Építési beruházás - 236348-2020

Submission deadline has been amended by:  303005-2020
22/05/2020    S99

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 099-236348

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000327172020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000327172020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Endresz György Általános Iskola kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000327172020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítés helye:

8086 Felcsút, hrsz. 329/2

A projekt megvalósítása során egy 16 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (földszint, +1 emelet) kialakítással.

Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét.

Az épület hasznos alapterülete 5611,27 m2, befogadóképessége 600 fő.

Ebből hagyományos teherhordó szerkezettel készült épületrész alapozás felett lévő első szint hasznos alapterülete: 2355,91 m2, a tornacsarnok hasznos alapterülete 1085,0 m2.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8086 Felcsút, hrsz. 329/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A teljesítés helye:

8086 Felcsút, hrsz. 329/2

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A projekt megvalósítása során egy 16 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (földszint, +1 emelet) kialakítással.

Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét.

Az épület hasznos alapterülete 5611,27 m2, befogadóképessége 600 fő.

Ebből hagyományos teherhordó szerkezettel készült épületrész alapozás felett lévő első szint hasznos alapterülete: 2355,91 m2, a faburkolatú sportpadlóval ellátott tornacsarnok hasznos alapterülete 1085,0 m2.

Épület funkciók:

Alsó szint:

— 6 db tanterem és szertárak (alsós tanulók számára)

— tanári szoba (öltözővel, vizesblokkal)

— igazgatói és igazgatóhelyettesi szobák

— előtér és aula

— porta

— szerverszoba

— vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)

— étkező és főzőkonyha

— takarítószer és tároló (vízvételi lehetőséggel)

— belső udvar

— lépcsők és akadálymentesen használható lift (kényelmes kétkarú lépcső pihenővel)

— tornaterem (lelátóval) és szertárak

— 4 db tanulói és 2 db tanári öltöző

— orvosi szoba

Felső szint:

— 7 db tanterem és szertárak (felsős tanulók számára)

— 3 db szaktanterem és szertárak (fizika, kémia, biológia)

— 6 db csoportterem és szertárak

— 1 db informatika és nyelvi labor és szertár

— 1 db egyéni foglalkoztató

— 2 db tanulói öltöző

— nemek szerinti dolgozói öltöző

— könyvtár és könyvtárraktár

— gépház és szerverszoba

— vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)

Az épületegyüttes terepszint felett 2 használati szintet tartalmaz. A magastetős szakaszokban gépészeti terek kerülnek kialakításra, a tetőtér többi része nem beépített.

A tantermi épületrész süllyesztett sávalapozású, monolit vasbeton tartópilléres, illetve falazott felmenő falakkal rendelkező, monolit vasbeton födémes, földszint + 1 emeletes, hagyományos fa, illetve mérnöki fedélszékkel ellátott épület 3 dilatációs egységben.

A tornatermi rész egység egy rétegelt ragasztott fa tartószerkezetű csarnok, acélszerkezet merevítéssel, monolit vasbeton pontalapozású szerkezet. Fedélszék nem épül. A csarnok két rövidebb oldalán téglafal, vasbeton oszlopokkal, koszorúkkal, hosszanti oldalán acélváz épül. A csarnok padlóburkolata fa sportpadló.

Épül 12 db abszorpciós hőszivattyú (Qf: 474,6 kW összteljesítménnyel), valamint 16 db kültéri kazán fűtésre, hűtésre és melegvíz készítésre, továbbá Fan-coilos hűtés és padlófűtés. A vezérlés épületfelügyeleti rendszerrel, a hőleadóknál helyiségenkénti szabályozással. A konyhai, öltözői és tornatermi igényekre egy-egy légkezelő egység épül EC ventilátorokkal az alárendelt helyiségekbe pedig elszívásos szellőzés légbevezetéssel.

A cseréptetős tetőszerkezeten napelem létesül villámvédelmi rendszer védett terében.

A földszinten 600 adagos főzőkonyha épül.

A telken építnedő egy kültéri öntött gumiburkolatú sportpálya,46 db parkoló, 3 db akadálymentes parkoló, 8 db “KISS&DRIVE” parkoló.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont: A karakterkorlátozás miatt a felhívás VI.4.3)pontjában folytatódik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi bankszámla száma, a megszüntetett bankszámla számokat is feltüntetve (külön jelezve, hogy melyek szűntek meg),

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e,

— volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás.

P2. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P3. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1. és P2. alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P3. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében:

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre nem tett eleget, és/vagy

— számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha saját vagy jogelődjének a beszámolója alapján adózott eredménye a az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben 1 évnél több évben volt negatív.

Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó árbevétele nem éri el a nettó 3 000 000 000,- forintot.

