Leveringen - 237131-2023

21/04/2023    S79

Roemenië-Suceava: Diverse onderdelen

2023/S 079-237131

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Nationaal identificatienummer: 4243983
Postadres: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 21
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Crap
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitara
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala, divizat pe 15 loturi

Referentienummer: 4243983/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala divizat pe 15 loturi, conform caietului de sarcini. Contractul de achizitie publica este valabil pana la 31.12.2022.

Nota: Conform prevederilor O.U.G. 107/ 2017 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 261 755.85 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru masina de developat automata

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru masina de developat automata, cuprind urmatoarele: Element incalzitor 1100W cod:1170-0-1300 = 1buc; Element incalzitor 800W cod:2003-5-0002 = 1buc; EEC0251B1-G99 ventilator/uscare filme cod:2008-5-0007 = 1buc; Pompa circulatie 230V cod:2002-1-0013 = 1buc;

Cantitate estimata contract : 4 buc. Valoarea estimata contract = 5.619,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bec lampa scialitica LA300

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bec lampa scialitica LA300 Cantitate estimata contract : 2 buc. Valoarea estimata contract = 2.400,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu pacing intermediar pentru defibrilator Nihon Kohden

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cablu pacing intermediar pentru defibrilator Nihon Kohden Cantitate estimata contract : 5 buc. Valoarea estimata contract = 3.700,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru anestezie Draeger

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru anestezie Draeger, cuprind urmatoarele: Senzor PIA compatibil cu Perseus A500 cod: 6872150 =1buc; Kit conversie capcana apa Waterlock2 compatibil cu Scio Four cod: 6872528 = 1buc; Carcasa senzor O2 compatibil cu Fabius Tiro si GS Premium cod: 8606055 = 2buc; Regulator de presiune compatibil cu Fabius Plus cod: 8413666 = 1buc; Adaptor Y, IBP 16 - 2x7 pini compatibil cu monitor functii vitale Infinity Delta Draeger cod: 5592147 = 7buc; Power supply 19V/85W compatibil cu ventilator de transport Oxylog cod: 5790808 = 2 buc.

Cantitate estimata contract : 14 buc. Valoarea estimata contract = 25,511.85 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Display 5,7 compatibil cu ventilator Fabian

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Display 5,7 compatibil cu ventilator Fabian Cantitate estimata contract : 1 buc. Valoarea estimata contract = 1.480,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru echipament radiologie RMN GE 1.5 T Signa Explorer

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru echipament radiologie RMN GE 1.5 T Signa Explorer, cuprind urmatoarele: Rulmenti din docul conector de antene cod: 46-243178P2 =4 buc, Rulmenti din masa de scanare cod: 5179918 = 1buc, Sursa de alimentare gradienti cod: 5341-543-52 = 1buc

Cantitate estimata contract: 6 buc. Valoarea estimata contract = 142.800,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb si consumabile echipamente marca BTL

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb si consumabile echipamente marca BTL, cuprind urmatoarele: Suport mobil EKG BTL = 1 buc; Hartie EKG 210 mm= 20buc; Electrozi torace tip ventuza EKG =5 seturi; Electrozi membre tip cleste EKG= 5 seturi;

Hartie EKG 112 mm = 20 buc; Cablu pacient repaus EKG BTL 08 = 2 buc;

Cantitate estimata contract : 43 buc si 10 seturi. Valoarea estimata contract = 9.950,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile lavoare Tehnoasept

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile lavoare Tehnoasept, cuprind urmatoarele: Filtru 0,6 microni = 1 buc; Filtru 1 micron = 5 buc; Filtru 5 microni = 1buc; Capsula microfiltranta Demicap 0,2 microni = 20buc.

Cantitate estimata contract : 27 buc. Valoarea estimata contract =14.300,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile pentru lavoar Medical Process

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru lavoar Medical Process, cuprind urmatoarele: Capsula filtranta finala tip dus de 0,2 microni, cupla de 12 mm = 9buc; Filtru de 10 microni, 10 toli = 2buc; Filtru de 5 microni, 10 toli = 2buc; Filtru de 0,5 microni, 10 toli =2 buc

Cantitate estimata contract : 15 buc. Valoarea estimata contract = 5.250,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acumulator reincarcabil Heine compatibil cu otoscop Heine Beta 400, cod x-007.99.383

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acumulator reincarcabil Heine compatibil cu otoscop Heine Beta 400, cod x-007.99.383 Cantitate estimata contract : 4 buc. Valoarea estimata contract = 1.935,12 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neon compatibil cu hota cu flux laminar KIM80

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neon compatibil cu hota cu flux laminar KIM80. Cantitate estimata contract : 1 buc. Valoarea estimata contract = 105,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb compatibile cu videogastroscop Pentax EG-290Kp/H126048

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb compatibile cu videogastroscop Pentax EG-290Kp/H126048, cuprind urmatoarele: Ansamblu cap distal cu canale = 1 buc; Scripeti angrenaj deflectie =1buc; Tub de alimentare =1buc; Conductor de lumina = 1buc; Conector = 1buc; Manson deflectie = 1buc; Set garnituri etansare, adezivi, consumabile = 1buc.

