Prekės - 236974-2020

22/05/2020    S99

Graikija-Rodas: Su kompiuteriais susijusi įranga

2020/S 099-236974

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Dimos Rodoy
Nacionalinis registracijos Nr.: 6265
Adresas: Plateia Eleytherias
Miestas: Rodos
NUTS kodas: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Pašto kodas: 851 00
Šalis: Graikija
Asmuo ryšiams: Nikolaos Afantenos
El. paštas: nafantenos@gmail.com
Telefonas: +30 2241077728
Faksas: +30 2241039780

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.rhodes.gr

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.rhodes.gr
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Δημοτικές υπηρεσίες

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Nuorodos numeris: 92245
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30230000 Su kompiuteriais susijusi įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 238 227.90 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Ομάδα 1.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213000 Asmeniniai kompiuteriai
30231000 Kompiuterių ekranai ir pultai
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
30213200 Planšetiniai kompiuteriai
30211200 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga
30237410 Kompiuterių pelės
30237420 Vairasvirtės
30234000 Atminties terpės
30237280 Energijos šaltinių reikmenys
30232000 Periferiniai įrenginiai
48800000 Informacinės sistemos ir serveriai
32420000 Tinklo įranga
30216110 Kompiuterių skaitytuvai
32331300 Garso atgaminimo aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ρόδος.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Η/Υ, Η/Υ τύπου Β i7, οθόνη TFT 24'', φορητός υπολογιστής τύπου Α, φορητός υπολογιστής τύπου Β, tablets, σετ πληκτρολόγιο - ποντίκι, NAS server, UPS 1000VA, UPS 2000VA, docking station, USB token, rack, firewall, USB stick 64 GB, switch 52-port Gigabit, κεντρικός υπολογιστής, KVM switch, σαρωτής τύπου Α, σαρωτής τύπου Β, MP3 player.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 161 280.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 45
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

45 ημέρες.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Ομάδα 2.

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
30121200 Fotokopijavimo įrenginiai
42991200 Spausdinimo mašinos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ρόδος

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Εκτυπωτής Α4 laser δικτυακός, εκτυπωτής Α3 έγχρωμος inkjet, πολυμηχάνημα Α4 laser δικτυακό, φωτοτυπικό τύπου Α, φωτοτυπικό τύπου Β.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 59 885.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 45
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

45 ημέρες.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Ομάδα 3.

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30000000 Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
42991200 Spausdinimo mašinos
38652100 Projektoriai
32342412 Garsiakalbiai
31217000 Antįtampių slopintuvai
32552100 Telefono aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ρόδος.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, οθόνη TFT 21,5'', φορητός υπολογιστής, σετ πληκτρολόγιο - ποντίκι, εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser A4 δικτυακός, πολυμηχάνημα ασπρόμαυρο laser A4 δικτυακό, εκτυπωτής Α3 έγχρωμος, προβολέας, ηχεία, πολύπριζο ασφαλείας, έγχρωμο πολυμηχάνημα, ενσύρματη συσκευή τηλεφώνου, ασύρματη συσκευή τηλεφώνου, οθόνη προβολής.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 17 062.90 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 45
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

45 ημέρες.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, τα τρία (3) τελευταία έτη, ίσο ή μεγαλύτερο του ύψους του προϋπολογισμού της προμήθειας ή του τμήματος, εφόσον καταθέτουν προσφορά για τμήμα της προμήθειας.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών, που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών τελευταίων ετών.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 29/06/2020
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Graikų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 31/12/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 03/07/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Καποδιστρίου 3 - 5

Ρόδος

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών Ν.4412/2016
Adresas: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Miestas: Αθήνα
Pašto kodas: 182 33
Šalis: Graikija
El. paštas: aepp@aepp-procurement.gr
Telefonas: +30 2132141216
Faksas: +30 2132141229

Interneto adresas: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Δήμος Ρόδου
Adresas: Πλατεία Ελευθερίας
Miestas: Ρόδος
Pašto kodas: 851 00
Šalis: Graikija
El. paštas: nafantenos@gmail.com
Telefonas: +30 2241077728
Faksas: +30 2241039780

Interneto adresas: http://www.rhodes.gr

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου
Adresas: Πλατεία Ελευθερίας
Miestas: Ρόδος
Pašto kodas: 851 00
Šalis: Graikija
El. paštas: nafantenos@gmail.com
Telefonas: +30 2241077728
Faksas: +30 2241039780

Interneto adresas: http://www.rhodes.gr

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/05/2020