Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 236347-2020

Submission deadline has been amended by:  457924-2020
22/05/2020    S99

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 099-236347

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törőcsik Tamás
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Telefon: +36 709039054
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfsi.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Telefon: +36 703823195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kk.gov.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001571882019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001571882019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KK - Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Hivatkozási szám: EKR001571882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a "Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 azonosító számú projekt keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 6-8.

Hrsz.: 4031

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése „Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Tornaterem” épületenergetikai fejlesztése 6700 Szeged, Tisza Lajos körút 6-8. HRSZ: 4031 alatt lévő épületét érinti. A műemlék épület nyilvántartási száma: 9941. Az ingatlanon több épület is található, a pályázatban a gimnáziumként működő főépület és a tornacsarnok érintett a felújításokkal

Ezen műemlék épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a főépület padlásfödém szerkezetének utólagos hőszigetelését, mindkét épületrész homlokzati nyílászáróinak cseréjét, fűtési rendszerük korszerűsítését jelenti és napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Fa- és alumínium nyílászárók: 1 000 m2

Padlás hőszigetelése kapcsolódó munkáival

25 cm vastag üveggyapot lemezzel („A1” tűzvédelmi besorolású): 1 037 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

Kazán csere, új kondenzációs gázkazánok beépítése: 5 db

Fűtési vezetékhálózat szerelése: 1 292 m

Acéllemez lapradiátor elhelyezése vandálbiztos termoszeleppel: 233 db

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 33,39 kWp (126 db 265 Wp napelem)

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése

Alapján rögzíti, hogy amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve

Amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Ajánlatkérő az egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. AT az ajánlatában jelölje meg az általa beépíteni kívánt szerkezetet/anyagot.Részletes információk a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.4.Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett*- / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00034

II.2.14)További információk

*II.2.5) pont 2.3. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min 0, max. 3 fő)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2)bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.Az AT-nek(közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7)bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum(továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. alá.Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben(a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján. Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).A Kr. 15.§-ának (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó.A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont Kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:SZ/1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.Igazolási mód:Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően

Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján.Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. Ajánlatkérő (AK) nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re. P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számlaszám megadása, - volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban. „Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad. P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 165 000 000 Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 400 millió,- Ft-ot. P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1 és P.3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. Ajánlatkérő (AK) nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re. M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó. M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét,kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1.1.: Műemléki épületen végzett legalább 770 m2 hőszigetelés tárgyú referenciát

M1.2.: 750 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M1.3.: Fűtéskorszerűsítés: legalább 1 db gázkazán beépítése, legalább 900 m fűtéscső szerelése, legalább 170 db radiátor csere és/vagy radiátor beépítése

M1.4.: 24 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése tárgyú referenciát

AT fenti M.1.1;M.1.2;M.1.3., M.1.4. pontokban előírt referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.

M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4. sor „Építési szakterület műemléki részszakterülete” „MV-É-M” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér:Nettó Vállalkozói Díj(VD)0,5 %-a naponta,max. 20 %.Meghiúsulási kötbér:NVD 30 %-a.Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap,amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján,a nettó VD 5 %-a.AT-nek a Kbt. 134.§(5)bek. szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke:5%.Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 sz.projekt forrásaiból történik,formája utófinanszírozás.Támogatási intenzit. mértéke 100 % amely módosulhat.Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

3 db rész (25,50,75 %-teljesítettségnél),1db végszámla.Irányadó Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII. tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r.Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme:forint(HUF)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/06/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/06/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el akképpen,hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt.

41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírás-mintáját.Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó,az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

10. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 250 millió HUF/év, valamint 100 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor.A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen.Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).

13. A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

14. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

15. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(5)-(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján.Részletesen:a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.

16. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

17. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18.AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

19. Értékelés:a legjobb ár-érték

Arány elve alapján.Módszer:ár szempont:fordított arányosítás;minőségi szempontok:egyenes arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.

20.Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1. Jogorvoslat: Kbt.148. § szerint.Kiegészítés az AF III.1.1) pontjához:AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.SZ/1. AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával

Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

Kiegészítés az AF VI.3) pontjához:mint megrendelő köti meg.

21. Az eljárásban eljáró FAKSZ:dr. Törőcsik Tamás (lajstromszáma:01124) helyettes FAKSZ:dr. Szalma Borbála(lajstromszáma:01018)

22. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot.

23. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

24. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására MAGYARORSZÁGon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

25. a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja,azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás. AT az ajánlatában jelölje meg az általa beépíteni kívánt szerkezetet/anyagot.26.Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározás:napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve, hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása, termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás engedélyeztetés-tervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen kapcsolódó tételek.

27. AK tartalékkeretet nem biztosít.

28. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó:8 000 000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

29. Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan:homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése,fűtésrendszer korszerűsítése.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2020