Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 235947-2021

Submission deadline has been amended by:  297799-2021
11/05/2021    S91

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások

2021/S 091-235947

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: beszerzes@kkbk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000345202021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000345202021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debreceni Velodrom lebonyolító mérnök feladata

Hivatkozási szám: EKR000345202021
II.1.2)Fő CPV-kód
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozással vegyes megbízási szerződés teljesítése keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a debreceni velodrom (világversenyek megrendezésére és egyéb rendezvények megtartására is alkalmas, tervezetten min 16 000 m2 alapterületű fedett pályakerékpáros sportlétesítmény (pl.: építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, stb.), melyhez csatlakozik egy min. 10 000 m2 alapterületű BMX pálya, s ennek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrafejlesztés (pl.: közmű, út, kommunikáció stb.) és környezetrendezés (pl.: tájépítészet, stb.), valamint a csatlakozó Velopark fejlesztés kapcsolatrendszere) fejlesztését célzó beruházás előkészítési munkáinak mérnöki támogatása.

Főbb feladatok:

a. lebonyolítói közreműködés a létesítmény tervezésében (minden szakágra kiterjedően),

b. ütemterv készítése és a készültség nyomon követése

c. kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszövetségekkel, szakértőkkel

d. költségbecslés és költségkövetés a tervezési fázishoz kapcsolódóan

e. tervezésfelügyelet

f. tervvéleményezés, tervezési program ellenőrzése

g. közreműködés az építési engedélyezési eljárásban, egyéb hatósági eljárásokban

h. használat szempontjából kiemelt fontosságú tevékenységek véleményezése, illetve sportszakmai tanácsadás ellátása a tervezési fázisban

i. közreműködés BIM keretrendszer kidolgozásában, BIM keretrendszer alkalmazásának felügyelete

j. kockázatelemzés kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel

Illetve a nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemekkel kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát u. 14–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Magyarország nem rendelkezik a nemzetközi sportszövetségi előírásoknak megfelelő fedett kerékpáros versenypályával. A nagy hagyományokkal bíró sportág fejlesztése érdekében a kormány 2020-ban egy kelet-magyarországi velodrom és velopark építéséről határozott.

Az új debreceni kerékpáros központot a hazai kerékpáros szövetség különbözői szakágai fogják közösen használni, kerékpáros események és rendezvények helyszíne lesz, hiánypótló új központja a hazai utánpótlás nevelésnek.

A debreceni pálya zöldmezős beruházásként épül meg, a projekt több éven keresztül több száz embernek ad munkát, családjuknak megélhetést.

A közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozással vegyes megbízási szerződés teljesítése keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a debreceni velodrom (világversenyek megrendezésére és egyéb rendezvények megtartására is alkalmas, tervezetten min 16 000 m2 alapterületű fedett pályakerékpáros sportlétesítmény (pl.: építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, stb.), melyhez csatlakozik egy min. 10 000 m2 alapterületű BMX pálya, s ennek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrafejlesztés (pl.: közmű, út, kommunikáció stb.) és környezetrendezés (pl.: tájépítészet, stb.), valamint a csatlakozó Velopark fejlesztés kapcsolatrendszere) fejlesztését célzó beruházás előkészítési munkáinak mérnöki támogatása.

Főbb feladatok:

a. lebonyolítói közreműködés a létesítmény tervezésében (minden szakágra kiterjedően),

b. ütemterv készítése és a készültség nyomon követése

c. kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszövetségekkel, szakértőkkel

d. költségbecslés és költségkövetés a tervezési fázishoz kapcsolódóan

e. tervezésfelügyelet

f. tervvéleményezés, tervezési program ellenőrzése

g. közreműködés az építési engedélyezési eljárásban, egyéb hatósági eljárásokban

h. használat szempontjából kiemelt fontosságú tevékenységek véleményezése, illetve sportszakmai tanácsadás ellátása a tervezési fázisban

i. közreműködés BIM keretrendszer kidolgozásában, BIM keretrendszer alkalmazásának felügyelete

j. kockázatelemzés kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel

Illetve a nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemekkel kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5.) pont folytatása:

