TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 235389-2022

Submission deadline has been amended by:  304988-2022
04/05/2022    S87

Poland-Olsztyn: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2022/S 087-235389

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
National registration number: NIP: 739-020-20-79
Postal address: ul. Oczapowskiego 10
Town: Olsztyn
NUTS code: PL Polska
Postal code: 10-719
Country: Poland
Contact person: Anna Adamkiewicz
E-mail: a.adamkiewicz@infish.com.pl
Telephone: +48 895241064
Internet address(es):
Main address: http://www.infish.com.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/infish
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/infish
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytut naukowo-badawczy
I.5)Main activity
Other activity: naukowo-badawcza

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury badawczej do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

Reference number: 22/2022/PN/PRO-PERCH
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE. Zaoferowana aparatura badawcza musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2022 r.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Koncentratory tlenu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa koncentratorów tlenu do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.

2. Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II, umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych gdyż podzielił przedmiot zamówienia na 3 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla każdej z nich.

5. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE. Zaoferowana aparatura badawcza musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2022 r.

6. Specyfikowane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II, umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Spektrofotometr dwuwiązkowy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Spektrofotometru dwuwiązkowego u do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.

2. Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II, umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych gdyż podzielił przedmiot zamówienia na 3 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla każdej z nich.

5. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE. Zaoferowana aparatura badawcza musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2022 r.

6. Specyfikowane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II, umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Spektrofotometru przenośnego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Spektrofotometru przenośnego u do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.

2. Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II, umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych gdyż podzielił przedmiot zamówienia na 3 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla każdej z nich.

5. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE. Zaoferowana aparatura badawcza musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2022 r.

6. Specyfikowane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II, umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie określa fakultatywnych warunków wykluczenia o których mowa w art. 109 ustawy PZP.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

7. Do oferty należy dołączyć miedzy innymi następujące dokumenty:

7.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

8. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia szczegółowo określony w swojej ofercie złożonej w przetargu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

3. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem, na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/06/2022
Local time: 11:00
Place:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/infish w formie elektronicznej, tj. oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Information about authorised persons and opening procedure:

Członkowie komisji przetargowej oraz inne zainteresowane osoby

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy.

3. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp. dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:

3.1. w zakresie wynagrodzenia Sprzedawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;

4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) oraz za zgodą obu stron.

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

5.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,

5.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,

5.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie należy złożyć na formularzu JEDZ zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,

5.4. przedmiotowe środki dowodowe opisane w rozdziale IX SWZ tj. katalog (folder) zawierający opis i specyfikację parametrów technicznych oferowanego urządzenia.

5.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

5.6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

5.7. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2.3. zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego zobowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Szczegółowe informacje, co ma w swojej treści obejmować odwołanie zawarte jest w art. 516 ustawy PZP.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, lub w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się:

8.1. w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określona w zdaniu pierwszym powyżej.

8.2. wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia o zamówieniu, lub treści dokumentów zamówienia (w tym SWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na dedykowanej dla Zamawiającego Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/infish

wobec czynności innych niż określone w ppkt. 2.1. i 2.2, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2022