Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 23831-2021

TINázovBelgicko-Brusel: Podpora vypracovania certifikačného mechanizmu na odstraňovanie uhlíka
NDČíslo zverejnenia oznámenia23831-2021
PDDátum uverejnenia19/01/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka12
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, CLIMA.A.4 – Planning, Financial Resources & HR Business Correspondent
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný12/01/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/clima/tenders_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046