Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 235757-2019

21/05/2019    S97    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 097-235757

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 090-216226)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Strange Jensen
E-mail: zu9t@kk.dk
Telefon: +45 61153732

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Harrestrup Å i Vigerslevparken - Totalrådgivning

Sagsnr.: 2019-0009121
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning vedrørende Projekt Harrestrup Å i Vigerslevparken.

Projekt Harrestrup Å i Vigerslevparken består af 3 delelementer:

— Naturgenopretning,

— Skybrudshåndtering som del af et tværkommunalt kapacitetsprojekt,

— Klimasikring, jf. Københavns Kommunes skybruds- og klimatilpasningsplan.

Totalrådgivers opgave består i at lave en samlet løsning, som forener alle 3 delelementer. Med udgangspunkt i allerede udarbejdet materiale skal rådgiver således disponere og projektere én samlet løsning for projektet Harrestrup Å i Vigerslevparken med henblik på realisering.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 090-216226

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Forventet antal ansøgere: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver stiller krav til ansøgers egnethed, som angivet i Konkurrencebetingelserne. Såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der opfylder kravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen sker på baggrund af oplysninger i ESPD og ansøgers referencer, jf. Udbudsbetingelserne.

Læses:

Forventet antal ansøgere: 5.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder egnethedskravene, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i ESPD del V:

Op til 8 projektreferencer fra 2016 og frem, som dokumenterer ansøgerens faglige kvalifikationer og erfaringer med relevans for opgaven, som den er beskrevet i Program Harrestrup Å i Vigerslevparken og Rådgivers rolle i Harrestrup Å i Vigerslevparken, herunder:

1) Projektering og udførelse af projekter med naturgenopretning og/eller projekter placeret i naturområder;

2) Etablering af skybrudsprojekter i park og byrum;

3) Varetagelse og styring af anlægsprojekter med en stor økonomisk kompleksitet og indeholdende flere deløkonomier;

4) Varetagelse og styring af en proces for myndighedsbehandling, som er sammenlignelig med nærværende projekt.

For hver reference, skal ansøger angive:

(i) en kort beskrivelse af leverancen og hvordan rådgiver mener at referencen er relevant for nærværende projekt,

(ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen,

(iii) periode for leverancens udførelse,

(iv) værdien af leverancen ekskl. Moms,

(v) navn på modtageren af leverancen.

Ansøger opfordres til, at sikre en overskuelig og opdelt beskrivelse af de efterspurgte oplysninger i ESPD, Del V. De i ESPD angivne referencer kan suppleres med bilag (på max1.- 2 A4-sider pr. reference), som uddyber referencerne.

Udvælgelsen vil ske på baggrund oplysninger i ESPD del V og sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer, indenfor ovenfor anførte kategorier. I denne vurdering vægtes det positivt, at:

- referencerne dokumenterer erfaring med projekter med en sammenlignelig skala,

- referencerne dokumenterer erfaring med projekter med en sammenlignelig kompleksitet,

- referencerne omhandler en kombination af flora og fauna i en våd biotop, fx i et vandløb eller sø,

- referencerne er placeret i sammenligneligt bymæssig kontekst,

- ansøger varetog projekteringsledelse med ansvar for økonomi og tid.

— rådgivers rolle på referencen indeholder ansvar for myndighedsbehandlingen på baggrund af dansk lovgivning,

— flest mulige af referencekategorier er kombineret i den enkelte reference,

— at rådgiver har gennemført totalrådgivning ifm. både projektering og udførelse,

— referencerne angår realiserede projekter, idet disse vægtes højere end projekter, der er under udførelse eller ikke er realiseret

Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Læses:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

For ansøger gælder, at:

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 5 000 000 DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår,

- For ansøger gælder at denne skal have en soliditetsgrad på minimum 10% i det seneste regnskabsår

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

Ordregiver stiller ikke minimumskrav til dette forhold.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: