Supplies - 235386-2022

04/05/2022    S87

Romania-Constanța: Gas masks

2022/S 087-235386

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Garda de Coasta
National registration number: 29521430
Postal address: Strada: Zmeurei, nr. 3
Town: Constanta
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900433
Country: Romania
Contact person: Costel Dinu
E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro
Telephone: +40 241553794
Fax: +40 241553794
Internet address(es):
Main address: www.politiadefrontiera.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142323
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente de protecţie balistică şi chimică

Reference number: 29521430_2022_PAAPD1356704
II.1.2)Main CPV code
35814000 Gas masks
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contractul este de furnizare echipamente de protecţie protecţie balistică şi chimică ( cască antiglonţ, costume de protecţie chimică şi mască contra gazelor), furnizorul având obligaţia asigurării transportului gratuit al produselor la sediul autoritatii contractante, specificat în caietul de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 188 250.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mască contra gazelor integrală

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, conform prevederilor caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor încheia contracte subsecvente pentru fiecare lot în parte, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Cantitate minimă estimată – 1.000 bucăţi

Cantitate maximă estimată - 2.295 bucăţi

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 35.000 lei si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 350.000 lei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 606 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare: 3.500 Monedă: Leu.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Codul fiscal al autoritatii contractante este 29521430. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la cursul afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SICAP. Daca garantia de participare se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autoritatii contractante RO 85 TREZ 2315005XXX017236, deschis la Trezoreria Constanta. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire. In cazul depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se va mentiona faptul ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii.

Garantia de participare va fi scanata si postata in SICAP in fisier separat denumit „Garantie de participare” impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica, în termenul limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul fara TVA al contractului subsecvent si se va constitui prin:

- printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat , respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

- prin virament bancar în contul Garzii de Coasta RO 85 TREZ 2315005XXX017236, deschis la Trezoreria Constanta.

Garanţia de bună execuţie se va constitui în 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent de achizitie.

Dovada constituirii garanţiei de participare va fi scanată şi postată în SICAP în fisier separat denumit „Garantie de participare” împreună cu documentele de calificare (DUAE), oferta financiara şi oferta tehnică, în termenul limită de depunere a ofertelor.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cască antiglonț

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35813000 Military helmets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, conform prevederilor caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatea totala sau domeniul:

Cantitate Minimă estimată: 10 bucăţi

Cantitate Maximă estimată: 213 bucăţi

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 1.500 lei şi valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 75.000 lei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 319 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare: 750 Monedă: Leu.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Codul fiscal al autoritatii contractante este 29521430. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la cursul afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SICAP. Daca garantia de participare se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autoritatii contractante RO 85 TREZ 2315005XXX017236, deschis la Trezoreria Constanta. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire. In cazul depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se va mentiona faptul ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii.

Garantia de participare va fi scanata si postata in SICAP in fisier separat denumit „Garantie de participare” impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica, în termenul limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul fara TVA al contractului subsecvent si se va constitui prin:

- printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat , respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

- prin virament bancar în contul Garzii de Coasta RO 85 TREZ 2315005XXX017236, deschis la Trezoreria Constanta.

Garantia de bună execuţie se va constitui în 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent de achiziţie.

Dovada constituirii garanţiei de participare va fi scanată şi postată în SICAP în fişier separat denumit „Garanţie de participare” împreună cu documentele de calificare (DUAE), oferta financiară şi oferta tehnică, în termenul limită de depunere a ofertelor.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Costum de protecție chimică

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, conform prevederilor caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minimă estimată – 1.000 bucăţi

Cantitate maximă estimată – 2.295 bucăţi

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 27.500 lei si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 275.000 lei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 262 250.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare: 2.700 Monedă: Leu.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Codul fiscal al autoritatii contractante este 29521430. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la cursul afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SICAP. Daca garantia de participare se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autoritatii contractante RO 85 TREZ 2315005XXX017236, deschis la Trezoreria Constanta. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire. In cazul depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se va mentiona faptul ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii.

Garantia de participare va fi scanata si postata in SICAP in fisier separat denumit „Garantie de participare” impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica, în termenul limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul fara TVA al contractului subsecvent si se va constitui prin:

- printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat , respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

- prin virament bancar în contul Garzii de Coasta RO 85 TREZ 2315005XXX017236, deschis la Trezoreria Constanta.

Garantia de buna executie se va constitui in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de achizitie.

Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata in SICAP in fisier separat denumit „Garantie de participare” impreuna cu documentele de calificare (DUAE), oferta financiara si oferta tehnica, în termenul limita de depunere a ofertelor.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164, art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (conform Formularului K si Formularului L).

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE în format editabil (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana) Precizari: Formularul DUAE este pus la dispoziţia ofertanţilor, în format editabil, la secţiunea Documente atasate ce compun Documentatia de atribuire.

a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei. Această declaraţie se solicită şi eventualilor subcontractanţi. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susţinută financiar şi/sau tehnico-profesional de către terţ/terţi susţinători, fiecare susţinător are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei. Documentele de confirmare ale asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători vor fi prezentate, în urma solicitării autorităţii contractante, de ofertantul clasat pe locul I/lot în clasament în urma aplicarii criteriului de atribuire.

b. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016;

c. Ofertantul clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicarii criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

- certificate de atestare fiscală valabile la data prezentarii, privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora;

- cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

- în cazul în care în ţara de origine sau în ţară în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art.164, art.165 si art.167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

- în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română.

