Tjenesteydelser - 236117-2017

22/06/2017    S118

Belgien-Bruxelles: Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet

2017/S 118-236117

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Directorate-General for Communication, Finance Unit
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2016/196.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud vedrører planlægning og salg af reklameplads på sociale medieplatforme, i trykte og audiovisuelle medier og på udendørs plakattavler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Digitale kampagner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341200 Forvaltning af reklamevirksomhed
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Europa-Parlamentet er aktiv på en halv snes sociale medieplatforme, herunder:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Flickr

YouTube

Snapchat

Storify

Spotify

Reddit

Pinterest.

Europa-Parlamentet kan få brug for at reklamere på:

— 1 eller flere af de ovenfor nævnte platforme

— onlinemedier, nyhedsportaler, specialiserede websteder osv.

— sociale medieplatforme på nationalt plan (f.eks. Draugiem i Letland)

— digitale medier, platforme og websteder, der er ukendte, mens dette udbudsmateriale skrives.

Europa-Parlamentet ønsker disse behov opfyldt på nogle eller alle officielle EU-sprog og for nogle eller alle EU-medlemsstater.

Kontrakten omfatter potentielt de 7 følgende typer af aktiviteter:

1. medieplanlægning

2. mediekøb

3. produktion/tilpasning af reklamer

4. forvaltning og selvbetjening af medieplads

5. overvågning

6. evaluering

7. strategisk/avanceret planlægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Caseundersøgelse / Vægtning: 36
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning og projektledelse / Vægtning: 12
Kvalitetskriterium - Navn: Forslagets samlede kvalitet / Vægtning: 12
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Integrerede kampagner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341200 Forvaltning af reklamevirksomhed
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Inden for rammerne af kommunikationskampagner og andre kommunikationsprojekter benytter Europa-Parlamentet forskellige annonceringskanaler til fremme af dets aktiviteter:

trykte medier (trykte medier i dagblade, uge- og månedsaviser, tidsskrifter, fagpresse, faglige kataloger mv.)

audiovisuelle medier (f.eks. tv, radio mv.)

digitale sociale medier/digitale reklamer

film (f.eks. korte reklamevideoer, -dias mv.)

udendørs (plakattavler/skærme, jernbanestationer, lufthavne, den offentlige transport, andre udendørs medier.

Afhængigt af behovene annoncerer Europa-Parlamentet i nogle eller alle EU-medlemsstater og på nogle eller alle officielle EU-sprog. Kontrakten bør potentielt dække følgende 7 forskellige typer af aktiviteter:

1. medieplanlægning

2. mediekøb

3. produktion/tilpasning af reklamer

4. forvaltning af medieplads

5. overvågning

6. evaluering

7. strategisk/avanceret planlægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Den samlede kvalitet af det tekniske forslag / Vægtning: 18
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af simuleringer / Vægtning: 27
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning — projektledelse / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 156-281957
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Digitale kampagner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/03/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Social Lab sprl
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Digitale kampagner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/05/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Media Consulta International Holding
By: Berlin
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Digitale kampagner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/03/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Havas Media France
By: Puteaux
NUTS-kode: FR FRANCE
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Integrerede kampagner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/03/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Havas Media France
By: Puteaux
NUTS-kode: FR FRANCE
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Integrerede kampagner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/03/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Mindshare Belgium
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Integrerede kampagner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/05/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Media Consulta International Holding
By: Berlin
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Parlamentet — Directorate-General for Communication
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2017