Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 236407-2019

22/05/2019    S98

Belgia-Brüssel: Tehniline tugi radikaliseerumise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks

2019/S 098-236407

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate General Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds
Postiaadress: LX-46 5/121
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Faks: +32 22979590
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tehniline tugi radikaliseerumise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks

Viitenumber: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)CPV põhikood
79000000 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

DG HOME seab eesmärgiks hankida Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon“) ja eelkõige komisjoni siseasjade peadirektoraadile (edaspidi „DG HOME“) vajalikud asutusevälised professionaalsed teenused ja tehniline tugi, et toetada komisjoni tegevusi ennetustöö valdkonnas ning konsolideerida ja täiustada teadmisi ja kogemusi radikaliseerumise valdkonnas eesmärgiga täiustada ja hõlbustada ennetusmeetmete rakendamist riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 2
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Täidesaatjad: radikaliseerumisalane tugi ja vahetused (radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik – RAN)

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
79000000 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused
80500000 Koolitusteenused
85300000 Sotsiaaltöö ja vastavad teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Põhiline teostamise koht:

Töövõtja ruumid ja mis tahes muus riigis, nagu tehnilises kirjelduses määratletud.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Eesliini täidesaatjate oskuste kindlustamine eelkõige kontaktide loomise võimaluste pakkumise ning heade tavade ja juhendmaterjali väljatöötamisega (1. osa).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend (Internal Security Fund – Police (ISFP))

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Poliitikakujundajad ja teadurid: radikaliseerumisalane tugi ja vahetused

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
80500000 Koolitusteenused
73200000 Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused
79000000 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused
98900000 Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Põhiline teostamise koht:

Töövõtja ruumid ja mis tahes muus riigis, nagu tehnilises kirjelduses määratletud.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Liikmesriikide, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning prioriteetsete kolmandate riikide suutlikkuse suurendamine radikaliseerumise tõhusal käsitlemisel eelkõige kontaktide loomise võimaluste, siht- ja vajaduspõhiste teenuste ning uuringute ja analüüsi pakkumisega.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend (Internal Security Fund – Police (ISFP))

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 31/07/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 02/08/2019
Kohalik aeg: 15:00
Pakkumuste avamise koht:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Iga pakkujat võib esindada maksimaalselt 1 isik (vähemalt 1 tööpäev enne avamist tuleks saata e-kiri aadressil HOME-TENDERS@ec.europa.eu ).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Kohus
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Riik: Prantsusmaa
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/05/2019