Dienstleistungen - 237814-2020

22/05/2020    S99

Polen-Jeżów Sudecki: Müllsammlung

2020/S 099-237814

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jeżów Sudecki
Nationale Identifikationsnummer: ZP.271.2.2020
Postanschrift: ul. Długa 63
Ort: Jeżów Sudecki
NUTS-Code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postleitzahl: 58-521
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Poznańska Małgorzata, Burchacki Radosław
E-Mail: inwestycje@jezowsudecki.pl
Telefon: +48 757132254
Fax: +48 757132254

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.jezowsudecki.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Jeżów Sudecki

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511300 Müllsammlung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. systematyczny odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, pojemnikach i kontenerach, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, bezpośrednio z:

1) nieruchomości zamieszkałych,

2) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3) nieruchomości „mieszanych” (w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne),

4) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

5) ogrodów działkowych,

6) cmentarzy;

2. zabezpieczenie (na koszt Wykonawcy w ramach oferty) worków do selektywnej zbiórki dla frakcji:...

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 381 400.00 PLN / höchstes Angebot: 2 381 400.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Jeżów Sudecki, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Jeżów Sudecki od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. systematyczny odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, pojemnikach i kontenerach, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, bezpośrednio z:

1) nieruchomości zamieszkałych,

2) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3) nieruchomości „mieszanych” (w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne),

4) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

5) ogrodów działkowych,

6) cmentarzy;

2. zabezpieczenie (na koszt Wykonawcy w ramach oferty) worków do selektywnej zbiórki dla frakcji:

1) papier i tektura – worki w kolorze niebieskim,

2) szkło białe i kolorowe – worki w kolorze zielonym,

3) metal i tworzywa sztuczne – worki w kolorze żółtym,

4) odpady ulegające biodegradacji – worki w kolorze brązowym;

2a. przewidywana ilość worków na okres umowy:

1) worki na papier 50 000 szt.,

2) worki na szkło 50 000 szt.,

3) worki na metale i tworzywa sztuczne 200 000 szt.,

4) worki na bio 120 000 szt.

Przewidywana ilość łącznie 420 000 sztuk. Wykonawca prowadzi ewidencję wydawanych worków i podaje wydaną ilość poszczególnych frakcji w miesięcznym protokole wykonania usług;

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania nieodpłatnie (w ramach ceny podanej w ofercie) właścicielom nieruchomości objętych systemem, worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne/metal, bio, po odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość lub przy pojemniku na odpady komunalne zmieszane, nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków przy czym worki muszą spełniać następujące parametry:

— materiał: folia polietylenowa LDPE,

— pojemność 0,12 m3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 050-118924
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Jeżów Sudecki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „Com-d” sp. z o.o.
Postanschrift: Poniatowskiego 25
Ort: Jawor
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 59-400
Land: Polen
E-Mail: kontakt@com-d.pl

Internet-Adresse: www.jezowsudecki.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 638 333.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 2 381 400.00 PLN / höchstes Angebot: 2 381 400.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020