Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 237527-2020

22/05/2020    S99

Denmark-Sønderborg: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

2020/S 099-237527

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sønderborg Forsyningsservice A/S
National registration number: 31875544
Postal address: Ellegårdvej 8
Town: Sønderborg
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6400
Country: Denmark
Contact person: Finn Christensen
E-mail: bls@cowi.com
Telephone: +45 88435353
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/130201381.aspx
Address of the buyer profile: http://sonfor.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/130201381.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/130201381.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sønderborg Affald A/S: Afsætning og/eller behandling af affaldsfraktioner til genanvendelse

II.1.2)Main CPV code
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Sønderborg Affald A/S udbyder behandling og afsætning af affaldsfraktioner til genanvendelse.

Opgaven omfatter behandling og afsætning af følgende affaldsfraktioner til genanvendelse fra indsamlingsordningerne og tømning af nedgravede beholdere og kuber:

— Papir/småt pap

— Jern- og metalemballager

— Glas og flasker

— Madaffald.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Papir/småt pap

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Sydjylland

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne papir/småt pap med følgende underfraktioner:

Papir/småt pap: Aviser, reklamer, ugeblade og øvrige tryksager (rent og tørt løst papir) samt småt pap som tomme emballager af karton, køkken- og toiletrullekerner, æggebakker m.v. uden indhold af plastik.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2020
End: 30/09/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne papir/småt pap, Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende transportsystem.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Jern- og metalemballager

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Sydjylland

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne jern- og metalemballager med følgende underfraktioner:

- Jern- og metalemballager: Aluminiumsdåser, sodavands- og øldåser, konservesemballager m.v. samt mindre jern- og metalemner som søm og skruer, gryder, pander og lignende mindre dele.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2020
End: 30/09/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne jern- og metalemballager. Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende system.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Glas og flasker

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Sydjylland

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne glasemballager og glasflasker med følgende underfraktioner:

- Glasemballager og glasflasker: Vin- og ølflasker, konservesglas, emballageglas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2020
End: 30/09/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne glasemballager og glasflasker. Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende syst.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Madaffald

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Sydjylland

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionen madaffald med følgende underfraktioner:

- Madaffald: Overskydende madrester af kød, ben, sovs, kartofler, ris, pasta, brød m.v. samt rester og skræller af salat, grøntsager og frugt m.v.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2020
End: 30/09/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionen madaffald. Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende transportsystem.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tilbudsgiver skal råde over kapacitet og godkendelse til behandling af de mængder affald tilknyttet de delaftaler der bydes på.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Samlet omsætning for de seneste 3 års reviderede regnskaber

2) Finansielle nøgletal i form af soliditetsgrad og egenkapital iht. reviderede regnskaber.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en soliditetsgrad på min. 10 % og en egenkapital på min. 1 mio. DKK iht. det seneste reviderede regnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Referencer vedr. behandling og afsætning af genanvendelige affaldsfraktioner i perioden 2017-2020. Der kan i ESPD henvises til særskilt dokument, hvor oplysningerne fremgår.

2) Mængde af affaldsfraktioner, der er afsat og/eller behandlet:

- Der kan i ESPD henvises til særskilt dokument, hvor oplysninger fremgår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal have min. 1 referencer i perioden 2017-2020 med afsætning og/eller behandling af genanvendelige affaldsfraktioner.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/06/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/06/2020
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende transportsystem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2020