Lieferungen - 236804-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Kaposvár: Niederflurbusse

2020/S 099-236804

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_10425141
Postanschrift: Áchim András utca 1.
Ort: Kaposvár
NUTS-Code: HU232 Somogy
Postleitzahl: 7400
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Rakita Marietta
E-Mail: titkarsag@kkzrt.hu
Telefon: +36 82411850
Fax: +36 82411850

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kaposbusz.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kaposbusz.hu

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_52854033
Postanschrift: Áchim András utca 2.
Ort: Kaposvár
NUTS-Code: HU232 Somogy
Postleitzahl: 7400
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Fazekas Ágnes
E-Mail: fazekas.agnes@kkh.hu
Telefon: +36 82527710
Fax: +36 82527718

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kaposholding.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kaposholding.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225292020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225292020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: közszolgáltató
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-s

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

E-buszok beszerzése 2020.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000225292020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121400 Niederflurbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, mini/midi autóbusz beszerzése, üzembe helyezése, valamint az autóbuszhoz szükséges töltőoszlopok szállítása és üzembe helyezése, és kapcsolódó képzés tekintetében.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31158000 Ladegeräte
34121000 Busse
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
34121400 Niederflurbusse
79632000 Personalschulung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU232 Somogy
Hauptort der Ausführung:

7400 Kaposvár, Cseri út 16.; 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, 2 db alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, mini/midi autóbusz beszerzése és üzembe helyezése, autóbuszonként 1 db éjszakai töltőoszlop beszerzése, üzembe helyezése, valamint 1 db gyors töltőoszlop beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások (így különösen, de nem kizárólag átadás, telepítés, oktatás) ellátása.

Ajánlattevő feladata a leszállításra került autóbuszba a dinamikus utas-tájékoztató rendszer és jegyérvényesítő rendszer beszerzése, beépítése és a meglévő rendszerekhez való integrálása.

Az új, városi körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós mini/midi, városi (M3/I.osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbusz ajánlatkérő telephelyére szállítása dokumentációkkal együtt. A jármű forgalomba helyezése az Ajánlatkérő nevére, az előírt engedélyek beszerzése, a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A jármű feleljen meg a forgalomba helyezésük pillanatában érvényes, rájuk vonatkozó összes magyar jogszabálynak, UN ECE (ECE-UNO) szabványoknak, a vonatkozó EEC előírásoknak, kiemelten az alább felsoroltaknak, valamint egyéb, a műszaki leírásban megemlített különleges előírásoknak.

Az autóbusz kivitele feleljen meg a szállítás időpontjában Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különös tekintettel a mindenkor hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak és a 661/2009/EK 107 irányelvnek). Rendelkezzen olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb a jármű átadását megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.

A jármű korszerű, egyszintes, alacsonypadlós, az utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, kéttengelyes mini/midi, tipikusan városi körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtó a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkedjen el stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen. Továbbá az autóbusz utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt legyen.

Alapfeltétel, hogy a járművet korábban sehol nem helyezték forgalomba és az alvázszámból azonosítható legyen annak gyártási éve.

Alapvető geometriai jellemzők:

— Hosszúság: legfeljebb 11 000 mm

— Szélesség: legfeljebb 2550 mm

— Magasság: legfeljebb 3500 mm

— Fix utasülések száma: legalább 8 db

— Utaskapacitás (4 fő/m2): legalább 14 fő

— Teljesítményigénye: legalább 7 kW/t az össztömegre vonatkoztatva

— Minimális hatótávolság: 120 km

— Alacsony belépő-magasságú, alacsonypadlós

— Járóközi belmagasság: az ENSZ-EGB 107. előírásnak megfelelően

— Ajtónyílás szélesség: a jogszabályi előírásoknak megfelelően,

— Legalább 1 darab mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen.

Folyatatás a VI.4.3) pontban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Maximális hatótávolság (km; minimum 120 km, maximum 250 km) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Fix utas ülések száma (db, minimum 8 db, maximum 26 db): / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 4. Teljesítési határidő (hónap; minimum 6 hónap, maximum 10 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IKOP-3.2.0-15-2016-0002

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A megkötésre kerülő szerződés 97,500000 % európai uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint 15. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk külön EEKD-t a kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P/1. - P/3. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja-alapján rögzített előírás szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.

Az előírt alkalmassági követelmények való megfelelés tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján vagy a felhívás feladását megelőzően megszüntetett bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P/2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 118 millió Ft-ot [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés].

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 140 000 000 forintot, a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó nettó árbevétele pedig nem érte el a 118 millió Ft-ot.

A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. foglalt előírások szerint.

A P.1. és P.2. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.

A P.3. pont esetében a mérlegforduló napja minősül a lezárás időpontjának, illetve az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy az árbevételi értékek összeadódnak

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) -(8) és (11), valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) bek.-re.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M/1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ismertetőben meg kell adni legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szerződés tárgyát,

— a szerződés mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— a szerződés ellenértékét

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), továbbá

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7), (9) - (11) bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében legalább nettó 118 millió Ft értékben autóbusz adásvétele és/vagy szállítása vonatkozó referenciával.

A fenti alkalmasság több referenciával is bemutatható.

A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65.§ (7) bek. foglalt előírások szerint. Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) -(8) és (11) bek.-re.

Folytatás a VI.3) pontból:

10. Finanszírozás szabályai:

— A beszerzés 97,500000 % európai uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg. A kifizetések szállítói finanszírozás keretében az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt alapján kerülnek kifizetésre,

— A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak,

— A szerződés szerinti kifizetések a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) - (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek,

— Számlázás: 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: Eladó az 1. résszámla kiállítására a szerződés 2. sz. mellékletében foglalt Jármű szerződésszerű átadását követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. Az 1. részszámla ellenértéke egyenlő a Vételár 75 %-ával. Eladó a végszámlát valamennyi kötelezettségének teljesítését követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. A végszámla ellenértéke egyenlő a Vételár 25 %-ával.

11. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet,

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

12. A Kapos Holding Zrt. a többségi, vagy kizárólagos tulajdonában álló Kaposvári Közlekedési Zrt. részére nyújtott menedzsment szolgáltatásra, a felette gyakorolt Kbt. szerinti meghatározó befolyásra tekintettel került ajánlatkérőként megjelölésére tárgyi eljárás során. Az eljárás során a beszerzendő eszközök kizárólagos tulajdonosa - így a vevő - a Kaposvári Közlekedési Zrt. lesz, a felmerülő jogok és kötelezettségek 100 %-ban őt illetik, illetve terhelik.

13. A pótalkatrész szállítását és karbantartását a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 év időtartamig kell Ajánlattevőnek biztosítani.

14. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett árucikk nettó ellenértéke, mértéke: 1,0 % / naptári nap, maximális összege: a késedelemmel érintett árucikk nettó ellenértéke 20 %-a)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)

— Előleg-visszafizetési biztosíték (A biztosíték mértéke egyenlő a szerződés – áfa nélkül számított – elszámolható összegének 10 % -a és az igényelt szállítói előleg (30 %) különbözetének mértékével.)

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

Folyatatás a VI.4.3) pontban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

2. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását (nemleges tartalommal is).

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

5. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

6. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, mértéke: 4 000 000 HUF. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban. Befizethető bármely OTP bankfiókban vagy átutalással AK 11743002-20195218 számú fizetési számlájára, és a befizetésről szóló banki igazolás másolatát ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni. Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (2) pontjában meghatározottak szerint teljesítheti.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Ajánlatkérő álláspontja szerint az M.1 pontban foglalt referencia tekintetében a referencia tárgyának oszthatatlansága okán nem határozható meg olyan mennyiségi előírás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdése szerinti százalékos viszonyítás az előírás mértékére alkalmazható lenne.

9. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. aa) pont). Ajánlatkérő 2-4. részszempont esetében az alkalmazott számítási módszert az alábbiakban határozza meg (azzal, hogy a legkedvezőbb, illetve legkedvezőtlenebb értékeket Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rögzíti). Alkalmazandó képlet: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin) + Pmin. Ahol: Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja; Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlatkérő hivatkozik a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára: http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok

Pontszám: 0-10

Folytatás a III.1.3) Pontban

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Folytatás a II.2.4) pontból:

Töltőoszloppal kapcsolatos egyes paraméterek:

— A környezetei hatásokat az infrastruktúrának a működőképesség megtartása mellett el kell viselnie (-30oC – +50oC, közvetlen csapadéknak kitéve, a napi hőingás max. 30oC, páratartalom 40 %-95 %),

— A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 90 kW az éjszakai töltőoszlop esetében. 70kW/éjszakai töltőoszlop feletti bemenő villamos teljesítmény esetén Ajánlattevő feladata az elosztószekrényből a töltőoszlopig új, megfelelő keresztmetszetű földkábel (20 méteren belül) kiépítése zöldsávban, 3 méteres díszburkolat bontással és helyreállítással

— A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 180 kW/gyors töltőoszlop. A töltő berendezés primer oldali feszültségszintje kisfeszültségű legyen,

— A töltésnek veszély esetére vészleállító funkcióval megszakíthatónak kell lennie,

— A töltés nem kezdődhet meg a jármű és a töltőoszlop kompatibilitásának automatikus vizsgálata nélkül,

— Az ajánlott akkumulátorkapacitással bíró járművek egyidejű, teljes, 100 % szintre való töltésének legfeljebb 8 óra alatt meg kell történnie.

Oktatás:

Ajánlattevő feladata és költsége a beüzemelésre és karbantartására vonatkozó képzés, melynek során maximum 12 fő járművezető és maximum 5 fő járműkarbantartó részére összesen legalább 48 órában magyar nyelven elméleti és gyakorlati oktatás megtartása szükséges a töltőoszlop/töltőállomás üzemeltetéséről és karbantartásáról.

Ajánlattevő feladata az utolsó jármű üzembehelyezésétől számított 10 év időtartamra a járművek üzembetartásához pótalkatrész szállítása és karbantartása az alábbi feltételek mellett:

A pótalkatrész ellátási kötelezettségre vonatkozóan az alábbi feltételek az irányadók:

Az autóbuszhoz javításához, karbantartásához szükséges cserealkatrészek biztosítási kötelezettség az ajánlattevő felelőssége, melyet saját készletéből köteles rendelkezésre bocsátani az ajánlatkérő részére az igény bejelentésétől számított 36 órán belül. Az ilyen módon az Ajánlatkérő részére biztosított cserealkatrész átadását követően (amennyiben annak cseréje nem tartozik a garanciális, vagy jótállási kötelezettség körébe) az Ajánlattevő kérheti annak ellentételezését a szokásos módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kiállításával.

Az eljárás részletes tárgyának meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Folytatás III.2.2) pontból:

— Jótállás (kezdő időpont a végszámlára vonatkozó teljesítés igazolás kiállításnak az időpontja, időtartama: komplett járműre 36 hó, illetve pótalkatrész szállítása és karbantartása a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 évig. Töltőinfrastruktúrára minimum 36 hó, vázszerkezetre 96 hó, akkumulátor állományra cseregarancia (az eredeti kapacitásának 50 %-a még rendelkezésre áll) 60 hó, berendezések és szolgáltatások: 120 hónap,

— A pótalkatrész szállításának és karbantartásának finanszírozása a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 év időtartam alatt saját forrásból történik.

A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek külön – külön nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020