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

Cicu Laurentiu Cristian – director

Guiu Bogdan Adrian – director adjunct

Baran Simona – contabil sef

Dinu Costel – marketing-achizitii

Culea George Adrian – juridic

Serban Teodora – tehnic

Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 (neîncadrarea în situaţii generatoare de conflict de interese) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice se va prezenta odata cu DUAE (Formularul H).

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate :

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, că este legal constituit şi că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE.

- în urma solicitării autorităţii contractante adresate ofertantului situat pe locul I/lot în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire, acesta va prezenta documentul justificativ, astfel:

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă instanţa competentă, din care să rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codurile CAEN ce reglementeaza obiectul de activitate al ofertantului, respectiv echipamente de protecţie protecţie balistică şi chimică ( cască antiglonţ, costume de protecţie chimică şi mască contra gazelor), ce fac obiectul contractului;

Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat.

2.Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional (vor fi însoţite de o traducere autorizată în limba română), în conformitate cu prevederile legale din ţara de rezidenţă.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr.1Experienta în domeniu pentru operatorul economic sau asocierea de operatori economici, situati pe locul I/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriul de atribuire: se solicita lista principalelor livrări de produse similare din ultimii trei ani, din care să rezulte valori, perioade, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.Ofertantul trebuie sa demostreze că a livrat în ultimii 3 ani produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire la nivelul unuia sau mai multor contracte.Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limita de depunerea ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.2/2017 (art.13). În situația în care un ofertant și-a început activitatea pe o perioadă de timp mai scurtă decât intervalul celor 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare duratei de activitate.Se vor lua în considerere numai produsele furnizate în acest interval pentru care se poate face dovada receptionării. Cerinta nr.2. Daca este cazul :Informatii privind subcontractantii/asociatii.Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul în care ofertantul are subcontractanti, va prezenta cf. art.55 alin.(1) din legea nr.98/2016:a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze;b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.De asemenea, ofertantul va transmite informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate potrivit prevederilor de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus arecapacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv,autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. Daca o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza potrivit dispozitiilor art.185 din Legea 98/2016. În cazul în care doi sau mai mulţi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta Acordul de asociere conform Formularului G, semnat de către parţi, acesta urmând să fie legalizat, doar în situaţia în care oferta comuna a acestora va fi declarată caştigătoare, înainte de data semnarii contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor (lanivelul DUAE se vor preciza informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţa similară, valoarea, beneficiarul,data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil). Documentele doveditoare vor fi prezentate în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnatura şi ștampila, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire.Pentru fiecare contract menţionat se vor ataşa documente suport (copii ale contractului, recomandari şi alte documente prin care să confirme furnizarea produselor în cuantumul declarat), care vor contine obligatoriu:- Beneficiarul contractului;-Perioada în care s-a realizat contractul;-Valoarea contractului sau a părţii contractului pentru care s-a efectuat recepţia, procese verbale de recepție, recomandări, certificate constatatoare;-Tipul produselor livrate.Autoritatea contractantă consideră că este necesar ca ofertanţii să îndeplinească această cerinţă, pentru a putea demonstra în acest fel că îşi pot desfăşura activitatea, au experienţă în furnizarea produselor similar obiectului contractului şi că vor putea duce la îndeplinire viitoarele contracte pe care le vor încheia cu autoritatea contractantă, în cazul în care ofertantul va fi declarat câştigător.În situația în care un ofertant și-a început activitatea pe o perioadă de timp mai scurtă decât intervalul celor 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare duratei de activitate Completare DUAE. În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. În cazul in care ofertantul utilizeaza capacităţile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat şi semnat în mod corespunzator de către fiecare dintre aceştia. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odata cu depunerea DUAE să prezinte şi acordul/acordurile de subcontractare. Altedocumente solicitate în susţinerea îndeplinirii acestei cerinţe urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire. Se va prezenta DUAE de către fiecare asociat. Se solicită tuturor ofertanţilor ca, odata cu depunerea DUAE, să prezinte şi acordul/acordurile de asociere conform Formularului G, semnat/semnate de către parţi.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Nu

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Toate comunicarile între autoritatea contractanta şi ofertanţi, pe parcursul depunerii ofertelor şi evaluarii, se fac prin platforma SICAP, prin mijloace electronice. Orice solicitare de clarificare la documentaţia de atribuire, din partea ofertanţilor se va transmite prin SICAP. Clarificarile primite prin alte mijloace, nu vor fi luate in considerare. Pe parcursul evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite clarificările spre ofertanti, tot prin platforma SICAP.

La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor încărca DUAE - Documentul Unic de Achizitie European care este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie şi clarificari – Formulare, urmând ca documentele justificative să fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire.

Pentru informatiile privind subcontractantii şi asociatii se va completa DUAE. Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit să-si asume obligaţii şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii, pentru îndeplinirea contractului (Formularul G- Model acord de asociere).

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc/lot au preţuri egale, în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusă doar şi numai în urma solicitării autorităţii contractante.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conformitate cu prevederile Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Garda de Coasta
Postal address: Aleea Zmeurei, nr.3
Town: Constanta
Postal code: 900433
Country: Romania
E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro
Telephone: +40 241553794
Fax: +40 241553794
Internet address: www.politiadefrontiera.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2022