Dienstleistungen - 237889-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Puławy: Unkrautjäten

2020/S 099-237889

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Postanschrift: ul. Składowa 1a
Ort: Puławy
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska, Marcin Pękala
E-Mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Telefon: +48 818863163
Fax: +48 818864103

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zdw.bip.lubelskie.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zdw.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi koszenia traw i chwastów z pasów drogowych na terenie RDW w Puławach

Referenznummer der Bekanntmachung: R6.ST.3721.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77312000 Unkrautjäten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie podzielone jest na zadania:

— zad. 1: drogi nr: 738, 741, 743, 801, 845, 874 (odc.: Zarzecze–Puławy),

— zad. 2: drogi nr: 824 (odc.: Puławy – Opole Lubelskie), 826, 830, 832, 860,

— zad. 3: drogi nr: 824 (odc.: Żyrzyn–Puławy), 874 (odc.: Puławy – węzeł S12 w m. Jastków),

— zad. 4: droga nr 747,

— zad. 5: drogi nr: 755, 759, 824 (odc.: Opole Lubelskie – Annopol), 825, 854, 855, 857,

— zad. 6: dawna DK nr 17,

— zad. 7: drogi nr: 801, 824, 851, 874 (na terenie m. Puławy i Góra Puławska),

— zad. 8: drogi nr: 826, 830 (na terenie m. Nałęczów),

— zad. 9: drogi nr: 801, 831 (na terenie m. Dęblin),

— zad. 10: dawna DK 17 (na terenie m. Ryki),

— zad. 11: droga nr: 874 (na terenie m.: Końskowola, Kurów, Markuszów, Zagrody, Garbów).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 537 915.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 738, 741, 743, 801, 845, 874 (odc.: Zarzecze–Puławy)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Drogi nr: 738, 741, 743, 801, 845, 874 (odc.: Zarzecze–Puławy)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Powierzchnie koszenia

Łącznie: 634 852,00 m2 (63,49 ha); opcja: 25,82 ha:

— droga nr 738: 85 128,00 m2 (8,51 ha); opcja: 3,80 ha,

— droga nr 741: 21 110,00 m2 (2,11 ha); opcja: 1,72 ha,

— droga nr 743: 59 840,00 m2 (5,98 ha); opcja: 3,37 ha,

— droga nr 801: 366 890,00 m2 (36,69 ha); opcja: 12,18 ha,

— droga nr 845: 15 608,00 m2 (1,56 ha); opcja: 1,02 ha,

— droga nr 874: 86 276,00 m2 (8,63 ha); opcja: 3,72 ha.

2) Krotność koszeń:

a. zamówienie podstawowe: 2 razy na całej szerokości pasa;

b. opcja: 1 raz na szerokości maksymalnie 2,5 m.

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

4. Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia na wybranych odcinkach dróg na łącznej powierzchni 25,82 ha.

Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci I i II koszenie, natomiast koszenie III może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o potrzebie wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.

Obliczenie wynagrodzenia za usługi objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 824 (odc.: Puławy – Opole Lubelskie), 826, 830, 832, 860

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Drogi nr: 824 (odc.: Puławy – Opole Lubelskie), 826, 830, 832, 860

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnie koszenia

Łącznie: 633 927,50 m2 (63,39 ha); opcja: 35,07 ha:

— droga nr 824: 228 615,00 m2 (22,86 ha); opcja: 12,69 ha,

— droga nr 826: 84 330,00 m2 (8,43 ha); opcja: 4,22 ha,

— droga nr 830: 190 262,00 m2 (19,03 ha); opcja: 8,30 ha,

— droga nr 832: 112 720,50 m2 (11,27 ha); opcja: 8,67 ha,

— droga nr 860: 18 000,00 m2 (1,80 ha); opcja: 1,20 ha.

2) Krotność koszeń:

a. zamówienie podstawowe: 2 razy na całej szerokości pasa;

b. opcja: 1 raz na szerokości maksymalnie 2,5 m.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia na wybranych odcinkach dróg na łącznej powierzchni 35,07 ha.

Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci I i II koszenie, natomiast koszenie III może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o potrzebie wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.

