Bauleistung - 236620-2020

22/05/2020    S99    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Knurów: Bauarbeiten

2020/S 099-236620

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 075-177576)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Knurów – Pełnomocnik Zamawiającego
Postanschrift: ul. dr. Floriana Ogana 5
Ort: Knurów
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-190
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kornelia Loch
E-Mail: zp@knurow.pl
Telefon: +48 323392308 / 3233392292
Fax: +48 323392292 / 324419744 / 322351521

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.knurow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 21 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.20.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji.

1. Mając na uwadze prawidłową eksploatację budynku w przyszłości przewidziano wykonanie:

1) robót rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynku;

2) robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku;

3) robót budowlanych związanych z likwidacją ogrzewania węglowego i wykonaniem instalacji gazowej, instalacji co, cwu oraz wentylacji mechanicznej;

4) robót budowlanych pozostałych.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 075-177576

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Miejsce:

Siedziba pełnomocnika Zamawiającego tj. Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, POLSKA, II piętro, sala konferencyjna nr 222

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez pełnomocnika Zamawiającego.

muss es heißen:

Miejsce:

Siedziba pełnomocnika Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, I piętro, sala sesyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez pełnomocnika Zamawiającego.

W obecnej sytuacji epidemicznej otwarcie ofert przeprowadzone będzie poprzez transmisję online pod adresami:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/316/rada-miasta-knurow.htm

lub

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/316/rada-miasta-knurow.htm

Należy wybrać „transmisję na żywo”.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/05/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 28/05/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 19/07/2020
muss es heißen:
Tag: 26/07/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/05/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 28/05/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: