Supplies - 238257-2020

22/05/2020    S99    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Katowice: Oxygen administration unit

2020/S 099-238257

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327161465

Internet address(es):

Main address: www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Postal address: ul. Karolinki 1
Town: Katowice
NUTS code: PL22A
Postal code: 40-467
Country: Poland
Contact person: Iwona Mieszczanin
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl

Internet address(es):

Main address: http://www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://efo.coig.biz
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 285-11

Reference number: 702000360
II.1.2)Main CPV code
33157800
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadania nr 1 - 18

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

1 STOJAK DO KONSERWACJI PRZEGLĄDU I PRZECHOWYWANIA APARATÓW TLENOWYCH PSS BG 4 OBROTOWY 360ST REGULOWANY KĄT NACHYLENIA APARAT ODECHOWY 64,00 szt.

2 WOREK ODDECHOWY 480H APARAT UCIECZKOWY AU-9L 59,00 szt.

3 WOREK 116J1K APARAT TLENOWY W-70G 153,00 szt.

4 URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO SAT-2M 290 APARAT TLENOWY W-70 39,00 szt.

5 POCHŁANIACZ DWUTLENKU WĘGLA CO2 9X18X28 1XRAZOWEGO UŻYTKU 3-9-0/3 CZAS OCHRONNEGO DZIAŁANIA 4 GODZ. APARAT TLENOWY ROBOCZY W-70 FASER 2 330,00 szt.

6 TAŚMA NOŚNA Z POPRZECZKĄ 825L/2 APARAT UCIECZKOWY SR-60 270,00 szt.

7 BUTLA TLENOWA KOMPOZYTOWA Z ZAWOREM G 3/4 200BAR POJ. 2,0L B10222 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 126,00 szt.

8 PAS NOŚNY KPL. R34152 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 24,00 szt.

9 TORBA ODDECHOWA R33125 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP BG4 PLUS 67,00 szt.

10 OBUDOWA-POKRYWA NOŚNA BG4 R34150 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 13,00 szt.

11 POKRYWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO R34179=R34702 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 16,00 szt.

12 BODYGUARD II Z WĘŻEM R34230 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 16,00 szt.

13 POCHŁANIACZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU SZARY R34277 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 60,00 szt.

14 ZAWÓR MINIMUM BG4 R34330 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 31,00 szt.

15 POCHŁANIACZ CO2 R34360 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 225,00 szt.

16 RURKA KONEKTORA 3338927 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT PŁUCNY P 1 510,00 szt.

17 BUTLA KOMPOZYTOWA 6,8L 300 BAR 3353733 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 22,00 szt.

18 MANOMETR 3355930=3355988 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 15,00 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 19 pozycje nr 1 - 60

