Lieferungen - 237107-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bârlad: Elektrobusse

2020/S 099-237107

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Bârlad
Nationale Identifikationsnummer: 4539912
Postanschrift: Str. 1 Decembrie nr. 21
Ort: Bârlad
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 731182
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Aurelian Raducu
E-Mail: raducuaurelian@primariabarlad.ro
Telefon: +40 235411760
Fax: +40 235416867

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariabarlad.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea a 10 autobuze electrice pentru proiectul „Dezvoltarea sistemului public de transport în comun în municipiul Bârlad prin achiziția de autobuze electrice în scopul reducerii emisiilor de carbon”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4539912_2020PAAPD1122949
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acestui contract il constituie achiziția de mijloace de transport public în comun, cu motor electric, respectiv achiziția a 10 autobuze electrice noi, cu o capacitate de 16 locuri pe scaune + doua strapontine + un loc șofer + un loc special amenajat pentru persoanele cu dizabilități si minimum 35 de locuri în picioare, cu o lungime cuprinsă în intervalul 8,000-11,000 m, cu tracțiune complet electrică, realizată autonom cu sistem reîncărcabil de stocare a energiei cu baterii de acumulatori, cu podea complet coborâtă pe toată lungimea, avand prescripțiile, caracteristicile de natură tehnică si dotarile minime solicitate in caietului de sarcini, ce sunt destinate transportului public urban în municipiul Bârlad.

Livrarea se va face conform caietului de sarcini si conditiilor contractuale, in municipiul Barlad

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Hauptort der Ausführung:

Furnizarea se va face in municipiul Barlad.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Toate cele 10 de autobuze electrice care fac obiectul prezentei proceduri vor fi fabricate de același producător şi sub aceeași marcă, trebuind sa indeplineasca cerintele caietului de sarcini si toate standardele si reglementarile tehnice in vigoare, aplicabile acestui tip de autovehicule. În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta obligatoriu marca, tipul, varianta și producătorul autobuzelor electrice ofertate, precum și poze din exterior, interior, bord, motor etc. ale mărcii autobuzelor electrice ofertate.

Autobuzele electrice ce fac obiectul procedurii vor fi livrate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice care trebuie îndeplinite de autovehiculele rutiere, pentru a putea circula pe drumurile publice din România. Autobuzele electrice vor îndeplini obligatoriu condițiile prevăzute de legislația, reglementările și standardele din România. Standardele și reglementările sau echivalentele acestora vor fi aplicate în varianta valabilă la momentul publicării anunțului de participare.

Autobuzele electrice vor fi realizate în conformitate cu legile adoptate cu privire la accesul în autobuzele electrice a persoanelor cu dizabilități, respectiv: Ordinul 189/2013, actualizat și Legea 448/2006 actualizată.

Autobuzele electrice vor avea omologările acordate de către autoritățile abilitate în acest domeniu, din statele membre ale Uniunii Europene, în categoria M3, în baza directivelor-cadru: Directiva 70/156/CEE, modificată de Directiva 2005/64/CE, 2001/85/CE, 2004/104/CE sau certificat de omologare de tip RAR (Registrul Auto Român), conform Legii 230/2003 pentru aprobarea OG 78/2000, a Ordinului 2132/2005 – RNTR 7 și a Ordinului 211/2003 – RNTR 2, cu toate modificările și completările ulterioare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Cost de mentenanță pe an (Cm) este Cm = C1 + C2, unde: C1 – costurile necesare pentru reviziile tehnice periodice, in scenariul minimum necesar de o revizie/an (trebuie sa fie specificat de fiecare ofertant in parte, in funcție de caracteristicile tehnice ale vehiculelor); C2 – valori aferente prețurilor consumabilelor minime care sunt indispensabile funcționarii corespunzătoare a autovehiculului/an (trebuie sa fie specificat de fiecare ofertant in parte, in funcție de caracteristicile tehnice ale vehiculelor). / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea de transport este suma numarului maxim total de pasageri ce pot fi transportati pe sacune si in picioare, asa cum rezulta din documentele de omologare/certificare a mijlocului de transport in comun ofertat. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Pentru autonomia extinsă în km a autobuzului electric încărcat, cu personal, la capacitatea maximă și climatizarea utilizată la capacitate maximă: se punctează doar autonomia, în km, a autobuzului electric, încărcat cu personal, la capacitatea maximă și cu climatizarea utilizată la capacitate maximă, mai mare de 150 km efectiv rulați; punctajul maxim de 15 puncte, se acordă pentru autonomia maximă din cele ofertate, în km, a autobuzului electric, încărcat cu personal la capacitatea maximă și cu climatizarea utilizată la capacitate maximă. Pentru autonomia, în km, a autobuzului electric încărcat la capacitatea maximă și cu climatizarea utilizată la capacitatea maximă, mai mare sau egală cu 200 km efectiv rulați, se acordă un punctaj maxim de 15 puncte. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Pentru garanția extinsă ofertată pentru bateria electrică: se punctează doar garanțiile mai mari de cinci ani; punctajul maxim de 15 puncte se acordă pentru garanția care are termenul cel mai mare din cele ofertate. Pentru garanțiile mai mari sau egale cu opt ani, se acordă un punctaj maxim de 15 puncte; garanția extinsă pentru bateria electrică se ofertează în ani întregi. / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul „Dezvoltarea sistemului public de transport în comun în municipiul Bîrlad prin achiziția de autobuze electrice în scopul reducerii emisiilor de carbon”, finanțat prin POR, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 4 e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Contract de finantare nr. 4654/6.8.2019, cod SMIS 124234.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 028-063891
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020