Varor - 237249-2020

22/05/2020    S99    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Frankrike-Nantes: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2020/S 099-237249

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Université de Nantes
Nationellt registreringsnummer: 194409843
Postadress: 1 quai de Tourville, BP 13522
Ort: Nantes Cedex 1
Nuts-kod: FRG01 Loire-Atlantique
Postnummer: 44035
Land: Frankrike
Kontaktperson: Cellule de la commande publique, pôle achats
E-post: achatpublic@univ-nantes.fr
Telefon: +33 240998383
Fax: +33 240998496

Internetadress(er):

Allmän adress: www.univ-nantes.fr

Upphandlarprofil: https://www.marches-publics.gouv.fr/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Recherche — formation

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Acquisition d'une caméra d'empreinte optique dentaire avec son ordinateur pour l'Université de Nantes

Referensnummer: 20015PAF
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Acquisition d'une caméra d'empreinte optique dentaire avec son ordinateur pour l'Université de Nantes.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 23 458.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRG01 Loire-Atlantique
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Université de Nantes, faculté de chirurgie dentaire, 1 place Alexis Ricordeau, 44042 Nantes Cedex 01.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Acquisition d'une caméra d'empreinte optique dentaire avec son ordinateur pour l'Université de Nantes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Garantie — SAV / Viktning: 10
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 037-086987
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2020MTF9030040
Benämning på upphandlingen:

Acquisition d'une caméra d'empreinte optique dentaire avec son ordinateur pour l'Université de Nantes

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Lyra France
Postadress: 25 rue Bleue
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Postnummer: 75009
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 23 458.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Les pièces du marché public sont consultables exclusivement dans les locaux de l'Université de Nantes et sur rendez-vous (+33 240998383).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Nantes
Postadress: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Ort: Nantes Cedex
Postnummer: 44041
Land: Frankrike
E-post: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefon: +33 240994600
Fax: +33 240994658

Internetadress: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) des Pays de la Loire
Postadress: 22 mail Pablo Picasso
Ort: Nantes
Postnummer: 44000
Land: Frankrike
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Nantes
Postadress: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Ort: Nantes Cedex
Postnummer: 44041
Land: Frankrike
E-post: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefon: +33 240994600
Fax: +33 240994658

Internetadress: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/05/2020