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

1 DŁAWIK BUTLI 219B1/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 169,000 szt.

2 KORPUS 41-0-1/2 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 13,000 szt.

3 ZESPÓŁ WRZECIONA GÓRNEGO 41-0-9K/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 258,000 szt.

4 WRZECIONO DŁUGIE KPL. BUTLI Z-5A 219A5K/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 117,000 szt.

5 WRZECIONO KOMPLETNE 703A13K ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 17,000 szt.

6 URZĄDZENIE DO PODAWANIA TLENU Z BUTLĄ UPT-1 487 2,000 szt.

7 URZĄDZENIE DO PODAWANIA TLENU BEZ BUTLI UPT-1 487*B 11,000 szt.

8 USZCZELKA 11,7/7,8X2 41-0-10/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 1 270,000 szt.

9 USZCZELKA Q 24 41-0-17/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 655,000 szt.

10 POKRYWA KPL. 480A34K APARAT UCIECZKOWY AU-9L 40,000 szt.

11 WRZECIONO DŁUGIE KPL BUTLI Z-5A 219B2K/1 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 360,000 szt.

12 ZAWÓR TLENOWY ZT-20W 982D1K BUTLA TLENOWA 2,0L FASER 28,000 szt.

13 PŁYTKA MIKOWA A232F6/2 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 100,000 szt.

14 WRZECIONO 232B6 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 130,000 szt.

15 ZESPÓŁ WRZECIONA DOLNEGO 41-0-5K ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 163,000 szt.

16 KÓŁKO RĘCZNE 41-0-21K/2 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 65,000 szt.

17 DŁAWIK 41-0-2 ZAWÓR METALOWY BUTLI TLENOWEJ 160,000 szt.

18 PAS NOŚNY KPL. 480A16K/1 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 30,000 szt.

19 SPÓD TORNISTRA KPL. 480A36K APARAT UCIECZKOWY AU-9L 40,000 szt.

20 KOMORA WYDECHOWA 116H/1 APARAT TLENOWY W-70G 8,000 szt.

21 WKRĘTKA 116E55 APARAT TLENOWY W-70G 265,000 szt.

22 WĄŻ GUMOWY FAŁDOWANY C6 116H6 APARAT TLENOWY W-70 33,000 szt.

23 WOREK KPL 116J APARAT TLENOWY W-70G 22,000 szt.

24 PAS PLECOWY 116S17K/1 APARAT TLENOWY W-70G 95,000 szt.

25 PRZEWÓD ODDECHOWY 480G/1 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 60,000 szt.

26 ZAWÓR UPUSTOWY 480F/1 APARAT UCIECZKOWY AU-9L 66,000 szt.

27 USZCZELKA 116P7 APARAT TLENOWY W-70G 850,000 szt.

28 ŚRUBA ŁĄCZNIKA KPL 116P11K APARAT TLENOWY W-70G 105,000 szt.

29 PODUSZKA IZOLACYJNA 116R APARAT TLENOWY W-70G 35,000 szt.

30 WĄŻ GUMOWY FAŁDOWANY C-63 Q 26 116P17 APARAT TLENOWY W-70G 68,000 szt.

31 WĄŻ GUMOWY FAŁDOWANY C-19 Q 26 116P15 APARAT TLENOWY W-70G 53,000 szt.

32 WĄŻ GUMOWY FAŁDOWANY C-43 Q 22 116P16 APARAT TLENOWY W-70G 55,000 szt.

33 PAS ALPEJSKI 116S30K APARAT TLENOWY W-70G 85,000 szt.

34 POKRYWA TORNISTRA KPL 116B/2 APARAT TLENOWY W-70G 2,000 szt.

35 OBEJMA DOLNA 116A9K APARAT TLENOWY W-70G 52,000 szt.

36 OBEJMA GÓRNA 116A7K APARAT TLENOWY W-70G 62,000 szt.

37 WKRĘT M4X6 MS 116E39 APARAT TLENOWY W-70G 410,000 szt.

38 ZAWÓR REDUKCYJNO-DAWKUJĄCY KPL 116E/2+116F/2 APARAT TLENOWY W-70G 10,000 szt.

39 ŁOŻE POCHŁANIACZA 116C/1 APARAT TLENOWY W-70G 16,000 szt.

40 WKRĘT M5 116E53 APARAT TLENOWY W-70G 385,000 szt.

41 PODKŁADKA 116E41 APARAT TLENOWY W-70G 315,000 szt.

42 PRZEWÓD ODDECHOWY 116P/1 APARAT TLENOWY W-70G 16,000 szt.

43 PRZEWÓD DODAWCZY 116M/2 APARAT TLENOWY W-70G 30,000 szt.

44 PRZEWÓD Z MANOMETREM 116NC APARAT TLENOWY W-70G 33,000 szt.

45 PRZEWÓD MANOMETRU 116NC1K APARAT TLENOWY W-70G 40,000 szt.

46 PASEK KARABIŃCZYKOWY 116S28K/1 APARAT TLENOWY W-70G 185,000 szt.

47 PŁETWA 116A27/1 APARAT TLENOWY W-70P 60,000 szt.

48 MANOMETR M-40-R-4/0-30MPA IP-50 DO TLENU FA-0042 APARAT TLENOWY W-70G 210,000 szt.

49 MANOMETR M-40-T-4/0-30MPA IP-50 DO TLENU FA-0038 APARAT TLENOWY AU9E 25,000 szt.

50 POCHŁANIACZ DWUTLENKU WĘGLA CO2 ĆWICZEBNY IU-824/00 CZAS DZIAŁANIA OCHRONNEGO 2 GODZ. APARAT TLENOWY ROBOCZY W-70 FASER 5,000 szt.

