Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 237115-2021

11/05/2021    S91

Moldova-Chisinau: Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale

2021/S 091-237115

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”
Adresă: Str. Puskin nr. 42
Localitate: Chişinău
Cod NUTS: MD Moldova
Cod poștal: 2012
Țară: Moldova
Persoană de contact: Victoria Eşanu
E-mail: victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Telefon: +373 22-50-47-14
Fax: +373 22-21-22-59
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.asp.gov.md/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_33_1.pdf
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziţionarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

Număr de referinţă: ocds-b3wdp1-MD-1619699719304
II.1.2)Cod CPV principal
22400000 Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziţionarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare pentru anii 2022-2023 pentru necesităţile cetăţenilor Republicii Moldova.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 525 652 507.30 MDL
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: MD Moldova
Locul principal de executare:

Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziţionarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare pentru anii 2022-2023 pentru necesităţile cetăţenilor Republicii Moldova.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
07/05/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/05/2021