Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 238455-2022

06/05/2022    S89

Itálie-Parma: Výběr lékařských služeb a lékařského střediska pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

2022/S 089-238455

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Poštovní adresa: Via Carlo Magno 1A
Obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Země: Itálie
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa profilu zadavatele: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výběr lékařských služeb a lékařského střediska pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Spisové číslo: OC/EFSA/HUCAP/2022/02
II.1.2)Hlavní kód CPV
85120000 Lékařská praxe a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V souladu se služebním řádem a CEOS (podmínky zaměstnávání ostatních zaměstnanců Evropské unie) ve vztahu k osobnímu zdraví zaměstnanců určí na dobu maximálně čtyř let interní lékařské služby pro EFSA, které se týkají provádění řady služeb včetně lékařského poradce, jakož i lékařské středisko pro provádění vstupních a ročních lékařských návštěv pro zaměstnance EFSA, lékařské kontroly absencí, psychosociální podporu, iniciativy v oblasti dobrých životních podmínek a další služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 360 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Výběr lékařských služeb pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85120000 Lékařská praxe a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IT Italia
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1 - výběr interních lékařských služeb pro EFSA k provedení řady služeb včetně lékařského poradce.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Výběr lékařského střediska pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85148000 Lékařská analýza
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IT Italia
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2 - výběr lékařského střediska pro provádění vstupních a ročních lékařských návštěv pro zaměstnance EFSA, lékařské kontroly absencí, psychosociální podpora, iniciativy v oblasti dobrých životních podmínek a další služby.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
31/05/2022

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Přesný popis služeb bude zveřejněn ve specifikacích nabídkového řízení otevřené výzvy k podání nabídek. Všechny informace zveřejněné v rámci těchto předběžných informací o zakázce jsou brány jako odhad a mohou se stát předmětem pozdější revize.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/04/2022