51 PLOMBA OŁOWIANA BN-89/8511-15 FA-0022 APARAT TLENOWY W-70G 5 115,000 szt.

52 KOMPLET USZCZELEK ZAPASOWYCH 116Z1K APARAT TLENOWY W-70G 80,000 szt.

53 PASEK KARABIŃCZYKOWY 20-14-0 APARAT TLENOWY W-70 90,000 szt.

54 TORNISTER KPL. 116AA+116AB APARAT TLENOWY W-70 5,000 szt.

55 SUWAK 116A20/1 APARAT TLENOWY W-70P 52,000 szt.

56 PŁYTKA ZAWORU Q 32 31-14-27 APARAT TLENOWY ATSO/1-5 242,000 szt.

57 PASEK ZACZEPOWY 31-12-14K APARAT TLENOWY ATSO/1-5/W-70 60,000 szt.

58 USZCZELKA 116W8/1 APARAT TLENOWY W-70G 645,000 szt.

59 USZCZELKA 116W5 APARAT TLENOWY W-70G 715,000 szt.

60 PŁYTKA MIKOWA Q 13 116W2 APARAT TLENOWY W-70G 125,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 19 pozycje nr 61 - 112

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

61 ZAWÓR UPUSTOWY 116W/1 APARAT TLENOWY W-70G 43,000 szt.

62 NARZĘDZIA 116T/1 APARAT TLENOWY W-70G 11,000 szt.

63 PAS OBEJMUJĄCY 116S37K APARAT TLENOWY W-70G 120,000 szt.

64 USZCZELKA Q 8,5/3X1 25-5-10 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70 800,000 szt.

65 PRZEWÓD WYSOKIEGO CIŚNIENIA 116Y/1 APARAT TLENOWY W-70G 58,000 szt.

66 ŚRUBA M6X8 116A39 APARAT TLENOWY W-70G 207,000 szt.

67 WKRĘT M4X50 116A28 APARAT TLENOWY W-70P 137,000 szt.

68 ZACZEP 116A29K APARAT TLENOWY W-70P 135,000 szt.

69 ŚRUBA M4X8 116A33 APARAT TLENOWY W-70G 207,000 szt.

70 KONSOLA KOMPLETNA PRAWA 116A15K/2 APARAT TLENOWY W-70G 13,000 szt.

71 KONSOLA KOMPLETNA LEWA 116A16K/2 APARAT TLENOWY W-70G 13,000 szt.

72 PAS NOŚNY PRAWY 31-12-12K APARAT TLENOWY ATSO/1-5 95,000 szt.

73 PAS NOŚNY LEWY 31-12-13K APARAT TLENOWY ATSO/1-5 105,000 szt.

74 USZCZELKA KOŃCÓWKI 25-9-26 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70 730,000 szt.

75 USZCZELKA ŚRUBY Q 14/8X3 31-8-18 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70 350,000 szt.

76 USZCZELKA FAJKI Q 43/32X3 31-8-19 APARAT TLENOWY ATSO/1-5 180,000 szt.

77 URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA POWIET.ODDECH.SAT-2M BEZ PRZEW. 290 APARAT TLENOWY W-70 15,000 szt.

