Lieferungen - 237394-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke

2020/S 099-237394

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 081-190401)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Nationale Identifikationsnummer: RO 4203997
Postanschrift: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032572
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Stan Aurel/Nutadis Șerban
E-Mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212322640
Fax: +40 212084546

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.igsu.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Container cu materiale genistice

Referenznummer der Bekanntmachung: 4203997/2020/TX.TXIII.P14
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34221000 Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord-cadru ce are ca obiect furnizarea produsului „container cu materiale genistice” – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 103.568/10.4.2020. Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: semestrial, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 081-190401

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descriere succintă
Anstatt:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord-cadru ce are ca obiect furnizarea produsului „container cu materiale genistice” – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 103.568/10.4.2020. Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord-cadru ce are ca obiect furnizarea produsului „container cu materiale genistice” – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 103.568/10.4.2020. Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: semestrial, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

In aplicarea art. 156 alin. (1) litera b) din Legea nr. 98/2016, in documentatia de atribuire orice referire la un anumit standard va fi considerata ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”. In ceea ce priveste factorul tehnic de evaluare mentionat la II.2.5) „Criterii de atribuire”: ofertele care prezinta valori sub cerinta minima a caietului de sarcini vor fi considerate neconforme.