Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 238075-2019

TITitelDanmark-Glostrup: Virksomhed i forbindelse med dyr
NDDokumentnummer238075-2019
PDPublikationsdato22/05/2019
OJEUT S98
TWStedGLOSTRUP
AUMyndighedens navnFødevarestyrelsen (62534516)
OLOriginalsprogDA
HDHeadingTjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
CYLandDK
AAMyndighedstype1 - Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan
HAEU Institution-
DSDokument sendt21/05/2019
NCKontrakt4 - Tjenesteydelser
PRUdbudsformV - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
TDDokumenttypeV - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
RPForordning5 - Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
TYType bud9 - Finder ikke anvendelse
ACTildelingskriterier1 - Den laveste pris
PCCPV-kode77400000 - Virksomhed i forbindelse med dyr
RCNUTS-kodeDK
DK0
IAInternetadresse (URL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
DIJuridisk grundlagDirektiv om offentlige udbud 2014/24/EU