78 TAŚMA NOŚNA BEZ POPRZECZKI 825L/2*1 APARAT UCIECZKOWY SR-60 100,000 szt.

79 SPIRALA ŁĄCZĄCA DUŻE BUTLE Z SIECIĄ 59-1-19K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 15,000 szt.

80 NAKRĘTKA KOŃCÓWKI WĘŻA 54-11-3/1 APARAT TLENOWY ATSO/1-5 90,000 szt.

81 NALEPKA ETYKIETA PIKTOGRAM 777F2 APARAT UCIECZKOWY SR-60 250,000 szt.

82 WKRĘT M5X10 70B8 APARAT TLENOWY ATSO/1-5;W-70G 230,000 szt.

83 ZAWÓR TRÓJDROŻNY 59-1-21K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 5,000 szt.

84 ETYKIETA 853N1/1 APARAT UCIECZKOWY SR-60 300,000 szt.

85 ETYKIETA NALEPKA 853N2 APARAT UCIECZKOWY SR-60 580,000 szt.

86 PRZEWÓD ROZDZIELACZA KOMPLETNY 66E24K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 5,000 szt.

87 PRZEWÓD TŁOCZNY KOMPLETNY 66G19K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 9,000 szt.

88 PRZEWÓD TLENOWY NR.4 66A28K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 11,000 szt.

89 PRZEWÓD TLENOWY NR.3 66A26K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 11,000 szt.

90 PRZEWÓD ŁĄCZĄCY KOMORY ZAWOROWE TŁOCZNE 66B27K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 12,000 szt.

91 PRZEWÓD MANOMETRU BUTLI NAPEŁNIANYCH 66E72K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 20,000 szt.

92 PRZEWÓD ŁĄCZĄCY KOMORY ZAWOROWE SSAWNE 66B29K PRZETŁACZARKA TLENU SP-2 12,000 szt.

93 PRZEWÓD TLENOWY KPL 487B URZĄDZENIE UPT-1 36,000 szt.

94 ZAWÓR TLENOWY BEZPIECZEŃSTWA PN200 U03511 PRZETŁACZARKA TLENU DOB 200/300 1,000 szt.

95 ZAWÓR TLENOWY BEZPIECZEŃSTWA PN300 U04343 PRZETŁACZARKA TLENU DOB 200/300 1,000 szt.

96 WRZECIONO ZAWORU 6526827 PRZETŁACZARKA TLENU DOB 200/300 5,000 szt.

97 ZESTAW-OSŁONA INDYKATORA SZCZELNOŚCI 6307119 APARAT UCIECZKOWY OXY-6000 DRAGER 70,000 szt.

98 PAS NOŚNY 6303070 APARAT UCIECZKOWY OXY-K-50S 50,000 szt.

99 PLOMBA POMARAŃCZOWA 6305094 APARAT UCIECZKOWY OXY-6000 DRAGER 450,000 szt.

100 PAS NARAMIENNY LEWY 3351281 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 100 10,000 szt.

101 WYŚCIUŁKA PASA BIODROWEGO 3351275 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 100 24,000 szt.

102 FILTR SPIEKANY R51806 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 40,000 szt.

103 ZAPIĘCIE PASA BIODROWEGO 3351277 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 10,000 szt.

104 KORPUS PASA BIODROWEGO 3351021 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 14,000 szt.

105 PAS BIODROWY LEWY I PRAWY 3351025 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 10,000 szt.

106 BODYGUARD II Z WĘŻEM 3351426 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90;PSS 100 4,000 szt.

107 BODYGUARD II 3350821 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90;PSS 100; PSS 4BG PLUS 9,000 szt.

108 PAS NARAMIENNY PRAWY 3353754 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 100 10,000 szt.

109 PAS NARAMIENNY 3351020 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 20,000 szt.

110 WYŚCIÓŁKA PASA NARAMIENNEGO 3351015 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90 16,000 szt.

111 BATERIA BODYGUARD II 3355751 APARAT POWIETRZNY DRAGER MAN PSS 90;PSS 100; PSS 4BG PLUS 515,000 szt.

112 AUTOMAT PŁUCNY P KPL 3338700 APARAT POWIETRZNY DRAGER 3,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 19 pozycje nr 113 - 155

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

113 PIERŚCIEŃ Z MOCOWANIEM BAGNETOWYM R34647 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 173,000 szt.

114 BATERIA DO BODYGUARDA 3338471=3355751 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 172,000 szt.

115 OSŁONA GUMOWA OCHRONNA BODYGUARD 2 3338812 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 10,000 szt.

116 KLUCZ FUNKCJONALNY BG II BODYGUARD II 3350712 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 79,000 szt.

117 ELEMENT ANTYWIBRACYJNY TYLNEJ POKRYWY R34236 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 96,000 szt.

118 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" M18444 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 359,000 szt.

