Dienstleistungen - 237474-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Entfällt 

die Slowakei-Bratislava: Mobiltelefondienste

2020/S 099-237474

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova 2
Ort: Bratislava-Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 812 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Jozef Kubinec MSc.
E-Mail: jozef.kubinec@minv.sk
Telefon: +421 250944414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.minv.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb“

Referenznummer der Bekanntmachung: OVO2-2020/000702-003
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64212000 Mobiltelefondienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním mobilných telekomunikačných služieb s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním mobilných telekomunikačných služieb s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Verejný obstarávateľ vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných subjektov

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
22/06/2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných subjektov, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových konzultácií rozhodol požadovať nasledujúce požiadavky:

a) PTK sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý je oprávnený poskytovať služby, ktoré budú predmetom verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

b) Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne

c) Predloženie vyplneného formuláru so základnými informáciami o hospodárskom subjekte.

d) Zúčastnená osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt.

e) Predloženie vyplneného formuláru so základnými informáciami o hospodárskom subjekte.

2.Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách elektronicky na e-mailovú adresu jozef.kubinec@minv.sk.najneskôr do 29. mája 2020. Záujem o účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky.

3.Verejný obstarávateľ vo svojom profile zverejní všetky informácie a dokumenty potrebné k účasti na prípravných trhových konzultácií. Informácie sprístupňuje na nasledovnom webovom linku: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239. Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy: jozef.kubinec@minv.sk.

4.Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 2. verejný obstarávateľ zostaví zoznam účastníkov prípravných trhových konzultácií a zároveň oznámi hospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem o účasť, konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na e- mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári (orientačne 1. júna 2020 - 5. júna 2020, v čase od 8.00 h do 17.00 h, v mieste sídla verejného obstarávateľa).

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020