Servizzi - 236407-2019

22/05/2019    S98

il-Belġju-Brussell: Appoġġ Tekniku għall-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra r-Radikalizzazzjoni

2019/S 098-236407

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea/Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds
Indirizz postali: LX-46 5/121
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Faks: +32 22979590
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Appoġġ Tekniku għall-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra r-Radikalizzazzjoni

Numru ta' referenza: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tad-DĠ HOME hu li jiżgura s-servizzi professjonali esterni u l-appoġġ tekniku meħtieġa mill-Kummissjoni Ewropea (imsejħa "il-Kummissjoni") u primarjament mid-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Interni tagħha (minn issa 'l quddiem "DĠ HOME") sabiex jiġu appoġġjati l-azzjonijiet tagħha fil-qasam tax-xogħol ta' prevenzjoni u l-konsolidazzjoni u t-tisħiħ tal-għarfien u l-kompetenza fil-qasam tar-radikalizzazzjoni bil-għan li jkomplu jiġu żviluppati u ffaċilitati l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' prevenzjoni fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Prattikanti: Appoġġ u Skambji dwar ir-Radikalizzazzjoni (Netwerk għat-Tqajjim ta' Kuxjenza dwar ir-Radikalizzazzjoni — RAN)

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
80500000 Faċilitajjiet tat-taħriġ
85300000 Servizzi ta' xogħol soċjali u dawk relatati
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur u fi kwalunkwe pajjiż ieħor kif speċifikat fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

It-tisħiħ tal-ħiliet tal-prattikanti tal-ewwel linja b'mod partikolari billi jiġu offruti opportunitajiet ta' netwerking, l-iżvilupp ta' prattiki tajbin u materjal tal-gwida (l-1 Lott).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-fond għas-sigurtà interna tal-pulizija (ISFP)

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Min Ifassal il-Politika u Riċerkaturi: Appoġġ u Skambji dwar ir-Radikalizzazzjoni

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80500000 Faċilitajjiet tat-taħriġ
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
98900000 Servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet u korpi extra-territorjali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur u fi kwalunkwe pajjiż ieħor kif speċifikat fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

It-tisħiħ tal-ħiliet tal-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u pajjiżi terzi ta' prijorità fl-indirizzar effettiv tar-radikalizzazzjoni b'mod partikolari billi jiġu offruti opportunitajiet ta' netwerking, servizzi mmirati u mmexxija mill-ħtiġijiet u riċerka u analiżi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-fond għas-sigurtà interna tal-pulizija (ISFP)

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 31/07/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 02/08/2019
Ħin lokali: 15:00
Post:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Kull min jitfa' offerta jista' jkun irrappreżentat minn mhux iżjed minn persuna waħda (għandha tintbagħat email lil HOME-TENDERS@ec.europa.eu, mill-inqas jum wieħed (1) tax-xogħol minn qabel).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/05/2019