Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Stavební práce - 236659-2020

22/05/2020    S99

Česko-Hradec Králové: Stavební práce

2020/S 099-236659

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 077-181197)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Hradec Králové
Národní identifikační číslo: 62690094
Poštovní adresa: Rokitanského 62
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Hejl
E-mail: zakazky@uhk.cz
Tel.: +420 493331566
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.uhk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.uhk.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem Veřejné zakázky je rekontrukce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy.

Zadavatel umožní dodavatelům Prohlídku. Prohlídka se uskuteční 29. 4. 2020 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, na adrese nám. Svobody 331, Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 077-181197

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 26/05/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 05/06/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/05/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 05/06/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: