Dienstleistungen - 237772-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Architekturentwurf

2020/S 099-237772

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_94215096
Postanschrift: Váci út 45.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1134
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Wagner József Balázs
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nif.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tervezés – Körmend (M80) – Szombathely – Zanat kelet (M86)

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001233692019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tervezési szerződés az M86 autóút Körmend (M80) – Szombathely – Zanat kelet (M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére, továbbá az építési engedély megszerzésére.

A felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII. törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet: SZGYR.; 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet: KTVTR.;

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési Dokumentumok: KD; Tervezési szerződés: TSZ; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, Műszaki Leírás: ML. eng.: engedélyezési, tervdok.: tervdokumentáció

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 946 000 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
71356400 Technische Planungsleistungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

AK székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Útkategória: K.II. tervezési o., Tervezési sebesség: 110 km/h, Domborzati viszony: B; Forgalmi sávok száma: 2 x 2 sáv. Teljes tervezendő gyorsforgalmi úthossz egybefüggő cca. 26,0 km, új nyomvonalon, fizikai elválasztással.

A nyomvonal a tervezett M80–M86 és a 8 és 86 sz. főutak által határolt csomópontjából indul, figyelembe véve a 2013.11. hóban forgalomba helyezett 2x2 sávos szakasz (53,0–57,0 kmsz. között) esetleges felhasználását.

Feladatok: tanulmányterv, EVD, KHT, Natura2000 hatásbecslés (döntéselőkészítő tanulmány), a fentiek alapján engedélyezési tervdok. teljeskörű elkészítése, az építési és kapcsolódó engedélyek megszerzése. A tervezendő szakasz csatlakozik a Körmend M80-M86 és a 8 és 86 sz. főutak csomóponthoz, végpontja Szombathely (Zanat térsége) az M86 autóút.

Új M86 autóút tervezésénél biztosítani szükséges a 86. sz. és a 87. sz. főutak nyomvonalának folytonosságát.

Sorokpolány térségében csomópontot szükséges létesíteni, Sorokpolány tehermentesítése érdekében – a csomóponthoz kapcsolódóan – 2x1 sávos elkerülő út tervezése is tárgyi projekt része, kapcsolódva a meglévő 8704. jelű összekötő úthoz. A szakasz végcsomópontjainak megfelelő kialakítása érdekében figyelemmel kell lenni a további tervezett (távlati) és folyamatban levő fejlesztésekre: É-on a Szombathely–Kőszeg közötti közúti kapcsolat, a 87–89. számú főút Szombathely hiányzó ÉK-i elkerülő szakasz fejlesztése, D-en az M80 autóút Körmend-Szentgotthárd-Rábafüzes országhatár, az M76 autóút Zalaegerszeg–Körmend közötti szakasz fejlesztése.

Mennyiség:

Ny-Dunántúl magas szintű közúti kapcsolatainak vizsgálati dokumentáció (masterplan) feldolgozása és a következtetések levonása,

Tanulmányterv, Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) valamint kapcsolódó munkarészek elkészítése,

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), Környezeti Hatástanulmány, Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció (KHT/KHV) készítése (környezeti és természetvédelmi kockázat vizsgálata), NATURA 2000 hatásbecslés készítése,

Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD I.) a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv készíti el; az ERD megszerzésével kapcsolatos feladat azonban a tervező feladata.

Érintett települések településrendezési tervdok. módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

Csomóponti kialakítások terv., különös tekintettel az M80–M86-8 sz. főút – 86. sz. főút csatlakozásra és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

Eng.-i tervdok. készítése,

Építési eng. megszerzése (magasép. eng. kivételével),

Komplex pihenőhely, egyszerű pihenőhely létesítésének vizsgálata, útépítési, közműépítési és magasép. eng. tervdok.-jának az elkészítése

Fix- vagy több hatóság ellenőrzését biztosító mobil mérőállomás és tengelysúlymérő állomás elhelyezésének vizsgálata, hatósági, üzemeltetői egyeztetések lefolytatása, útépítési, közműép. és magasép. engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítése,

Az önvezető járművek közlekedéséhez alkalmas infrastruktúra kiépítésének vizsgálata, tervezése, eng. tervdok. elkészítése.

Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi eng. megszerzése,

Jóváhagyott tervi anyaggal (eng. terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolg. nyilatkozatok beszerzése,

Az eng. tervdok. javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi létesítési, környezetvéd.).

Komplex pihenőhely(ek) és/vagy egyszerű pihenőhely(ek) tervdok. eng. való benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel.

Vasúti, közúti, vízfolyás keresztezése külön szinten, műtárgy (híd) megvalósításával. A gyorsforgalmi út esetében az országos és gyorsforgalmi közúthálózat kapcsolatrendsz. vizsg.: a funkció és hálózati szintű vizsgálat, annak összehangolása alapvető tervezői feladat. Részletes tervezői feladatok: ML-ben.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. A felhívás III.1.3) M.2.2) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. A felhívás III.1.3) M.2.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 5. A felhívás III.1.3) M.2.4) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap, egész hónapban megadva) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.1.6) Indok: A részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges, egységes döntési pontok meghatározásának, ill. a gyorsforgalmi szakasz műszaki szempontból egységes hálózati rendszerének kialakítása érdekében. II.2.5) Felolvasólapon a tervezői díj és a szerzői jog ellenértéke díjelemek összértékét kell feltüntetni. AT-nek kereskedelmi ajánlatát a fentiek szerinti bontásban kell benyújtania.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 224-549862
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Tervezés – Körmend (M80) – Szombathely – Zanat kelet (M86)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_11752336
Postanschrift: Gyarmat utca 30.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1145
Land: Ungarn
E-Mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_69479771
Postanschrift: Lövőház utca 37.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1024
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550

Internet-Adresse: http://www.fomterv.hu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_33214120
Postanschrift: Kassák Lajos utca 81.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1134
Land: Ungarn
E-Mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178

Internet-Adresse: http://www.specialterv.hu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 946 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

ÉRD - Régészeti dokumentáció - közúti biztonsági hatásvizsgálat - KIIT - Környezeti hatásvizsgálat - Natura2000

Hatásbecslés - műtárgyak tanulmánya - geotechnikai szakvélemény és mellékletei - környezetvédelmi munkálatokkal kapcsolatos

Tervezési feladatok (EVD) - (felszín alatti víz védelme, hulladékgazdálkodás - tájvédelem - levegőtisztaság védelem, zaj- és

Rezgésvédelem. Összegezés VI.1.10) pont

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Az eljárás eredményesen zárult.

Az eljárásban nem volt rész-ajánlattételi lehetőség.

Az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

A nyertes közös ajánlattevők adószámai: 12602908-2-42; 13842217-2-41;

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30., 12602908-2-42) – FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37., 13842217-2-41) – Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81., 11901486-2-41) Közös Ajánlattevők (Vezető tag: TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.),

— UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7–13., 10554885-2-43),

— RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1089 Budapest, Villám u. 13., 10624672-2-42).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020