Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 236780-2017

22/06/2017    S118

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2017/S 118-236780

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: AK24003
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernula István Bertold
E-mail: volanbuszpark@gmail.com
Telefon: +36 13088155
Fax: +36 13088156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: városi autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

10 db új vagy újszerű, emelt komfortfokozatú T100 M3/III -as kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyilízingszerződéssel.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

10 db új, vagy újszerű autóbusz beszerzése.

Új autóbusz: az 5/1990 KÖHÉM rend. 2.§ (4) bek. d.) pont szerinti.

Újszerű: a kevesebb, mint 24 hónapja gyártott és kevesebb, mint 200 000 km-t futott autóbusz.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú autóbuszokat kíván beszerezni.

E tényekre tekintettel a rész-ajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével (Kbt. 50.§ (1) bek. k. pont).

Az ajánlatban egyidejűleg különböző életkorú autóbuszokat is lehet ajánlani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 935 287 954.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A Volánbusz Zrt. Központi Járműfenntartó Üzem, 2151 Fót, East-Gate Bussiness Park.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

10 db új, vagy újszerű, emelt komfortfokozatú T100 M3/III-as kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.

Teljes mennyiség:

10 db új, vagy újszerű autóbusz beszerzése. Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban.

Az autóbuszok részletes leírását a Műszaki Dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.

Lízing konstrukció: – finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, futamidő: szerződéskötés minimum 30., legfeljebb 180. napjától számított 72 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg, a finanszírozás devizaneme: HUF, kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: MK1 Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30,- maximum 180 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: MK2 A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (kötelező minimum: 12 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott autóbuszok átlag életkora (minimum 1 nap maximum 730 nap, napban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több mint a 3 havi BUBOR plusz 5 % kamatfelár, %-ban megadva) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 55
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 079-151989
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

10 db új vagy újszerű, emelt komfortfokozatú T100 M3/III -as kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FHB Lízing Zrt.
Postai cím: Üllői út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: jenei.viktor@fhb.hu
Telefon: +36 305489888
Internetcím: http://www.fhb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M6 L.O.G. Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Százhalombatta, belterület 2982/8. hrsz.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 071 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 935 287 954.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes közös ajánlattevők egyúttal az eljárásban egyedüli ajánlattevők.

A közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:

FHB Lízing Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.).

Adószám: 13424787-2-42.

Középvállalkozás.

M6 L.O.G. Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2440 Százhalombatta, belterület 2982/8. hrsz.).

Adószám: 13733353-2-13.

Kisvállalkozás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2017