop binocular - 4 buc.; Liofilizator - 1 buc.; Nisa chimica - 1 buc.;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen asigurare suport tehnic/asistenta post-vanzare / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie suplimentara produse (fata de garantia minima de 24 luni, solicitata prin Caietul de sarcini) / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 417 123.91 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Titlul proiectului: „Extracte din microalge pentru industria alimentara – EMA”, Cod MySmis 121823, finantat in cadrul Acțiuni: 1.2.1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 3: Aparate de sterilizare, distilare, filtrare, redresare sau conservare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
33191110 Autoclave
42912000 Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Baia de termostatare - 2 buc.;

Etuva - 1 buc.;

Sistem de filtrare - 1 buc.;

Pompa electrica pentru filtrare - 1 buc.;

Autoclav - 2 buc.;

Baie de nisip - 1 buc.;

Sistem de filtrare pentru determinare suspensii - 1 buc.;

Cuptor de calcinare - 1 buc.;

Frigider - 1 buc.;

Plita - 1 buc.;

Bidistilator - 1 buc.;

Frigider de laborator - 1 buc.;

Masina de spalat vesela/sticlarie de laborator - 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen asigurare suport tehnic/asistenta post-vanzare / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie suplimentara produse (fata de garantia minima de 24 luni, solicitata prin Caietul de sarcini) / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 237 253.49 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Titlul proiectului: „Extracte din microalge pentru industria alimentara – EMA”, Cod MySmis 121823, finantat in cadrul Acțiuni: 1.2.1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 1: Utilaje pentru industria chimică

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
42993000 Utilaje pentru industria chimică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem bioreactor 3l cu calculator - 1 buc., Sistem bioreactor 25 l cu calculator - 1 buc., Sistem bioreactor 100 l cu calculator - 3 buc., Sistem complet pentru determinarea azotului proteic - 1 buc.,

Sistem pentru extractia grasimilor - 1 buc., Aparat pentru extragerea supercritica a fluidelor - 1 buc., Aparat pentru electoforeza in gel de poliacrilamida - 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen asigurare suport tehnic/asistenta post-vanzare / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie suplimentara produse (fata de garantia minima de 24 luni, solicitata prin Caietul de sarcini) / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 207 939.54 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Titlul proiectului: „Extracte din microalge pentru industria alimentara – EMA”, Cod MySmis 121823, finantat in cadrul Acțiuni: 1.2.1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A. Neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa cerința corespunzătoare in DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

În cazul în care ofertantul are un susținator și/sau un subcontractant si/sau asociați formularul DUAE se va prezenta și de către aceștia.

Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/19.05.2016, duce la excluderea ofertantului din

prezenta procedura.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2016.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul

general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreazaă faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la

art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Se prezinta de ofertanți, membrii asocierii realizata în vederea depunerii de oferta comuna, terțul susținător si subcontractanții

propuși, atunci când este cazul.

Precizam persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

Informatii despre conducerea executiva:

1. TATARU EUGENIU, asociat/administrator.

Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

1. TATARU EUGENIU, asociat/administrator.

Informatii despre persoanele care fac parte din comisia de evaluare:

1. TATARU EUGENIU, asociat/administrator.

2. POPA Alina, consultant/expert cooptat.

3. ORASANU Mihaela, consultant/expert cooptat.

Persoanele juridice/fizice străine, care doresc să participa la procedură vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din tara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor și a asigurărilor sociale, la momentul prezentarii acestora.

Atenționări speciale:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți sustinători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

B. Declarație privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa Declarația privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016, care va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea ofertei.

Toate documentele prezentate vor fi în limba română, sau după caz, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Documentele justificative care probează înregistrarea în condițiile legii din tara de rezidenta (Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990, sau echivalent, care să corespundă situației reale a ofertantului, pentru persoanele fizice sau juridice române, respectiv documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, care să corespundă situației reale a ofertantului.) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/2016.

Documentele justificative solicitate trebuie sa fie valabile în momentul prezentării.

Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, respectiv în forma de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, pentru persoanele juridice/fizice străine.

Se prezinta de ofertanți și membrii asocierii realizată în vederea depunerii de ofertă comună.

Toate documentele prezentate vor fi în limba română, sau după caz, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6Specificati cifra de afaceri medie anualaInformaţii privind situaţia economico-financiară

Loturile: 1,2,3,4,5,6Cifra de afaceri medie anualaInformaţii privind situaţia economico-financiară - cifra de afaceri medie anuala minima, pentru fiecare lot

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se precizeaza cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani fiscali incheiati.

Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați să fie cel puțin egală cu valoarea lotului pentru care se depune ofertă, astfel:a. pentru LOTUL 1: cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați trebuie să fie cel puțin egală cu 2,207,939.54 lei;b. pentru LOTUL 2: cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați trebuie să fie cel puțin egală cu 417.123.91 lei; c. pentru LOTUL 3: cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați trebuie să fie cel puțin egală cu 237,253.49 lei;d. pentru LOTUL 4: cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați trebuie să fie cel puțin egală cu 46,513.00 lei;e. pentru LOTUL 5 – cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați trebuie să fie cel puțin egală cu 730,410.00 lei;f. pentru LOTUL 6 – cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați trebuie să fie cel puțin egală cu 279,078.00 lei.Valorile vor fi exprimate în RON. Nota: Informațiile care nu se regăsesc în formularul DUAE (nu au rubrică specială pentru completare) vor fi completate la rubricaDescriere.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor conform art, 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2016. Acestea pot fi: situații financiare/balanțe/bilanțuri contabile etc.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6Proportia de subcontractareInformații privind subcontractanții - Proportia de subcontractare

Loturile: 1,2,3,4,5,6Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme de control al calitatii ISO 9001

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici vor preciza dacă pentru îndeplinirea contractului vor subcontracta o parte sau părți din contract. În caz afirmativ operatorii economici vor preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Ofertantul va prezenta DUAE în care va include informatiile cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi indeplinita de acestia si exprimarea valorică si procentuala a acestor parti, la care se ataseaza Acordul de subcontractare. Proportia de subcontractare va fi declarata de catre fiecare subcontractant, dupa caz. Fiecare subcontractant va completa DUAE. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia /acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

Ofertantul trebuie să facă dovada că echipamentele/ produsele ofertate au fost fabricate cu respectarea cerințelor de calitate conform ISO 9001. Se va completa cerința corespunzătoare în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Documentele justificative care probează că echipamentele/ produsele au fost fabricate cu respectarea cerințelor de calitate conform ISO 9001 (certificate emise de institute sau servicii oficiale de control al calității cu competențe recunoscute, care sa ateste conformitatea produselor clar identificate prin trimiteri la specificații sau la standarde tehnice) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. Declarația privind evitarea conflictului de interese se va încărca de către ofertanți în SICAP odată cu documentele ofertei și va fi de asemenea semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.

2. Precizări privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea același preț:

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici în cauză, clarificări prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de către aceștia de documente care conțin noi prețuri (oferte financiare noi) pe baza cărora se va reface clasamentul. Prețurile pentru a doua reofertare vor avea 4 zecimale. Dacă și după a doua reofeertare prețurile vor fi egale, procedura se va anula, Autoritatea contractantă fiind în imposibilitatea de departajare a ofertelor.

3. Precizări privind regulile de comunicare:

Toate întrebările și solicitările de clarificări se vor transmite autorității contractante numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitărilor primite prin alte cai de comunicare.

4. Precizări privind documentele justificative DUAE:

Autoritatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele şi documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

5. Specificarea, în cadru documentației de atribuire, a unor denumiri de mărci, furnizori, producători etc, este ori obligatorie (prin prisma utilizării produsului respectiv) ori neintenționată și acestea se vor citi obligatoriu, însoțite de sintagma “sau echivalent”.

6. Toate documentele vor fi redactate in limba română, sau daca este cazul vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba română.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/04/2022