Bauleistung - 236349-2020

22/05/2020    S99    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2020/S 099-236349

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_79961170
Postanschrift: Lajos u. 103. B. ép. 2. em.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1036
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szalma Borbála
E-Mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Telefon: +36 706121293

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nfsi.hu

Adresse des Beschafferprofils: https://ekr.gov.hu/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Klebelsberg Központ
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_32664175
Postanschrift: Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Molnár Gábor
E-Mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Telefon: +36 703823195

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://kk.gov.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095282020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095282020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejleszt.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Klebelsberg Központ – Békés megye – Tótkomlós

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000095282020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási szerződés a „Békés megyei Jankó János Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00028 azonosító számú projekt keretében az 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2. szám alatti (Hrsz.: 2323/1.) cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2. Hrsz.: 2323/1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Békés megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” KEHOP-5.2.2/16-2016-00028 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a „Békés megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” Hrsz.: 2323/1. Tótkomlós Erzsébet utca 2. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a homlokzati hőszigetelés javítását, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését és egy villamosenergiát termelő napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

1.1. Padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése, járósáv kialakításával 1 825 m2

1.2. A gázkonvektorok eltávolítása után, a sérült rész visszabontása, és új hőszigetelés elhelyezése a kibontott kivezetők helyén 104 m2

1.3. Gázkazán telepítése konvektoros rendszer helyére gázszerelési munkákkal 4 db 80 kW kondenzációs gázkazán – Komplett fűtési hálózat kialakítása 3 195 fm

1.4. Radiátor csere termoszeleppel 223 db

1.5. Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 43,16 kWp (166 db 260 Wp napelem)

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, tekintettel arra, hogy a karakterkorlát miatt nem adható meg minden tétel pontos mennyisége.

Ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:

30. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 3 000 000 HUF. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0–36 hónap) / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0–36 hónap) / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0–36 hónap) / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: *2.4. Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett / Gewichtung: 9
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00028

II.2.14)Zusätzliche Angaben

*II.2.5) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt: épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban (projektvezetőként és/vagy építésvezetőként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0, max. 3 fő)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.

Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimum követelménynek.

P.3. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az Ajánlattevő a P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó – áfa nélkül számított – árbevétele eléri az összesen 75 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.-re.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 150 000 000 HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A P.2. alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1. és P.3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr. 22. § (3), (5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége),

— építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimum köv.-re figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét/végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét/végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimum követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül – év/hónap kezdő és befejező dátum megadással; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek. és 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M.1.1) 1 300 m2 utólagos hőszigetelés tárgyú referenciát

M.1.2) 29 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése tárgyú referenciát

M.1.3) 150 db radiátor cseréje és/vagy új radiátor beépítése termoszeleppel tárgyú referenciát AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be

M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: A nettó Vállalkozói Díj (NVD) 0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: A NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség (értékelési szp.): Sikeres átadás-átvételt követő naptól min. 36 hónap, amely a javított rész von., a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Jóteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bek. alapján, az NVD 5 %-a. AT-nek a Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkoznia szükséges. Igényelhető előleg mértéke: 5 %. A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 sz. projekt forrásaiból. Támogatási intenzitás mértéke 100 %, amely módosulhat. Finanszírozás formája utófinanszírozás. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 5 db rész-, 1 db végszámla. Irányadó Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7); (10)-(11) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 272/2014.(XI. 5.) Kr., AV igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-a és 32/B. §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a, 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X. 31.) K. r.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek., Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11. §-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bek.

10. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 100 000 000 HUF/év, valamint 50 000 000 HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR-ben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal(pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf. formátumban, valamint szerkeszthető xls. (excel) formátumban is).

13. AK helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.

14. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

15. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.

16. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.

16. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

17. Értékelés (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiv.-ra szolgáló ért. szempontrendsz. alk.-ról, KÉ 2020. évi 60. szám 2020.3.25. alapján):a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0–10, részletes ism. a KD-ban.

18. Továbbiak a VI.4.3)-ban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

Kiegészítés a felhívás III.1.1) pontjához: SZ.1.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bek. és 69. § (11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:

19. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést, mint megrendelő köti meg.

20. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szalma Borbála (lajstromszáma: 01018)

21. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bek. c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 HUF/kW-ot.

22. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

23. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására MAGYARORSZÁG-on” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

24. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházás meghatározása: Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

25. Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározása: napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve, hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültség védelmi biztosítása, termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás engedélyeztetés tervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen kapcsolódó tételek.

26. Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg az általa beépíteni kívánt szerkezetet/anyagot.

26. AK nem kíván tartalékkeretet biztosítani jelen eljárás során.

27. A Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő először az ajánlatok értékelését végzi el az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint.

28. AK az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le.

29. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján, részletek a szerződéstervezetben.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020