Palvelut - 238493-2019

23/05/2019    S99    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Liettua-Vilna: Englannin kielellä ja muilla EU:n kielillä laadittujen sisältöjen kielentarkistus sukupuolineutraaliuden osalta

2019/S 099-238493

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Postiosoite: Gedimino av.16
Postitoimipaikka: Vilnius
NUTS-koodi: LT011
Postinumero: LT 01103
Maa: Liettua
Sähköpostiosoite: procurement@eige.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.eige.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4882
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sukupuolten tasa-arvo

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Englannin kielellä ja muilla EU:n kielillä laadittujen sisältöjen kielentarkistus sukupuolineutraaliuden osalta

Viitenumero: FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen yleistavoitteena on varmistaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin julkaisuissa ja/tai verkkosivuston teksteissä, jotka on suunnattu päätöksentekijöille ja muille kuin asiantuntijayleisöille, käytetään sukupuolineutraalia, selkeää, helposti ymmärrettävää ja kohdeyleisön tavoittavaa kieltä. Sopimus koskee sekä englannin kielellä että muilla kielillä laadittuja sisältöjä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Englanninkielisten sisältöjen kielentarkistus sukupuolineutraaliuden osalta

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73220000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LT
NUTS-koodi: 00
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Selkeä, ytimekäs ja kiinnostava sisältö on tärkeää, jotta voidaan tukea naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi työskentelevien päätöksentekijöiden ja muiden keskeisten sidosryhmien tietoon ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Erän 1 tarkoituksena on tukea Euroopan tasa-arvoinstituuttia sellaisten julkaisujen luomisessa, jotka ovat yhdenmukaisia tämän kuvauksen kanssa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 160 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 12 kuukaudeksi alkaen päivästä, jona puitesopimus tulee voimaan, ja se voidaan uusia enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

Osapuolten on allekirjoitettava erillissopimus ennen kuin puitesopimus päättyy.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Muiden kuin englanninkielisten sisältöjen kielentarkistus sukupuolineutraaliuden osalta

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
NUTS-koodi: LT
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän 2 tavoitteena on tukea Euroopan tasa-arvoinstituuttia muiden kuin englanninkielisten julkaisujen tai verkkosivustoilla julkaistavien tekstien laadun varmistamisessa niin, että kohdekieli vastaa alkuperäisen englanninkielisen tekstin kieltä sukupuolineutraaliuden osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 12 kuukaudeksi alkaen päivästä, jona puitesopimus tulee voimaan, ja se voidaan uusia enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

Osapuolten on allekirjoitettava erillissopimus ennen kuin puitesopimus päättyy.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ilmoitetaan sopimusluonnoksessa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/07/2019
Paikallinen aika: 11:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/07/2019
Paikallinen aika: 11:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2019