Karakterkorlát okán a minőségi értékelési szempontok teljes szövegszerű megfogalmazása az alábbi:

2. Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db)/ Súlyszám: 10

3. Az M.2.2 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db)/ Súlyszám: 15

4. Az M.2.3 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db)/Súlyszám: 10

5. Az M.2.4 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során beruházás-lebonyolítói projektvezetői / projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal (igen/nem)/Súlyszám: 15

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. szakember rendelkezik további min.nettó11000m2 területű közhasználatú épület beruházás tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. szakember rendelkezik további min.nettó11000m2 területű közhasználatú épület beruházás tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. szakember rendelkezik-e legalább nettó 11.000 m2 alapterületű közhasználatú, sportcélú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max 2db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.4.szakember rendelkezik további min. nettó11000m2 területű közhasználatú épület beruházása során beruházás-lebonyolítói projektvezetői/projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal (igen/nem) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2–5. értékelési szempont esetén a pontozás.

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, illetve a feladatok egymással való összefüggése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is ütközik, mindezekre tekintettel pedig ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65.§ (11) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.

Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete

Szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplést a teljesítés vonatkozásában kiemelt fontosságúnak minősíti és ennek megfelelően, a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján előírja, hogy ezt ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik közös ajánlattevő) teljesítse. Ebben az esetben az alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzése vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.).

Igazolási mód:

Az AK Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) ATnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha (α) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (beruházás-lebonyolítás a létesítmény tervezésére vonatkozóan/ mérnök tanácsadói szolgáltatás, mely magában foglalt tervezésfelügyeleti és tervvéleményezési feladatokat / költségszakértői / kockázatelemzési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Ha az Ajánlattevő a P.2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 100 000 000,- Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (beruházás-lebonyolítás a létesítmény tervezésére vonatkozóan/ mérnök tanácsadói szolgáltatás, mely magában foglalt tervezésfelügyeleti és tervvéleményezési feladatokat / költségszakértői / kockázatelemzési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 100. 000 000 HUF-ot.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye legalább 2 évben negatív volt.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynek.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 évben (72 hónapban) megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozata / szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

— szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

— szolgáltatás mennyisége (útszakasz hossza /m/),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., a 24. § (1) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— amennyiben a szakember rendelkezik az előírt tervezői jogosultsággal, úgy a jogosultság igazolását,

— amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember végzettségét és/vagy képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen,

— A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban

Legalább 1 db, a négy alap szakági (építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) komplett engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervvéleményezésre vonatkozó referenciával, amely összesen legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú, újonnan megvalósuló sportcélú épület beruházás-előkészítésére vonatkozik, és ennek során ajánlattevő BIM menedzsmenti (BIM ütközésvizsgálat) feladatokat is ellátott.

M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban

Legalább 1 db referenciával, amely összesen legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú, újonnan megvalósuló sportcélú épület beruházás-előkészítésére vonatkozik, és ennek során ajánlattevő dokumentumkezelési feladatokat, továbbá kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel kockázatelemzést is végzett;

M/1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban

Legalább 1 db olyan referenciával, amely összesen legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület megvalósítására irányuló komplex tervezési program* elkészítésére és/vagy ellenőrzésére, és/vagy a fentiek szerinti épület megvalósítására irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és/vagy ellenőrzésére vonatkozott;

*AK „komplex tervezési program” meghatározás alatt részletes, valamennyi szakágra kiterjedő ajánlatkérői elvárásokat meghatározó tervezési programot ért.

M/1.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban

Legalább 1 db olyan referenciával, amely összesen legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú fedett, egyéb rendezvények megtartására is alkalmas csarnok funkciójú épület megvalósításához szükséges komplett engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervvéleményezésre vonatkozott.