119 WYCIERACZKA R23551 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 127,000 szt.

120 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" R18352 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 483,000 szt.

121 SPRĘŻYNA WORKA BG4 R32228=R34598 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 116,000 szt.

122 PASEK NAGŁOWIA CZARNY (OPASOWANIE GŁOWY CR/NR) R26279 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 155,000 szt.

123 DŹWIGNIA DO WORKA BG4 R33316 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 44,000 szt.

124 NASADKA R33588 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 48,000 szt.

125 USZCZELKA POCHŁANIACZA R33453 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 133,000 szt.

126 PŁYTA WORKA BG4 R34060 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 53,000 szt.

127 POJEMNIK - FORMA DO MROŻENIA WKŁADÓW LODOWYCH R33999 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 4,000 szt.

128 PIEŚCIEŃ BG4 R34185 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 51,000 szt.

129 UCHWYT PRZEWODU BG4 R34161 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 96,000 szt.

130 ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU DAWKUJĄCEGO 3350556 AUTOMAT PŁUCNY P DRAGER 5,000 szt.

131 PRZYŁĄCZE ODDECHOWE KOMPLETNE R34520 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP BG4 PLUS 15,000 szt.

132 ZAWÓR NADMIAROWY R34535 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 62,000 szt.

133 NAKLEJKA NA OBUDOWĘ DUŻA PRZEDNIA PRAWA R34683 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 112,000 szt.

134 NAKLEJKA NA OBUDOWĘ DUŻA PRZEDNIA LEWA R34682 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 145,000 szt.

135 USZCZELKA TYPU O-RING R34589 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 263,000 szt.

136 KLAMRA PODTRZYMUJĄCA ZAWORU R34569 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 77,000 szt.

137 USZCZELKA TYPU O-RING R34651 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 353,000 szt.

138 DYSK ZAWORU R33934 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 209,000 szt.

139 ZESTAW TESTOWY R33777 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 1,000 szt.

140 PODKŁADKA ZAWORU R33833 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 91,000 szt.

141 SPRĘŻYNA ZAWORU UPUSTOWEGO R33668 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 168,000 szt.

142 ZESTAW DO NAPEŁNIANIA POCHŁANIACZY WIELOKROTNEGO UŻYTKU SORBENTEM (KO2) R33752 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 8,000 szt.

143 ZŁĄCZKA R33931 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 56,000 szt.

144 ZAWÓR WDECHOWY R33932 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 162,000 szt.

145 PODKŁADKA ZAWORU R33923 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 89,000 szt.

146 WĄŻ ODDECHOWY R33925 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 74,000 szt.

147 ZAWÓR ODWADNIAJĄCY BG4 R34340 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 41,000 szt.

148 CHŁODNICA POWIETRZA ODDECHOWEGO BG4 R34350=R34710 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 32,000 szt.

149 ZAWÓR WYDECHOWY R33933 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 160,000 szt.

150 DŹWIGNIA ZAWORU R34445 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 BG4EP BG4 PLUS 41,000 szt.

151 KLAMRA ZAWORU MINIMUM BG4 R34287 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 85,000 szt.

152 ZAWÓR WYSOKIEGO CIŚNIENIA R33923 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 57,000 szt.

153 ŚRUBA G3/4" V11183 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 91,000 szt.

154 ŚRUBA M24X2 V11184=T52161 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 36,000 szt.

155 RURA OCHRONNA V11182 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 31,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 19 pozycje nr 156 - 191

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

156 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" T10612 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 227,000 szt.

157 POKRĘTŁO ZESTAW V11177 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 135,000 szt.

158 PRZYŁĄCZE ZAWORU DO PICIA KOMPLETNE R56964 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 51,000 szt.

159 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" T10549 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 321,000 szt.

160 ŚRUBA W21,8X1/14" V11186 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 16,000 szt.

