Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 236681-2018

02/06/2018    S104

Irlanti-Dublin: Työolot ja työntekijöiden sitouttaminen ja työntekijöiden tietämyksen ja osaamisen kehittäminen

2018/S 104-236681

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eurofound – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Postiosoite: Wyattville Road
Postitoimipaikka: Co Dublin
NUTS-koodi: IE061 Not specified
Postinumero: D18 KP65
Maa: Irlanti
Yhteyshenkilö: Ms Lidia Jankowska
Sähköpostiosoite: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Puhelin: +353 12043100
Faksi: +353 12826456
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eurofound.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3667
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sosiaalipolitiikka

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työolot ja työntekijöiden sitouttaminen ja työntekijöiden tietämyksen ja osaamisen kehittäminen

Viitenumero: 180102/4721
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79315000 Yhteiskuntatutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on kuudennen Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) jälkianalyysin aiheesta Työolot ja työntekijöiden sitouttaminen ja työntekijöiden tietämyksen ja osaamisen kehittäminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 62 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: IE061 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa ja Eurofoundin hyväksymissä toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on kuudennen Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) jälkianalyysin aiheesta Työolot ja työntekijöiden sitouttaminen ja työntekijöiden tietämyksen ja osaamisen kehittäminen.

Analyysin tavoitteena on arvioida, miten työn organisointikäytännöt tukevat ammattitaitoisen ja sitoutuneen työvoiman kehittämistä ja tutkia, tarjotaanko vähäisen ammattitaidon omaaville työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittää kykyjään samalla tavoin kuin paremman ammattitaidon omaaville työntekijöille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 13
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Koska Eurofoundin työkieli on englanti, tarjous on suositeltavaa laatia englanniksi.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/08/2018
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/08/2018
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Eurofound, Dublin, room LH7.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Koska Eurofoundin työkieli on englanti, tarjous on suositeltavaa laatia englanniksi.

Tähän menettelyyn voivat osallistua myös kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet kolmansiin maihin, joilla on erityissopimus EU:n kanssa julkisten hankintojen alalla, kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: CFI.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/05/2018