Dienstleistungen - 237763-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 099-237763

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Justiției
Nationale Identifikationsnummer: 4265841
Postanschrift: Str. Apolodor nr. 17
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Constantin Rădulescu
E-Mail: achizitiipublice@just.ro
Telefon: +40 372041115
Fax: +40 372041114

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.just.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția unei infrastructuri hardware și software de bază, servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic GPL în cadrul proiectului „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente” – cod SIPOCA 57/SMIS 120126

Referenznummer der Bekanntmachung: 4265841/2018/4/SIPOCA57/SMIS120126
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se vor achiziționa servicii și produse după cum urmează:

— achiziție de servicii componenta software personalizată a sistemului GPL – servicii de consultanță IT (analiză, dezvoltare, testare, configurare și roll-out aferente implementării sistemului), servicii de instalare și configurare a produselor software standard – sistem de gestiune a bazelor de date și sistem de operare server, servicii de instruire pentru utilizatorii sistemului GPL, precum și de livrare, instalare și configurare echipamente tip server aferente sistemului;

— achiziție de echipamente informatice – servicii de livrare calculatoare, imprimante, multifuncționale, precum și instalare și configurare a produselor software standard – sistem de operare și tip Office.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 558 476.01 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30232110 Laserdrucker
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La sediul beneficiarului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Achiziționarea de servicii de consultanță (un pachet de servicii care include: analiza proceselor de lucru, design sistem/aplicații, dezvoltarea sistemului și a modulelor/aplicațiilor, testarea și implementarea sistemului dezvoltat, Instruirea personalului cu privire la utilizarea sistemului dezvoltat, actualizarea/elaborarea de proceduri de lucru la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, organizare sesiuni de instruire pentru care nu vor folosi dotările MJ (închiriere sală și pauze de cafea);

— Achiziționarea de servere pentru susținerea sistemului GPL (patru servere „medium sized”);

— Achizitionarea de licente software pentru sustinerea sistemului GPL (un pachet conținând software de gestiune a bazelor de date și sistem de operare pentru servere și alte produse COTS, dupa caz);

— Achiziționarea de produse necesare derulării activității echipei de management a proiectului (un pachet de produse care include patru calculatoare, patru imprimante sau un multifuncțional mare care sa fie utilizat de toți membrii echipei);

— Achiziționarea de software standard (SO + Office) pentru echipa de management (patru bucăți);

— Achiziționarea de calculatoare pentru utilizatorii sistemului (40 de bucăți);

— Achiziționarea de imprimante pentru utilizatorii sistemului (20 de bucăți pentru utilizatorii sistemului);

— Achiziționarea de software standard (SO + Office) pentru utilizatorii sistemului (40 de bucăți).

Informații detaliate cu privire la serviciile propuse a fi achiziționate în vederea dezvoltării componentei software personalizate a sistemului GPL se regăsesc în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică – factorul de evaluare urmărește aprecierea tuturor aspectelor metodologice propuse de ofertant pentru îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini. Se vor urmări (descrierea nu este exhaustivă) intrările, procesele și ieșirile pentru fiecare activitate și livrabil solicitate, atribuțiile și responsabilitățile experților pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiții a activităților și obținerea rezultatelor așteptate. În cazul în care contractul este atribuit unui grup de operatori economici, se urmărește aprecierea modului în care se vor distribui sarcinile fiecărui membru al grupului, precum și a responsabilităților fiecăruia în derularea contractului, inclusiv pentru activitățile comune. Se vor indica și standardele aplicabile și instrumentele utilizate / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică – experiența expertului în implementarea proiectelor în cadrul cărora să fi desfășurat activități similare prin raportare la rolul, atribuțiile și responsabilitățile pe care expertul le va avea în cadrul prezentului contract / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică – experiența managerului de proiect în implementarea proiectelor/contractelor în cadrul cărora să fi avut calitatea de manager/coordonator de proiect/contract / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică – experiența expertului în implementarea proiectelor în cadrul cărora să fi desfășurat activități similare prin raportare la rolul, atribuțiile și responsabilitățile pe care expertul le va avea în cadrul prezentului contract / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică – planificarea, succesiunea și durata etapelor și activităților, luându-se în considerare și timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt), cu evidențierea momentelor semnificative (jaloane) ale proiectului și descrierea modului de utilizare a resurselor pentru fiecare etapă, în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor și respectarea termenelor indicate. Factorul de evaluare urmărește aprecierea planului de lucru propus (etape, activități, durată etc.), a modalității de determinare a drumului critic și de alocare a resurselor pentru fiecare etapă/activitate (experți implicați, alte resurse necesare de exemplu, dar nelimitativ: tehnice, logistice, administrative etc.) pentru îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini / Gewichtung: 13
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică – descrierea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate ale contractului și atingerea obiectivelor acestuia, însoțite de comentarii relevante, ceea ce va arăta modul în care Ofertantul înțelege obiectivele proiectului. Ofertantul dovedește că a înțeles contextul, obiectivele specifice și rezultatele proiectului prin descrierea lor în detaliu, în concordanță cu caietul de sarcini. Fiecare aspect abordat în propunerea tehnică va fi justificat și corelat cu rezultatele așteptate și se va descrie clar modalitatea în care determină atingerea rezultatului/rezultatelor, respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica – distribuția efortului (numărului de zile de muncă) pe fiecare categorie de expert (experți cheie și experți non-cheie) și nivelurile de expertiză (senior și junior) este realizată cu luarea în considerare a valorii adăugate de fiecare categorie de expert și nivel de expertiză în realizarea activităților, prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității și planul de lucru propus pentru activitățile din cadrul contractului / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 30
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectului „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente” – cod SIPOCA 57/SMIS 120126, finanțat prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 127-310757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 305/37661/2017/
Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția unei infrastructuri hardware și software de bază, servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic GPL în cadrul proiectului „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente” – cod SIPOCA 57/SMIS 120126

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bithat Solutions
Nationale Identifikationsnummer: 36710980
Postanschrift: Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, sector 1
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 014134
Land: Rumänien
E-Mail: administrativ@bithat.ro
Telefon: +40 213363368
Fax: +40 213363368

Internet-Adresse: http://www.bithat.ro/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 384 620.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 558 476.01 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 127 267 169.40 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Partea/părțile din contractul de achiziție publică pe care intenționează să o/le subcontracteze:

— Server – 4 buc

— calculatoare - 44 buc

— multifunctional – 1 buc

— imprimante – 20 buc

— licente – 44 buc

— Instalări și configurări echipamente conform cerințe

— Servicii de management proiect, validare livrabile și arhitectura funcțională

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul achiziții publice
Postanschrift: Str. Apolodor nr. 17, sector: 5, cod fiscal 4265841
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@just.ro
Telefon: +40 372041115
Fax: +40 372041114

Internet-Adresse: www.just.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020