Lieferungen - 237426-2020

22/05/2020    S99

Polen-Breslau: Medizinische Geräte

2020/S 099-237426

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 079-186042)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Borowska 213
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-556
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Łuczejko
E-Mail: pluczejko@usk.wroc.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.usk.wroc.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.usk.wroc.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii – ponowienie

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.242.58.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii – ponowienie. 9 zadań (pakietów pozycji) szczegółowo opisanych w SIWZ. Po modyfikacji z dnia 19 maja 2020 r. – 10 zadań (pakietów, pozycji).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 079-186042

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii – ponowienie.

muss es heißen:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii – ponowienie. 9 zadań (pakietów pozycji) szczegółowo opisanych w SIWZ. Po modyfikacji z dnia 19 maja 2020 r. – 10 zadań (pakietów, pozycji).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 27/05/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 27/05/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W związku z modyfikacją z 19.5.2020 – 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 124 854,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

Lp.; numer zadania; wartość wadium:

1. pakiet nr 1 9 146,00;

2. pakiet nr 1A 11 600,00;

3. pakiet nr 2 B 80,00;

4. pakiet nr 7C 90,00;

5. pakiet nr 9A 7 632,00;

6. pakiet nr 13A 41 204,00;

7. pakiet nr 22A 36 770,00;

8. pakiet nr 22B 15 000,00;

9. pakiet nr 26 2 324,00;

10. pakiet nr 26A 1 008,00.