Bauleistung - 238421-2020

22/05/2020    S99

Bulgarien-Petrich: Bauarbeiten

2020/S 099-238421

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 135-334019)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Petrich
Postanschrift: ul. „Tsar Boris III“ No. 24
Ort: Petrich
NUTS-Code: BG413 Благоевград
Postleitzahl: 2850
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Sonya Kostadinova
E-Mail: koncesii@oapetrich.bg
Telefon: +359 74569139
Fax: +359 74562090

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://petrich.bg/wps/portal/petrich/home

Adresse des Beschafferprofils: http://petrich.bg/wps/portal/petrich/home/concessions

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Концесия за строителство на обект „Спортен комплекс за професионелен и масов спорт, село Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обект на концесията е спортен комплекс за професионален и масов спорт, село Марикостеново, община Петрич, област Благоевград, включваща следните сгради и съоръжения, които следва да се премахнат, реконструират и изградят от концесионера с негови средства: хотел/общежитие с ресторант, сграда за силова подготовка, възстановителен център и офиси; обслужваща сграда към къпалня; санитарен възел към спортните съоръжения; комплексът включва следните спортни съоръжения: футболно игрище, лекоатлетически писти за бягане, стипълчейс, дълъг и троен скок, скок височина, полигон за хвърляния (гюле, копие, диск, чук), къпалня и прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от ЗУТ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 135-334019

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

На основание чл. 164, ал. 2 от Закона за концесиите и във връзка с влязло в сила решение № 1153/24.10.2019 г. на КЗК по преписка № КЗК-675/12.08.2019 г., потвърдено с влязло в сила решение № 4535/15.04.2020 г. на ВАС по адм. дело № 14237/2019 г., с които се отхвърля подадената жалба срещу решение № 36/11.07.2019 г. на кмета на община Петрич за прекратяване на процедура за определяне на концесионер и откриване на нова процедура за определяне на концесионер за строителство на обект „Спортен комплекс за професионален и масов спорт, с. Марикостеново, общ. Петрич, обл. Благоевград“, процедурата за определяне на концесионер за строителство на спортен комплекс за професионален и масов спорт с. Марикостеново, общ. Петрич, обл. Благоевград се възобновява от етапа, на който е била спряна, а именно етап на подаване на заявления и оферти.

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.