Dienstleistungen - 237453-2022

04/05/2022    S87

Polen-Rzeszów: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 087-237453

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-202083)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Hanasiewicza 17 B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Osoby wymienione w pkt. 3.11 SWZ
E-Mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap I

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.2810.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-202083

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

- art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L. 229 z 31.07.2014 r. s. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2012 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 08.04.2022 r. s. 1),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)”.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: