Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 236780-2017

22/06/2017    S118

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2017/S 118-236780

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: AK24003
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernula István Bertold
E-mail: volanbuszpark@gmail.com
Telefon: +36 13088155
Fax: +36 13088156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: városi autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

10 db új vagy újszerű, emelt komfortfokozatú T100 M3/III -as kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyilízingszerződéssel.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

10 db új, vagy újszerű autóbusz beszerzése.

Új autóbusz: az 5/1990 KÖHÉM rend. 2.§ (4) bek. d.) pont szerinti.

Újszerű: a kevesebb, mint 24 hónapja gyártott és kevesebb, mint 200 000 km-t futott autóbusz.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú autóbuszokat kíván beszerezni.

E tényekre tekintettel a rész-ajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével (Kbt. 50.§ (1) bek. k. pont).

Az ajánlatban egyidejűleg különböző életkorú autóbuszokat is lehet ajánlani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 935 287 954.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A Volánbusz Zrt. Központi Járműfenntartó Üzem, 2151 Fót, East-Gate Bussiness Park.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

10 db új, vagy újszerű, emelt komfortfokozatú T100 M3/III-as kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.

Teljes mennyiség:

10 db új, vagy újszerű autóbusz beszerzése. Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban.

Az autóbuszok részletes leírását a Műszaki Dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.

Lízing konstrukció: – finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, futamidő: szerződéskötés minimum 30., legfeljebb 180. napjától számított 72 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg, a finanszírozás devizaneme: HUF, kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: MK1 Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30,- maximum 180 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: MK2 A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (kötelező minimum: 12 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott autóbuszok átlag életkora (minimum 1 nap maximum 730 nap, napban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több mint a 3 havi BUBOR plusz 5 % kamatfelár, %-ban megadva) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 55
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 079-151989
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

10 db új vagy újszerű, emelt komfortfokozatú T100 M3/III -as kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FHB Lízing Zrt.
Postai cím: Üllői út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: jenei.viktor@fhb.hu
Telefon: +36 305489888
Internetcím: http://www.fhb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M6 L.O.G. Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Százhalombatta, belterület 2982/8. hrsz.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 071 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 935 287 954.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes közös ajánlattevők egyúttal az eljárásban egyedüli ajánlattevők.

A közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:

FHB Lízing Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.).

Adószám: 13424787-2-42.

Középvállalkozás.

M6 L.O.G. Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2440 Százhalombatta, belterület 2982/8. hrsz.).

Adószám: 13733353-2-13.

Kisvállalkozás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2017