P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó nettó 3 000 000 000,- HUF árbevétellel.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AK (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy AK ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alapozástól/alépítménytől a teljes körű műszaki átadás-átvételig tartó kivitelezésére vonatkozó, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1 1 db referencia, amely tartalmazott legalább 12 db oktatási termet és a hasznos alapterülete elérte az 4000 m2-t,

M1)2 amely tartalmazott faburkolatú sportpadlóval ellátott minimum 500 m2 hasznos alapterületű tornaterem és/vagy sportcsarnok építését sporttechnológiával együtt,

M1)3 amely hagyományos teherhordó szerkezettel készült épületre vonatkozott és az alapozás felett lévő első szint(ek) (földszint és/vagy pinceszint) összes hasznos alapterülete elérte az 1760 m2-t,

M1)4 legalább 350 kW összteljesítményű, abszorpciós hőszivattyús rendszer beépítésére irányuló referenciával.

Ajánlatkérő oktatási terem alatt a következő helyiségeket érti: tanterem, szaktanterem, bármilyen más oktatási-tanítási funkciójú terem (csoportszoba, zene-oktatás, rajz-oktatás, technika/kézimunka-oktatás, tankonyha, nyelvoktatás) a tornaterem és/vagy tornaszoba és/vagy tornacsarnok és/vagy sportcsarnok (testnevelés/sport-oktatás) kivételével.

Ajánlatkérő a hagyományos teherhordó szerkezettel készült épület alatt érti a következőket: az épület alapozása beton és/vagy vasbeton sávalapokkal és/vagy pont/pilléralapozással, vízszintes teherhordó szerkezete monolit és/vagy előregyártott vasbeton födémszerkezettel, továbbá a függőleges teherhordó szerkezete(i)

— falazott teherhordó falakkal, és/vagy

— vasbeton pillérekkel kiegészített falazott teherhordó falakkal, és/vagy

— teherhordó vasbeton vázszerkezettel és közé falazott kitöltő falazatokkal

Valósult meg.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M1)1-M1)4. pont szerinti valamennyi elvárásnak pontonként egy-egy szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1)1-M1)4. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti

M1)1-M1)4. pont szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 4 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a nettó vállalkozói díj 30 % megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75millióFt-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75millióFt-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Tartalékkeret:kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.

AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerz. biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerz.terv. tartalmazza:teljesítési-, jólteljesítési biztosíték(tart.keret nélkül szám. nettó váll.i díj 5-5 %), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási, szerződésszegési kötbér.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 11db részszla, és 1db végszla nyújtható be.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a)2017.évi CL. tv

b)2007.évi CXXVII. tv

c)2011.évi CXCV. tv

d)2013.évi V. tv 6:130. §(1)-(2)bek,Ptk. 6:155. §

e)2015.évi CXLIII. tv 135. §(1)-(3),(5)-(6)

f)322/2015(X.30.)Kr32/A.§,32/B §

Tov.részletes infó:szerződés-tervezet

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/06/2020
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/06/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020. június 11. (csütörtök) 11:00 óra óra. Találkozás helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. AK konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

— a kizáró okokról szóló nyilatkozatok,

— AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is), EKR űrlap formájában

— a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kap. nyújtó szerv. vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (Kr. 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,

— az előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot,

— felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot, tekintettel arra, hogy AK a 322/2015.(X.30.)Kr.26. § megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan rendelkezzen „All risk” típusú építési-szerelési biztosítással: legalább 750 millió Forint/káresemény és legalább 3 milliárd Forint/kárév,

— AT nyilatkozatát az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról(adott esetben),

— Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek csatolnia kell: a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában, valamint ha AT az ajánlatában korábban nem csatolta a szakemberek szakmai önéletrajzát, akkor csatolnia kell a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról szóló nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.

4) P1-P3 és M1-M2 pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont:fordított arányosítás, 2-4. egyenesen arányos, az 5. értékelési részszempont pontozás (pontkiosztás) módszerével történik. A Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára figyelemmel az alkalmasság igazolására bemutatott projektek az értékelés körében nem vehetők figyelembe.

6) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös AT esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Amennyiben az AT a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-4. értékelési részszempontokra és az M2)1-M2)3 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.

12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

13) Nyertes ATnek projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

14) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

Karakterkorlát miatt folytatódik:AF VI.4.3)pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

III.1.1) itt folytatódik:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.

Sz1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. Ig. mód: lásd III.1.3. M1)-M2) pont.

VI.3) pontja itt folytatódik:

15) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

16) ATnek az AJ-hoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). AK aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés és az értékelés során megajánlott szakemberekről szóló AT nyilatkozat és az építésszervezési terv.

17) AK a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.

18) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

19) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.

20) A 2-4.) értékelési szempontokkal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

21) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdés. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

22) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

23) Nyertes AT-nek, vagy alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2020