Tjenesteydelser - 238142-2019

22/05/2019    S98    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Fredericia: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2019/S 098-238142

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Janne Dissing Nikolajsen
Telefon: +45 72106947
E-mail: janne.dissing@fredericia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f10288d2-b2ad-46cb-82cd-3ceee1b99e72/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f10288d2-b2ad-46cb-82cd-3ceee1b99e72/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f10288d2-b2ad-46cb-82cd-3ceee1b99e72/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f10288d2-b2ad-46cb-82cd-3ceee1b99e72/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

- Tilbudsgiver må ikke have en forfalden ubetalt gæld til det offentlige på over 100 000 DKK,

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en årlig omsætning på minimum 500 000 DKK indenfor levering af de af udbuddet omfattede ydelser (tøjvask til borgere i eget hjem),

- Tilbudsgiver skal ifølge årsregnskabet have et positivt resultat efter skat, når resultatet for de seneste 3 års lægges sammen. Et evt. negativt resultat for det seneste regnskabsår, må ikke udgøre mere end 20% af seneste opgjorte egenkapital,

- Forsikringsdækning med dækningssummer på 2 000 000 DKK for personskade og 5 000 000 DKK for tingsskade pr. skade/år, jf. udkast til kontrakt.

Dokumentation for forsikringsdækning, herunder kvittering for at forsikringen er betalt, skal forevises senest ved kontraktunderskrivelse, men kan også vedlægges tilbuddet,

- Referenceliste med minimum 3 tilsvarende opgaver (tøjvask til borgere i eget hjem) udført indenfor de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019