161 ZESTAW USZCZELNIAJĄCY V11188 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 46,000 szt.

162 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 3337105 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 151,000 szt.

163 FILTR PYŁOWY R35754 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 2 360,000 szt.

164 KLAR PILOT FLUID 50ML R52550 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 142,000 szt.

165 SZYBKA R51039 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 85,000 szt.

166 PIERŚCIEŃ GUMOWY R20620 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 110,000 szt.

167 KORPUS MASKI EPDM-M R56487 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 10,000 szt.

168 ZESTAW DYSK ZAWORU WYDECHOWEGO (5 SZTUK) R56562 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 70,000 szt.

169 PAS NOŚNY PVC R51772 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 40,000 szt.

170 DYSK ZAWORU WDECHOWEGO RD40 R26645 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 200,000 szt.

171 PRZEWÓD ŚREDNIEGO CIŚNIENIA KRÓTKI 3350499 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT PŁUCNY P 11,000 szt.

172 ZAWÓR DAWKUJĄCY 3350550 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT PŁUCNY P 10,000 szt.

173 PRZEWÓD ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 3355986 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 11,000 szt.

174 PAS NAGŁOWIA M/L CR SW R54721 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 34,000 szt.

175 FILTR SPIEKANY 3350746 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT PŁUCNY P 20,000 szt.

176 PAS BRZUSZNY SZEROKI 3355973 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 5,000 szt.

177 PAS NASTAWNY MOCOWANY W PASIE BRZUSZNYM 3355972 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 10,000 szt.

178 PAS NASTAWNY 3355971 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 10,000 szt.

179 PAS NOŚNY PRAWY 3355976 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 5,000 szt.

180 PAS NOŚNY LEWY 3355975 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 5,000 szt.

181 SZYBKA MASKI-WIZJER R56223 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 20,000 szt.

182 MEMBRANA 3338747 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000;AUTOMAT PŁUCNY P;RA 36,000 szt.

183 JEDNOSTKA MONITORUJĄCA BODYGUARD 3356706 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 1,000 szt.

184 JEDNOSTKA WYŚWIETLAJĄCA KPL 3356693 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 1,000 szt.

185 MEMBRANA R56204 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 36,000 szt.

186 POKROWIEC Z TKANINY TECHNICZNEJ APARAT TLENOWY UCIECZKOWY SR-60 100,000 szt.

187 TORBA BREZENTOWA NA BUTLE I POCHŁANIACZ 34X28CM APARAT TLENOWY ROBOCZY W-70 152,000 szt.

188 POKROWIEC TYP GAM-CV TKANINA VINYTOL 752 DUO-NV 2 PASKI REGULOWANE DO PRZENOSZENIA W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ APARAT TLENOWY EWAKUACYJNY CAREVENT GAMEL 5,000 szt.

189 POKRĘTŁO BUTLI 3XKĄTNE CZARNE KPL V11157 APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS 7000 20,000 szt.

190 SYGNALIZATOR OSOBISTY BEZRUCHU BODYGUARD 1000 (WERSJA KLUCZ) 3358685 APARAT ODDECHOWY DRAGER 11,000 szt.

191 TORBA SKÓRZANA DO MASKI PEŁNOTWARZOWEJ FPS Z REGULOWANYM PASEM NOŚNYM DÓŁ USZTYWNIONY METALOWYM WZMOCNIENIEM NA NAROŻACH WYMIAR 11X24X17CM APARAT ODDECHOWY DRAGER PSS BG4 50,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 68 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 46 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 100 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 717 000,00 PLN

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału:

— rachunek zysków i strat - za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 68 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 46 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 100 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 717 000,00 PLN

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn i urządzeń.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału:

— wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2.) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp,

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 24 100,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 900,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 900,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 800,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 900,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 800,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 800,00 PLN

Dla zadania nr 19 - Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Termin płatności faktur wynosi 120 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego a w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określa SIWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią OGÓLNEWARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów

I części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie zadań nr 1 – 18. Aukcja zostanie przeprowadzona jeżeli złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 243-598652
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/06/2020
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/06/2020
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2020