AK rögzíti, hogy az M.1 szerinti egyes alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető akként, hogy egy adott minimumkövetelmény (pl. M.1.1) szerinti komplex követelménynek egyazon referencián belül kell megvalósulnia.

Teljesített referencia alatt a teljesítésigazolással elismert szerződésszerű teljesítést érti AK.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266.KR) 1. melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, és aki

— részt vett min. 1 db, legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú, sportcélú épület beruházása során engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervvéleményezésben és/vagy tervellenőrzésben.

M.2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Tartószerkezeti tervezési szakterület, „T” besorolású jogosultsággal és / vagy Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület, „T-É” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a fentiek közül valamely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, vagy okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel) vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, és aki

— részt vett min. 1 db, legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú, sportcélú épület beruházása során engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervvéleményezésben és/vagy tervellenőrzésben.

M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy épületgépész mérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.4 legalább 1 fő Projektvezető mérnök szakemberrel, aki

— okl. építészmérnök és/vagy okl. építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és

— legalább 3 év (36 hónap) projektvezetői / projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik, mely tartalmazta,

— legalább 1 db, legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú, sportcélú épület beruházás előkészítése / megvalósítása során szerzett beruházás-lebonyolítói projektvezetői / projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlatot.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1-M.2.3 minimumkövetelmények esetében megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a nevezett minimumkövetelményben megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés időpontjáig kell biztosítani!

Amennyiben a bemutatott szakember a szolgáltatásnyújtásra a szerződéskötésig nem rendelkezik jogosultsággal, ez a Kbt. 131. § (4) szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a szükséges pénzügyi fedezetet saját forrásból kívánja finanszírozni. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Nyertes ajánlattevő díjának megfizetése a teljesítést és Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla alapján utólag átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdés szerint.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot. Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Biztosítékok:

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, amely a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg.

Az előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken.

A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének a 0,5 %-a. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott teljesítési szakasz nettó díjának 15 %-át.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, úgy nyertes ajánlattevő a teljes nettó Megbízási díj 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére.

Az előírt biztosítékok és szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/06/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/06/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)

Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR

Rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé.

2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

— Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,

— Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

— a Kbt. 66.§(6) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat,

— AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat szakemberek érvényes jogosultsággal rendelkezéséről

— EEKD

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt /SZ/1, P/1, P/2, M/1 és M/2/ és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése)

5. Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Amennyiben Támogató a fedezetet biztosítja, valamint a tárgyi projektre vonatkozó tervezői szerződés alapján a végleges tervezési program Ajánlatkérő általi elfogadása megtörténik, a tárgyi szerződés hatályba lép. Részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.

6. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szabó Ildikó nyilv. sz.: 01167

7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni és be kell nyújtani együttműködési megállapodást az ajánlatban. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

8. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a IV.2.6.) pontban feltüntetett 1hónap alatt 30 napot ért.

9. Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

10. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

11. Az Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

12. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

14. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként.

16. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bekezdés) Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. (Kbt. 81. § (5) bekezdés)

17. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. vagy jpeg. formátumú fájlban nyújtsák be.

18.Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

19. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és végig a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben -mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 100 millió HUF/kárév. A biztosítás meglétének igazolását a szerződés megkötésekor igazolni szükséges, ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

20. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és végig a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell saját tulajdonú kockázatkezelési szoftverrel.

21. A II.2.7. pontban megjelölt határidő kiegészítendő azzal, hogy a Korm.határozatnak megfelelően a debreceni Velodrom előkészítési fázisait 2021. december 31-ig meg kell valósítani.

22. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig bevezetett és arra jogosult (akkreditált) szervezet által tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer fennállásáról szóló igazolást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére (beruházásszervezés-lebonyolítás), vagy a bevezetett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékait (a bevezetett rendszert igazoló elfogadott minőségirányítási kézikönyvet) Ajánlatkérő részére átadni, továbbá a szerződés teljesítésének időpontjáig fenntartani.

A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/05/2021