Obliczenie wynagrodzenia za usługi objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 824 (odc.: Żyrzyn–Puławy), 874 (odc.: Puławy – węzeł S12 w m. Jastków)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Drogi nr: 824 (odc.: Żyrzyn–Puławy), 874 (odc.: Puławy – węzeł S12 w m. Jastków)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnie koszenia

Łącznie: 411 945,00 m2 (41,19 ha); opcja: 13,88 ha:

— droga nr 824: 120 309,00 m2 (12,03 ha); opcja: 4,45 ha,

— droga nr 874: 291 636,00 m2 (29,16 ha); opcja: 9,43 ha.

2) Krotność koszeń:

a. zamówienie podstawowe: 2 razy na całej szerokości pasa;

b. opcja: 1 raz na szerokości maksymalnie 2,5 m.

1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

2. Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia na wybranych odcinkach dróg na łącznej powierzchni 13,88 ha.

Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci I i II koszenie, natomiast koszenie III może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o potrzebie wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.

Obliczenie wynagrodzenia za usługi objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Droga nr 747

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Droga nr 747

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnia koszenia: 588 060,00 m2 (58,81 ha); opcja: 11,70 ha.

2) Krotność koszeń:

a. zamówienie podstawowe: 2 razy na całej szerokości pasa;

b. opcja: 1 raz na szerokości maksymalnie 2,5 m.

1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

2. Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia na wybranych odcinkach dróg na łącznej powierzchni 17,70 ha.

Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci I i II koszenie, natomiast koszenie III może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o potrzebie wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.

Obliczenie wynagrodzenia za usługi objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 5: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 755, 759, 824 (odc.: Opole Lubelskie – Annopol), 825, 854, 855, 857

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Drogi nr: 755, 759, 824 (odc.: Opole Lubelskie – Annopol), 825, 854, 855, 857

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnie koszenia

Łącznie: 762 251,50 m2 (76,23 ha); opcja: 41,39 ha:

— droga nr 755: 27 825,00 m2 (2,78 ha); opcja: 2,13 ha,

— droga nr 759: 18 608,50 m2 (1,86 ha); opcja: 1,59 ha,

— droga nr 824: 321 486,00 m2 (32,15 ha); opcja: 15,99 ha,

— droga nr 825: 79 110,00 m2 (7,91 ha); opcja: 4,49 ha,

— droga nr 854: 129 984,00 m2 (13,00 ha); opcja: 6,93 ha,

— droga nr 855: 106 765,00 m2 (10,68 ha); opcja: 5,47 ha,

— droga nr 857: 78 473,00 m2 (7,85 ha); opcja: 4,79 ha.

Krotność koszeń:

a. zamówienie podstawowe: 2 razy na całej szerokości pasa;

b. opcja: 1 raz na szerokości maksymalnie 2,5 m.

1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

2. Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia na wybranych odcinkach dróg na łącznej powierzchni 41,39 ha.

Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci I i II koszenie, natomiast koszenie III może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o potrzebie wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.

Obliczenie wynagrodzenia za usługi objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 6: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Dawna DK nr 17

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Dawna DK 17

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnia koszenia: 369 091,00 m2 (36,91 ha); opcja: 13,67 ha.

Krotność koszeń:

a. zamówienie podstawowe: 2 razy na całej szerokości pasa;

b. opcja: 1 raz na szerokości maksymalnie 2,5 m.

1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

2. Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia na wybranych odcinkach dróg na łącznej powierzchni 13,67 ha.

Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci I i II koszenie, natomiast koszenie III może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich (lub jego Zastępcy) o potrzebie wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.

Obliczenie wynagrodzenia za usługi objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 7: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 801, 824, 851, 874 (na terenie m. Puławy i Góra Puławska)

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Drogi nr: 801, 824, 851, 874 (na terenie m. Puławy i Góra Puławska)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnie koszenia

Łącznie: 126 135,00 m2 (1 261,35 ar):

• Puławy:

— droga nr 801 (ul. Dęblińska): 15 528,00 m2 (155,28 ar),

— droga nr 824 (ul.: Żyrzyńska, Partyzantów, Zielona, Kazimierska, Włostowicka): 48 166,30 m2 (481,66 ar),

— droga nr 851 (ul. Składowa): 2 532,00 m2 (25,32 ar),

— droga nr 874 (ul.: Centralna, Piłsudskiego, Lubelska): 54 008,00 m2 (540,09 ar),

• Góra Puławska:

— droga nr 874 (ul. Radomska): 5 900,00 m2 (59,00 ar).

