Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 236681-2018

02/06/2018    S104

Īrija-Dublin: Darba apstākļi, darbinieku iesaiste un darbinieku zināšanu un prasmju attīstība

2018/S 104-236681

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eurofound – Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Pasta adrese: Wyattville Road
Pilsēta: Co Dublin
NUTS kods: IE061 Not specified
Pasta indekss: D18 KP65
Valsts: Īrija
Kontaktpersona: Ms Lidia Jankowska
E-pasts: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Tālrunis: +353 12043100
Fakss: +353 12826456
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eurofound.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3667
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: sociālā politika.

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Darba apstākļi, darbinieku iesaiste un darbinieku zināšanu un prasmju attīstība

Atsauces numurs: 180102/4721
II.1.2)Galvenās CPV kods
79315000 Sociālo pētījumu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī līguma mērķis ir veikt 6. Eiropas darba apstākļu apsekojuma (European Working Conditions Survey – EWCS) datu sekundāro analīzi par darba apstākļiem, darbinieku iesaisti un darbinieku zināšanu un prasmju attīstību.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 62 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: IE061 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāizpilda darbuzņēmēja norādītajās un ar Eurofound saskaņotajās telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī līguma mērķis ir veikt 6. Eiropas darba apstākļu apsekojuma (European Working Conditions Survey – EWCS) datu sekundāro analīzi par darba apstākļiem, darbinieku iesaisti un darbinieku zināšanu un prasmju attīstību.

Ir nepieciešams izvērtēt, kā darba organizēšanas metodes papildina kvalificēta un iesaistīta darbaspēka attīstību, un izpētīt, vai zemākas kvalifikācijas darbiniekiem tiek sniegtas vienlīdzīgas iespējas, lai attīstītu un pilnveidotu savas prasmes augstākas kvalifikācijas amatiem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 13
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Tā kā Eurofound darba valoda ir angļu valoda, konkursa piedāvājumu vēlams sagatavot angļu valodā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 16/08/2018
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 5 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 27/08/2018
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

Eurofound, Dublin, room LH7

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Tā kā Eurofound darba valoda ir angļu valoda, konkursa piedāvājumu vēlams sagatavot angļu valodā.

Tiesības piedalīties šajā iepirkumā ir arī visām fiziskajām un juridiskajām personām no trešās valsts, kas ir parakstījusi īpašu nolīgumu ar Eiropas Savienību publiskā iepirkuma jomā, saskaņā ar minētā nolīguma nosacījumiem.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: CFI.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
29/05/2018