Lieferungen - 237467-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Ungarn-Gyál: Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen

2020/S 099-237467

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_58265622
Postanschrift: Kőrösi út 190.
Ort: Gyál
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2360
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Mészáros Sándor
E-Mail: dr.meszarossandor@dpmv.hu
Telefon: +36 29340010
Fax: +36 29341518

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dpmv.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretszerződés szakmai anyagok beszerzésére

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000467652019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Öntvény idomok

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
44132000 Durchlasselemente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő öntvényidomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván kötni nettó 21 163 740 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Különböző típusú és méretű öntvényidomok: 1 014 db.

Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az Ajánlatkérő saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a tárgyhónap utolsó napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt darabszámú terméket tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni. A konszignációs raktárból Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján számolnak el, számla kiállítására nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 008-015021

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Öntvény idomok

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Interex-Waga Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_23564433
Postanschrift: Sárkeresztúri út 14/b.
Ort: Székesfehérvár
NUTS-Code: HU211 Fejér
Postleitzahl: 8000
Land: Ungarn
E-Mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Fax: +36 22503427

Internet-Adresse: http://www.interex-waga.hu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 21 163 740.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020.4.23. A szerződésmódosítás jogcíme: Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg sem az 1. pont szerint közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos uniós értékhatárt (nettó 68 655 860 Ft), sem az eredeti szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti keretszerződés 1.2. pontban rögzített teljes értéke nettó 21 163 740 Ft volt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
44132000 Durchlasselemente
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

2360 Gyál, Kőrösi Út. 190.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő öntvényidomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván kötni nettó 21 163 740 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Különböző típusú és méretű öntvényidomok: 1 014 db.

Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az Ajánlatkérő saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a tárgyhónap utolsó napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt darabszámú terméket tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni. A konszignációs raktárból Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján számolnak el, számla kiállítására nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 21 163 740.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Interex-Waga Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_23564433
Postanschrift: Sárkeresztúri út 14/b.
Ort: Székesfehérvár
NUTS-Code: HU211 Fejér
Postleitzahl: 8000
Land: Ungarn
E-Mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Fax: +36 22503427

Internet-Adresse: http://www.interex-waga.hu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés módosításának indoka a szerződéskötést követően bekövetkező, sem Vevő sem Eladó számára előre nem látható árfolyamváltozás mértéke, tekintettel arra, hogy Eladó valamennyi általa megajánlott terméket külföldi gyártótól szerzi be, euró alapú elszámolásban. A szerződés megkötésének napján (2019.12.12.) irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam 329,56 Ft/EUR volt, míg a jelen szerződésmódosítás aláírásának napján ugyanezen árfolyam 357,04 Ft, amely 8,3 %-os emelkedésnek felel meg.

Felek megállapodnak továbbá, hogy a 340 Ft/EUR árfolyamot tekintik olyan értéknek, amelynek lehetőségével Eladónak saját kockázatából fakadóan az ajánlattétel során számolnia kellett, ezért az áremelés mértékeként a tényleges árfolyamnövekedés (8,3 %) és ezen saját kockázati érték (3,2 %) különbözetét határozzák meg, és ennek megfelelően a szerződéses egységárakat 5,1 %-al növelik.

2. Az eredeti szerződés 1. sz. mellékletét képező tétellista és egységártáblázat helyébe a szerződésmódosítás mellékletét képező egységártáblázat lép.

3. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a szerződésmódosítás automatikusan hatályát veszti, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam azon érték alá esik, amellyel Eladónak saját kockázatából fakadóan számolnia kellett (340 Ft/EUR). Ezen feltétel bekövetkezését követő naptól kezdődően Felek az eredeti szerződésben foglalt egységárakat tekintik irányadónak a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozóan.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg sem az 1. pont szerint közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos uniós értékhatárt (nettó 68 655 860 Ft), sem az eredeti szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti keretszerződés 1.2. pontban rögzített teljes értéke nettó 21 163 740 Ft volt.

A szerződés módosításának indoka a szerződéskötést követően bekövetkező, sem Vevő sem Eladó számára előre nem látható árfolyamváltozás mértéke, tekintettel arra, hogy Eladó valamennyi általa megajánlott terméket külföldi gyártótól szerzi be, euró alapú elszámolásban. A szerződés megkötésének napján (2019.12.12.) irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam 329,56 Ft/EUR volt, míg a jelen szerződésmódosítás aláírásának napján ugyanezen árfolyam 357,04 Ft, amely 8,3 %-os emelkedésnek felel meg.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 21 163 740.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 21 163 740.00 HUF