Árubeszerzések - 236919-2019

22/05/2019    S98

Magyarország-Budapest: Cölöpverők

2019/S 098-236919

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309282019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309282019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Műszaki gépek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000309282019
II.1.2)Fő CPV-kód
43311000 Cölöpverők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés „Műszaki gépek beszerzése” tárgyban.

1. részajánlati kör: Aszfaltterítő gép

2. részajánlati kör: Önjáró cölöpöző

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Aszfaltterítő gép

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43312000 Útburkoló gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37–39.

Felkészítés esetében: MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 1 db

Az aszfaltterítő gép (finiser) műszaki technikai paraméterei feleljenek meg az alábbi követelményeknek:

Az alapgép méretei:

Szállítási magassága max. 3000 mm,

Hosszúsága max. 5100 mm,

Szállítási szélessége max. 2000 mm,

A gép üzemi tömege (asztallal) max. 10 t,

Motor:

Min. 33 kW teljesítményű, vízhűtéses, dízel üzemű legyen,

EURO STAGE IIIB/TIER 4 Interim előírásoknak megfelelő emissziós és zajkibocsátási értékekkel rendelkezzen,

A motornak megbízhatóan indulnia kell -25 0C és +40 0C környezeti hőmérsékletek között és szükséghelyzetben a hűtőrendszer vízzel is feltölthető legyen,

Automatikus motor előmelegítéssel rendelkezzen,

Gondozásmentes akkumulátorral legyen ellátva,

Motorháztető teljesen kinyitható legyen,

Száraz légszűrő eltömődés jelzővel rendelkezzen,

Üzemanyagszűrő beépített vízleválasztóval kerüljön kiépítésre,

Az üzemanyagtartály záró sapkája, vagy az üzemanyag betöltőnyílás zárfedele biztonsági zárszerkezettel ellátott legyen,

Indítás: elektromos motorral történjen,

Felkészítés: Az Eladó vállalja gépenként 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (3 nap, össz. 18 óra időtartamban) a aszfaltterítő gép kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Eladó vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a gépkezelők kiképzésére.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a II.2.7) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap, a felkésztés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 2 hónap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Önjáró cölöpöző

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43311000 Cölöpverők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37–39.

Felkészítés esetében: MH 37.II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 2 db

Műszaki, technikai követelmények:

Az önjáró precíziós cölöpverő gép az alábbi készletezéssel kerüljön leszállításra:

Alapgép a munkaszervvel,

Szükséges védőeszközök,

Szerszám készlet,

Tartalék alkatrész készlet,

Előírt okmányok.

Az önjáró precíziós cölöpverő gép műszaki technikai paraméterei feleljenek meg az alábbi követelményeknek:

Motor teljesítmény min. 20 kW,

Motor típusa négyütemű diesel,

Üzemanyagtartály min. 60 l,

Futómű típusa lánctalpas,

Elektromos rendszer 12 V,

Tömege (kalapáccsal együtt) max. 4 500 kg,

Kalapács súlya: min. 130 kg,

Kalapács ütőereje: min. 850 joule,

Gép hossza szállítási helyzetben: max. 5000 mm,

Gép szélessége szállítási helyzetben: max. 2300 mm,

Gép magassága szállítási helyzetben: max. 2300 mm,

Az önjáró precíziós cölöpverő gép legyen alkalmas közepesen kötött talajba a C145/70/35 típusú 4,0 méteres acél oszlopok előfúrás nélküli leverésére.

A cölöpverő torony hidraulikus mozgatású legyen, menet irány szerint előre min. 10 fokkal, oldal irányba (jobbra-balra) min. 15-15 fokkal állítható, valamint a szállíthatóság elősegítése érdekében lehajtható legyen.

A cölöpverő percenkénti ütésszáma minimum 530 legyen.

Felkészítés: Az Eladó vállalja gépenként 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (3 nap, össz. 18 óra időtartamban) az önjáró cölöpöző gép kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Eladó vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a gépkezelők kiképzésére.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a II.2.7) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap, a felkészítés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 2 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr.1 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő valamennyi részajánlati kör vonatkozásában - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára - a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az Ajánlattevő számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész Alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi „számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. RK:

M1) AT- figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (építőipari- vagy munkagépek, vagy földmunkagépek kereskedelme vagy forgalmazása vagy gyártása) ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére.

1-2 RK:

M2) AT – figyelemmel a Kbt.65.§(1)b) pontra – Kr.1 21.§(1)a) alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, az alábbi tárgyú szállításait igazoló referenciával:

1. részajánlati kör: Aszfaltterítő gép

2. részajánlati kör: Önjáró cölöpöző gép

M1, M2) Igazolás: A Kr.1 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

1-2 RK.

M1)szerinti, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (építőipari- vagy munkagépek, vagy földmunkagépek kereskedelme vagy forgalmazása vagy gyártása) tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján működtetett, ill. akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka.

M2) Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szerződés tárgya;

1. részajánlati kör esetében az ellenszolgáltatás összege, a 2. részajánlati körben a teljesítés mennyisége;

Szerződéskötő másik fél megnevezése;

A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban

Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdés szerint kell igazolni.

AK hivatkozik a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) AT alkalmatlan az 1-2 RK tekintetében, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (építőipari- vagy munkagépek, vagy földmunkagépek kereskedelme vagy forgalmazása vagy gyártása) tevékenységre vonatkozó érvényes bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a KTI tanúsítást amennyiben:

— az AQAP 2110/2120, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti, vagy

— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti. Ilyen például a következő szabvány: TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS).

M2)AT alkalmatlan az 1-2.RK tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett

1. részajánlati kör: min. nettó 31 000 000 Ft értékben aszfaltterítő gép szállítására vonatkozó referenciával.

2. részajánlati kör: min.1 db önjáró cölöpöző gép szállítására vonatkozó szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (4), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/06/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/06/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000309282019/reszletek azonosító számú internetes címen. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr. 2) 15. § (3) bekezdésére és 16. §-ban foglaltakra és Kbt. 68. § (1b) - (1c) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Jelen eljárás során AK az egyes eljárási cselekményeket a Kr.2 alapján, a közbeszerzési eljárások lefolyatására létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül végzi.

b. A Kr.1 30.§ (4) értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerz. teljesítéséhez.

d. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a https://ekr.gov.hu/ weboldalon.

e. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

– 1. részsz. (fordított arányosítás): Ajánlati egységár esetében AK a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

– 2. részsz. (egyenes arányosítás): Többlet Jótállás:

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max (10) pontot ad: 1-2. Rk 36 hónap többlet jótállás.

Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 24 hónap (azaz 0 hónapnál kevesebb többlet jótállás).

A jótállási időszak kezdetét az AK a szállítás napjától határozza meg. A leghosszabb jótállási időszakot vállaló AT ajánlata, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot.

– Az ajánlatok részsz. szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.

f. FAKSZ adatai: Dr. Sebestyén Sára, lajstromsz.: 00813 (távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromsz.: 00571)

AT nyújtsa be:

g. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. Nyil. a Kbt. 66. § (2) szerint.

i. Nyil. a Kbt. 66.§ (6) szerint.

j. a KKD II.4. szerinti kötelező nyil. KKD. 3. sz. melléklet 3. sz. minta

k. AT az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) alapján ajánlatában határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket. 1, 2. rk. vonatkozásában. Amennyiben nem szükséges, annak tényéről is nyilatkozzon AT.

l. AT csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz részletes termékleírását, amelyből megállapítható a műszaki leírásnak való megfelelés, tartalmazza továbbá a megajánlott eszköz gyártóját és típusát, pontos megnevezését.

m. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t

n. Szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.

o. AT ajánlatát a Kr.2 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként az AK által létrehozott felolvasólap kitöltésével adja meg.

p. AT nyújtsa be a megajánlott termék CE megfelelőségét igazoló dokumentumot.

q. AK a IV.2.6) pontban meghat. 2 hó. időtartam alatt 60 napot ért.

r. AT a megajánlott rk vonatkozásában a termék életciklusára vonatkozóan (10000 üzemórazó vagy 15 év) nyilatkozzon az üzembentartási költségekről. A nyilatkozat tartalmazza legalább a kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet és díjat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/05/2019