Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 236681-2018

02/06/2018    S104

Irska-Dublin: Delovni pogoji in angažiranje zaposlenih ter razvoj znanja in sposobnosti delavcev

2018/S 104-236681

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurofound – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poštni naslov: Wyattville Road
Kraj: Co Dublin
Šifra NUTS: IE061 Not specified
Poštna številka: D18 KP65
Država: Irska
Kontaktna oseba: Ms Lidia Jankowska
E-naslov: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eurofound.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3667
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: socialna politika

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Delovni pogoji in angažiranje zaposlenih ter razvoj znanja in sposobnosti delavcev

Referenčna številka dokumenta: 180102/4721
II.1.2)Glavna koda CPV
79315000 Storitve socialnih raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega naročila je izvesti sekundarno analizo podatkov 6. Evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) o delovnih pogojih in angažiranju zaposlenih ter razvoju znanja in sposobnosti delavcev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 62 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IE061 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec in potrdi Eurofound.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega naročila je izvesti sekundarno analizo podatkov 6. Evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) o delovnih pogojih in angažiranju zaposlenih ter razvoju znanja in sposobnosti delavcev.

Namen je oceniti, kako prakse organizacije dela podpirajo razvoj usposobljene in angažirane delovne sile, ter raziskati, ali imajo delavci v nizkokvalificiranih poklicih enake možnosti, da spodbujajo in razvijajo svoje nadarjenosti kot delavci v višje kvalificiranih poklicih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ker je delovni jezik Eurofounda angleščina, prosimo, da tudi predloge ponudb pripravite v angleščini.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/08/2018
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/08/2018
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Eurofound, Dublin, room LH7.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Ker je delovni jezik Eurofounda angleščina, prosimo, da predloge ponudb sestavite v angleščini.

Ta razpis je odprt tudi za vse fizične in pravne osebe s sedežem v tretji državi, ki so z Unijo sklenile poseben sporazum na področju javnih naročil pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: CFI.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/05/2018