Tjenesteydelser - 238016-2022

Submission deadline has been amended by:  313979-2022
04/05/2022    S87

Danmark-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2022/S 087-238016

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Aycin Akcin Lykke-Hansen
E-mail: aakn@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=328371&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=328371&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vedligehold af Stærkstrømsanlæg

Sagsnr.: 2020-23017
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Banedanmark har ansvaret for system, drift og vedligehold af stærkstrømsanlæg. Med denne rammeaftale skal vedligeholdelsen dvs. norm-, tilstand- og fejlretningsopgaver indenfor stærkstrømsområdet omhandlende 9 anlægstyper udbydes.

Banedanmark udbyder derfor fire (4) delaftaler, som omfatter vedligeholdelsesopgaver, dvs. norm-, fejlretning- og tilstandsopgaver indenfor følgende 9 anlægstyper:

1. Ventilationsanlæg

2. Køleanlæg

3. Pumper

4. Brandsikring

5. Belysning

6. UPS- & batterianlæg

7. Generatorer

8. El-tavler

9. Fremmednetstik

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 310 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vedligehold af Stærkstrømsanlæg - Nord- og Midtjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark har ansvaret for system, drift og vedligehold af stærkstrømsanlæg. Med denne rammeaftale skal vedligeholdelsen dvs. norm-, tilstand- og fejlretningsopgaver indenfor stærkstrømsområdet omhandlende 9 anlægstyper udbydes.

Banedanmark udbyder derfor fire (4) delaftaler, som omfatter vedligeholdelsesopgaver, dvs. norm-, fejlretning- og tilstandsopgaver indenfor følgende 9 anlægstyper:

1. Ventilationsanlæg

2. Køleanlæg

3. Pumper

4. Brandsikring

5. Belysning

6. UPS- & batterianlæg

7. Generatorer

8. El-tavler

9. Fremmednetstik

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 58 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan med et varsel på tre (3) måneder inden delaftalernes ophør forlænges med 3 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra driftsstart af delaftalen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med delaftalen opstart være en mobiliseringsfase.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vedligehold af Stærkstrømsanlæg - Sydjylland og Fyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45312100 Installation af brandalarmsystem
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark har ansvaret for system, drift og vedligehold af stærkstrømsanlæg. Med denne rammeaftale skal vedligeholdelsen dvs. norm-, tilstand- og fejlretningsopgaver indenfor stærkstrømsområdet omhandlende 9 anlægstyper udbydes.

Banedanmark udbyder derfor fire (4) delaftaler, som omfatter vedligeholdelsesopgaver, dvs. norm-, fejlretning- og tilstandsopgaver indenfor følgende 9 anlægstyper:

1. Ventilationsanlæg

2. Køleanlæg

3. Pumper

4. Brandsikring

5. Belysning

6. UPS- & batterianlæg

7. Generatorer

8. El-tavler

9. Fremmednetstik

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan med et varsel på tre (3) måneder inden delaftalernes ophør forlænges med 3 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra driftsstart af delaftalen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med delaftalen opstart være en mobiliseringsfase.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vedligehold af Stærkstrømsanlæg - Hovedstaden

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark har ansvaret for system, drift og vedligehold af stærkstrømsanlæg. Med denne rammeaftale skal vedligeholdelsen dvs. norm-, tilstand- og fejlretningsopgaver indenfor stærkstrømsområdet omhandlende 9 anlægstyper udbydes.

Banedanmark udbyder derfor fire (4) delaftaler, som omfatter vedligeholdelsesopgaver, dvs. norm-, fejlretning- og tilstandsopgaver indenfor følgende 9 anlægstyper:

1. Ventilationsanlæg

2. Køleanlæg

3. Pumper

4. Brandsikring

5. Belysning

6. UPS- & batterianlæg

7. Generatorer

8. El-tavler

9. Fremmednetstik

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan med et varsel på tre (3) måneder inden delaftalernes ophør forlænges med 3 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra driftsstart af delaftalen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med delaftalen opstart være en mobiliseringsfase.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vedligehold af Stærkstrømsanlæg - Sjælland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark har ansvaret for system, drift og vedligehold af stærkstrømsanlæg. Med denne rammeaftale skal vedligeholdelsen dvs. norm-, tilstand- og fejlretningsopgaver indenfor stærkstrømsområdet omhandlende 9 anlægstyper udbydes.

Banedanmark udbyder derfor fire (4) delaftaler, som omfatter vedligeholdelsesopgaver, dvs. norm-, fejlretning- og tilstandsopgaver indenfor følgende 9 anlægstyper:

1. Ventilationsanlæg

2. Køleanlæg

3. Pumper

4. Brandsikring

5. Belysning

6. UPS- & batterianlæg

7. Generatorer

8. El-tavler

9. Fremmednetstik

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 94 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan med et varsel på tre (3) måneder inden delaftalernes ophør forlænges med 3 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra driftsstart af delaftalen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med delaftalen opstart være en mobiliseringsfase.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgivers egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

• Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være positiv.

Når Banedanmark forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

• Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammen-slutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver

af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Tilbudsgiver skal påvise erfaring på udførelse af stærkstrømsfaglige opgaver i et jernbanefagligt miljø samt udførelse af akut fejlretning med sammenlignelige responstider.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

• Kort beskrivelse af opgaven, kontraktbeløb, start- og slutdato, navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der kræves:

• Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med minimum 1 reference på udførelse af stærkstrømsfaglige opgaver i et jernbanefagligt miljø indenfor de seneste 3 år, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4.

• Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med minimum 1 reference på udførelse af akut fejlretning med sammenlignelige responstider indenfor de seneste 3 år, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4.

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen skal Tilbudsgiver levere en liste over de betydeligste leverancer af den anførte type jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4, der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende el-autorisation:

• Tilbudsgiver skal være registreret i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister som autoriseret elinstallatørvirksomhed.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af Rammeaftalen kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om tilbudsgivers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5): Rammeaftalernes samlede anslåede værdi af de ydelser, der kan leveres i henhold til rammeaftalerne, er DKK 310.000.000. Ordregivers skøn over rammeaftalernes anslåede værdi er baseret på historisk forbrug og estimat for fremtidige behov.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalerne, udgør DKK 341.000.000.

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalerne, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige delaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalernes løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalerne, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalerne, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalerne. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalerne vil være de tilbudte priser samt det fremtidige behov.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalerne, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

Der vil den 17. maj 2022 kl. 09.00 blive afholdt besigtigelse på adressen Banedanmark, Ringsted Station, Godsbanevej 2, 4100 Ringsted. Af hensyn til den praktiske planlægning af besigtigelsen bedes interesserede senest den 12. maj 2022 kl. 12.00 tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning via det elektroniske udbudssystem. Der kan maksimalt deltage to (2) personer pr. tilbudsgiver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2022