Krotność koszeń: 6 razy na całej szerokości pasa.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 8: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 826, 830 (na terenie m. Nałęczów)

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Drogi nr: 826, 830 (na terenie m. Nałęczów)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnie koszenia

Łącznie: 20 841,00 m2 (208,41 ar):

— droga nr 826 (ul. Kolejowa): 9 887,00 m2 (198,87 ar),

— droga nr 830 (ul.: Bochotnica, Charz A): 10 954,00 m2 (109,54 ar).

Krotność koszeń: 6 razy na całej szerokości pasa.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 9: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 801, 831 (na terenie m. Dęblin)

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Drogi nr: 801, 831 (na terenie m. Dęblin)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnie koszenia

Łącznie: 53 633,00 m2 (536,33 ar):

— droga nr 801 (ul.: Stężycka, wiadukt, Podchorążych): 50 587,00 m2 (505,87 ar),

— droga nr 831 (ul. Wiślana): 13 046,00 m2 (130,46 ar).

Krotność koszeń: 6 razy na całej szerokości pasa.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 10: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Dawna DK nr 17 (na terenie m. Ryki)

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Dawna DK nr 17 (na terenie m. Ryki)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnia koszenia: 39 287,00 m2 (392,87 ar).

Krotność koszeń: 6 razy na całej szerokości pasa.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 11: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Droga nr 874 (na terenie m.: Końskowola, Kurów, Markuszów, Zagrody, Garbów)

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Droga nr 874 (na terenie m.: Końskowola, Kurów, Markuszów, Zagrody, Garbów)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Powierzchnie koszenia

Łącznie: 91 214,30 m2 (912,14 ar):

— droga nr 874 (Końskowola): 22 125,80 m2 (221,26 ar),

— droga nr 874 (Kurów): 27 468,50 m2 (274,69 ar),

— droga nr 874 (Markuszów): 17 511,00 m2 (175,11 ar),

— droga nr 874 (Zagrody): 19 756,00 m2 (197,56 ar),

— droga nr 874 (Garbów): 14 353,00 m2 (143,53 ar).

Krotność koszeń: 3 razy na całej szerokości pasa.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac, w sposób gwarantujący należytą jakość.

Zakres usług obejmuje wykoszenie na całej szerokości pasa drogowego traw, chwastów, samosiewów i usunięcie odrostów drzew i krzewów wraz z ich uprzątnięciem. Lokalizację i orientacyjne szerokości koszeń określa przedmiar, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 046-108830
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 738, 741, 743, 801, 845, 874 (odc.: Zarzecze–Puławy)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Carzoni Izabela Seweryn
Postanschrift: ul. Witosa 10A
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 152 800.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 114 282.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 824 (odc.: Puławy – Opole Lubelskie), 826, 830, 832, 860

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 824 (odc.: Żyrzyn–Puławy), 874 (odc.: Puławy – węzeł S12 w m. Jastków)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Krzysztof Wolski
Postanschrift: Parafianka 37
Ort: Żyrzyn
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-103
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 86 056.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 70 023.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Droga nr 747

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Azalia Anna Smołecka
Postanschrift: Podlesie, ul. Podleska 75
Ort: Kraśnik
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 23-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 080 856.66 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 103 369.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 5: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 755, 759, 824 (odc.: Opole Lubelskie – Annopol), 825, 854, 855, 857

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Melbud Marcin Mazurek
Postanschrift: Chwałowice 285
Ort: Radomyśl nad Sanem
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 37-455
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 168.56 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 137 214.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 6: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Dawna DK nr 17

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Krzysztof Wolski
Postanschrift: Parafianka 37
Ort: Żyrzyn
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-103
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 79 109.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 62 747.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 7: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 801, 824, 851, 874 (na terenie m. Puławy i Góra Puławska)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 8: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 826, 830 (na terenie m. Nałęczów)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa Piotr Rutkowski
Postanschrift: Okale 1A
Ort: Kazimierz Dolny
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-120
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 11 191.62 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 254.14 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 9: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Drogi nr: 801, 831 (na terenie m. Dęblin)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Krzysztof Wolski
Postanschrift: Parafianka 37
Ort: Żyrzyn
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-103
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 111.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 22 525.86 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 10: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Dawna DK nr 17 (na terenie m. Ryki)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Krzysztof Wolski
Postanschrift: Parafianka 37
Ort: Żyrzyn
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-103
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 859.57 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 500.54 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 11: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych. Droga nr 874 (na terenie m.: Końskowola, Kurów, Markuszów, Zagrody, Garbów)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020