Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 236407-2019

22/05/2019    S98

Belgien-Bruxelles: Teknisk støtte til forebyggelse og imødegåelse af radikalisering

2019/S 098-236407

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds
Postadresse: LX-46 5/121
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +32 22979590
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk støtte til forebyggelse og imødegåelse af radikalisering

Sagsnr.: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

GD for Migration og Indre Anliggender har til hensigt at sikre sig de eksterne faglige tjenester og den tekniske støtte, der kræves af Europa-Kommissionen og primært af dens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender (»GD HOME«) til støtte for direktoratets aktiviteter inden for forebyggende arbejde og konsolidering og styrkelse af viden og ekspertise på området for radikalisering, med henblik på at udvikle og lette gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger yderligere på nationalt, europæisk og internationalt niveau.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fagfolk: Støtte og udvekslinger vedrørende radikalisering (RAN — Radicalisation Awareness Network, EU-netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
80500000 Uddannelsestilbud
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler og i ethvert andet land angivet i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I særdeleshed styrkelse af færdigheder hos niveau 1-fagfolk ved at tilbyde muligheder for at netværke, udvikling af gode praksisser og vejledende materiale (Parti 1).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Fonden for Intern Sikkerhed — politi (ISFP, Internal Security Fund Police)

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Politiske beslutningstagere og forskere: Støtte og udvekslinger vedrørende radikalisering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
98900000 Tjenester ydet af ekstraterritoriale organisationer og organer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler og i ethvert andet land angivet i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forbedring af kapaciteterne i medlemsstaterne, hos nationale, regionale og lokale myndigheder og prioriterede tredjelande med henblik på en effektiv imødegåelse af radikalisering, især via tilbud om muligheder for at netværke, målrettede og behovsstyrede tjenester og forskning og analyse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Fonden for Intern Sikkerhed — politi (ISFP, Internal Security Fund Police)

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/08/2019
Tidspunkt: 15:00
Sted:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan være repræsenteret af højst 1 person (en e-mail skal sendes til HOME-TENDERS@ec.europa.eu mindst 1 arbejdsdag i forvejen).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2019