Servizzi - 236397-2019

22/05/2019    S98

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - Għajnuna Teknika għall-Appoġġ tal-Faċilità ta' Reżiljenza Muniċipali (MRF) fit-Turkija

2019/S 098-236397

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI)
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: eib-cpcm-procurement@eib.org
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019039.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4782
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Għajnuna Teknika għall-Appoġġ tal-Faċilità ta' Reżiljenza Muniċipali (MRF) fit-Turkija

Numru ta' referenza: TA2019039 TR
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71800000 Servizzi ta' konsulenza dwar il-provvista ta' l-ilma u dwar l-iskart
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali ta' din l-operazzjoni ta' Għajnuna Teknika hu li tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-ħila tal-muniċipalitajiet li jinsabu fil-provinċji Torok li huma l-iktar affettwati mill-influss ta' refuġjati Sirjani taħt Protezzjoni Temporanja (SuTPs) biex jingħataw servizzi muniċipali u biex jitjiebu l-perspettivi ta' akkoljenza tar-rifuġjati b'mod sostenibbli. L-għan tal-għajnuna teknika hu li tipprovdi appoġġ għat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' skemi ta' investiment ta' prijorità għall-muniċipalitajiet u l-kumpaniji ta' utilità fil-provinċji mmirati biex jipprovdu servizzi essenzjali ta' mmaniġġjar tal-ilma, tas-sanità u tal-iskart solidu.

L-attivitajiet se jinkludu fost oħrajn reviżjoni ta' studji ta' fattibbiltà tal-proġett, reviżjoni ta' disinni ta' proġett preliminari jew iddettaljati, l-għajnuna fil-valutazzjoni ta' skemi ta' investiment identifikati, assigurazzjoni tal-kwalità ta' dokumentazzjoni tal-offerti u l-monitoraġġ ta' ksib tax-xogħlijiet, u appoġġ għar-rappurtar dwar l-iskemi ta' investiment.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 080 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: TR TÜRKİYE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

it-Turkija

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 26
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

IL-FOND FIDUĊJARJU REĠJONALI TAL-UE GĦALL-KRIŻI FIS-SIRJA

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 075-176818
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 04/07/2019
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 08/07/2019
Ħin lokali: 10:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/05/2019