Cantitate estimata contract : 7 buc. Valoarea estimata contract = 17.114,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb Ploscar

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb Ploscar, cuprind urmatoarele: Garnitura etansare si sistem inchidere usa compatibil cu ploscar Gettinge = 2 buc; Protectie termica compaibila cu ploscar Gettinge = 1 buc; Protectie termica compaibila cu ploscar Matachana = 1buc; Electrovalva de apa compatibila cu ploscar Gettinge = 1buc; Garnitura usa compatibila cu ploscar Matachana = 1buc.

Cantitate estimata contract : 6 buc. Valoarea estimata contract = 5.568,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motor compatibil cu masa de operatii Merivaara Practico

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motor compatibil cu masa de operatii Merivaara Practico.

Cantitate estimata contract : 1 buc . Valoarea estimata contract = 2.980,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb sterilizare

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb sterilizare, cuprind urmatoarele: Contactor trifazat de alimentare pompa apa - compatibil cu sterilizatorul cu abur Steris Envister = 1 buc; Curea de actionare usa incarcare compatibila cu sterilizatorul Envister 12 STU = 1 buc; Filtru PTFE cu diametru 190mm, 2000 de sterilizari, cod FPTFE190 = 60buc; Filtru PTFE cu diametru 240x240mm, 2000 de sterilizari, cod 3004080 =40 buc; Filtru PTFE cu diametru 240x104mm, 2000 de sterilizari, cod 3030080 =10buc; Electrovalva pentru sterilizator V PRO MAX = 2buc; Filtru admisie aer steril (filtru HEPA) pentru sterilizator Envister = 3buc; Electrovalva comanda SV6 = 1buc; Memebrana osmotica pentru camera de osmoza = 3buc; Electrovalva cu trei cai pentru plasma = 1buc.

Cantitate estimata contract : 122 buc. Val. est. contract = 52.650,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 184-518230
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3019
Perceel nr.: 5
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DACORUM GRUP
Nationaal identificatienummer: RO 11609301
Postadres: Strada Chimiei, Nr. 89
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@dacorumgrup.ro
Telefoon: +40 232261950
Fax: +40 232261950
Internetadres: www.dacorumgrup.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 250.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3023
Perceel nr.: 14
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HELLIMED
Nationaal identificatienummer: RO 4885207
Postadres: Strada Vianu Tudor, Nr. 5-7, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011635
Land: Roemenië
E-mail: office@hellimed.ro
Telefoon: +40 212246714
Fax: +40 216652701
Internetadres: www.hellimed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3022
Perceel nr.: 8
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 2836925
Postadres: Strada: Grigore Gafencu, nr. 78-84, clădirea C1, Sector: 1, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: Laurentiu.Rizea@draeger.com
Telefoon: +40 0212331060
Fax: +40 0212331130
Internetadres: www.draeger.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 511.85 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 511.85 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3020
Perceel nr.: 6
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 12924986
Postadres: Strada: Văcărescu Barbu, nr. 301-311, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020276
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020276
Land: Roemenië
E-mail: alexandra.munteanu@ge.com
Telefoon: +40 372074559
Fax: +40 372074699
Internetadres: www.ge.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 142 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 142 800.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3021
Perceel nr.: 7
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VAVIAN TRADING S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4281324
Postadres: Strada Nisipari, Nr. 27
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014125
Land: Roemenië
E-mail: office@vavian.ro
Telefoon: +40 213179188
Fax: +40 213179188
Internetadres: www.vavian.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 114.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Nationaal identificatienummer: 33711808
Postadres: Strada Calea 13 Septembrie, Nr. 206D
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050751
Land: Roemenië
E-mail: mravariu@mt-intl.ro
Telefoon: +40 213301130
Fax: +40 213301930
Internetadres: https://www.mti.mt-intl.ro/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 568.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 430.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3017
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NICONSULTING TECHNICS SRL
Nationaal identificatienummer: RO18448164
Postadres: Strada Intrarea Gura Leului, Nr. 5
Plaats: Rosu
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@niconsulting.ro
Telefoon: +40 314256911
Fax: +40 318149735
Internetadres: www.niconsulting.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 650.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 650.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3200
Perceel nr.: 9
Benaming:

Contract de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DACORUM GRUP
Nationaal identificatienummer: RO 11609301
Postadres: Strada Chimiei, Nr. 89
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@dacorumgrup.ro
Telefoon: +40 232261950
Fax: +40 232261950
Internetadres: www.dacorumgrup.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 300.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Nota:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea, prin intermediul SICAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator.

Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SICAP. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. TOATE DOCUMENTELE ATASATE DE CATRE OFERTANTI, VOR PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. prevederilor art. 60 alin 4 din HG 395/2016. Toate solicitarile de clarificari se vor face in SICAP .Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC/ contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate in SICAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Ioan cel Nou,, Suceava
Postadres: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21
Plaats: Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Fax: +40 230510659
Internetadres: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2023